Vi må aldrig tage sammenholdet i Europa for givet

Af Amalie Lyhne 26

Selvom jeg kun var 10 år, husker jeg tydeligt den aften, Muren faldt. Jeg var på mit værelse, da min mor kaldte på mig. “Du skal komme herop i stuen og se tv-avis!” Jeg gad ikke og ignorerede hendes kalden. Men hun blev ved. “Du skal! Det er historisk.”

Så gik jeg op i stuen. Og ja, det var så historisk og så fantastisk, at selv en 10-årig pige kunne mærke gåsehuden komme snigende og hjertet banke, da billederne fra Berlin rullede hen over skærmen. Man kunne se i tyskernes ansigter, hvad det betød. Og det var så tæt på Danmark.

Jeg har stadig et lille stykke mur liggende herhjemme fra en rejse derned kort tid efter.

I dag er en meget vigtig mærkedag, og personligt håber jeg, at mange her i Danmark vil bruge 25-året for Murens fald til at huske på, at vi aldrig må tage freden og sammenholdet i Europa for givet.

Det er desværre blevet comme il faut – særlig i de borgerlige kredse, hvor jeg færdes – konstant at fokusere på EU’s fejl og mangler og samtidig ringeagte fredsargumentet som noget abstrakt og irrelevant, der kun hører hjemme i skåltaler.

Det er en farlig vej at gå. Nok kan og skal man kritisere EU’s alt for aktive lovmaskine, det vanvittige bureaukrati og alle de andre fejl. Men EU er vores garant for fred og sammenhold om de moderne europæiske værdier, og det er der i denne tid mere brug for end nogensinde. Det er ikke i nogens interesse at svække og stække EU, men det er desværre det, mange borgerlige er i fuld gang med.

Jeg er enig i grundargumentet om, at EU bør finde tilbage til kernen af samarbejdet – fred og frihandel – men det er ikke det, man arbejder for, når man netop kun bruger disse ord i små hviskende bisætninger, mens man hidsigt og hadefuldt råber op om lakridspiber og kanelsnegle.

For lakridspiber og kanelsnegle – dét er da netop fuldstændig irrelevant i sammenligning med fred og sammenhold.

26 kommentarer RSS

 1. Af Thomas H Jensen

  -

  Danmark eksporterer hvert år for 300 mia til andre EU lande.

  Lad os melde os ud af klubben, og klare os uden de penge. Det vil jo blive en smal sag.

  Eller lad os gøre som Cameron og sige, at vi da gerne vil have fordelene – men vel at mærke uden at tage vores del af omkostningerne. Det må de andre EU lande da kunne forstå.

 2. Af Jesper Lund

  -

  “For lakridspiber og kanelsnegle – dét er da netop fuldstændig irrelevant i sammenligning med fred og sammenhold.”

  Indholdet i lakridspiber og kanelsnegle er vel ikke irrelevant med hensyn til frihandel.

 3. Af P Christensen

  -

  EU er blevet en Vestblok, ganske parallel til den gamle Østblok.
  Centralistisk, udemokratisk og udslettende enhver national selvbestemmelse
  ned til borgernes mikro-niveau.
  Hvor man i Vesten tidligere hyldede de gamle Østlandes ret til selvbestemmelse
  og til frigørelse fra Sovjet, advarer man idag mod nationalisme,
  dvs. imod ønsket om national selvbestemmelse.
  Og frihandel skal ikke være lig med Europas Forenede Stater.

  http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE6694111/tjekkisk-ekspraesident-vaclav-klaus-vi-har-nul-indflydelse-i-eu/

 4. Af Preben Jensen

  -

  EU er desværre ikke nogen garanti for fred, frihed, velstand, velfærd og sundhed. EU er ekspansionistisk og imperialistisk, noget der har ført til farlige spændinger i forhold til verdens største land, atommagten Rusland der kan lægge hele Europa i aske på få minutter i tilfælde af krig.

  Det manglende demokrati i EU og den store magtarrogance overfor de folkelige værdier og interesser, kan let ende i voldsomme og blodige konflikter overalt i Europa, hvor der nu er millioner og atter millioner af kulturfremmede, plus at arbejdsløshed, fattigdom, sygdom og kriminalitet breder sig i mange lande.

  Det store fællesskab er desværre en illusion, for EU er nu et ideologisk-bureaukratisk foretagende som splitter mere end det samler. EU startede som et handelssamarbejde, men er blevet til en damptromle der kører hen over landene og de almindelige og oprindelige europæere.

 5. Af Preben Jensen

  -

  PS: Avisens. nye cenxxsur linje betyder at hundredvis af kommentarer “forsvinder” på diverse blogs og debat-tråde rundt om? Demokrati?

 6. Af Thomas Jensen

  -

  EU har hverken skabt fred eller frihed. Freden skyldes en frisk erindring om to store verdenskrige, som selvstændige nationer nødigt gentager.

  EU er der imod en fortsættelse af Tyskernes gamle drøm om et samlet Europa, under tysk herredømme.

 7. Af Krister Meyersahm

  -

  Samarbejde mellem lande er et stort gode men samarbejde hvor man oplever, at man løbes overende er ikke holdbart. Det duer ikke, at de enkelte landes folkevalgte forsamlinger, skal gennemføre noget, deres vælgere er imod. Det er i direkte konflikt med demokratiets grundtanke, den, at det er folket der bestemmer. Ikke nationale eneherskere eller overstatslige forsamlinger. Det var jo netop denne styreform, demokratiet skabte en vej væk fra.

  EU må finde vejen til en ny samarbejdsform uden domstol, parlament, forordninger og direktiver. Ellers vil det på et tidspunkt ende med folkelig opstand eller national vægring ved, at udføre fælles beslutninger.

 8. Af Flemming Hansen

  -

  Preben Jensen Ja det drejer sig om at køre propagandaen helt frem til den kommende afstemning om de fire “forbehold.” Både S og V vil binde sig på at tage den lille smule selvstændighed vi endnu har helt væk fra danskerne. Vores eneste chance er at Helle Thorning og Lars Løkke fortsat vil være så upopulære, at ingen vil understøtte deres politik.
  Allerede nu har vi set hvor lidt magt der er i folketinget. Et folketingsflertal er ikke nok til at ændre noget når det er mod EU.
  At fjerne forbehold der reelt ingen betydning har er bare spild af tid. Eller i bedste fald blot skal det understøtte den grundlovstridige politik der har været ført i mange år.

 9. Af Flemming Hansen

  -

  Thomas H Jensen Tja det hele drejer sig om konkurrence evne intet andet. Kina eksporterer noget mere og er end ikke medlem af EU. Vi mister ikke eksport for 300 mia. forstå det dog du er udsat for propaganda.

 10. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  M.h.t. Europa og det lovpriste EU ( efterhånden knapt så meget – heldigvis ) udtalte den store tjekkiske forfatter Stefan Zweig engang omkring 1940
  citat/

  “Hvis 1ste verdenskrig ( han deltog ) var 1ste. fase af Europas undergang bliver “amerikaniseringen” den 2. fase”
  citat/slut

  …………….og hvad er det nu lige amerikanisering er lig med..?

  Et sandt multikulturelt helvede på fuld “fart ned ad slisken” og i opløsning ( intet politisk af betydning kan vedtages p.t. grundet den politiserende opsplitning af hele dette samfund, der burde have stoppet al indvandring efter 1945 )…………….. ..ikke sandt?
  EU = Europas Undergang
  PS,: bemærk – især – at han IKKE sagde, at 2. verdenskrig ville blive Europas undergang ( skønt ganske oplagt i 1940 ), men derimod sigtede til multi-kulti-samfundets sande helvede- det sande helvede, som de europæiske politikere har skabt for de europæiske folk, der snart kommer til at betale den højeste pris for disse massive jubelidioters arrogance og historiske uvidenhed.
  NATO og IKKE EU har været garant for fred og stabilitet i Europa siden 2. verdenskrig – logik for pedalhøns og folk, der kender blot en lille smule til historien.
  TÆNK!

 11. Af poul boie pedersen

  -

  Det er selvfølgeligt rørende at Amalie i sit indlæg bekymrer sig om den europæiske kultur, men det skal jo unægtelig ses i lyset af hendes baggrund i LA, som ikke tøver med at nedlægge danske værdier i et ganske omfattende omfang.
  I debatten Torsdag hørte vi, hvad det er for værdier dette bagland egentligt står for.
  Her hørte vi, at den danske velfærdsmodelmodel er dødsdømt på grund af de “markedsmæssige realiteter”. Birch Olesen, Asruni og kuglestøderen Olsen udsang i kor, at man må se virkeligheden i øjnene og finde sig i lønkonkurrence af indvandrende horder fra fattige lande, der nedsætter lønnen til ca. én femtedel af de gældende satser. Det er ikke bare i orden, men en stor fordel for forbrugerne, lød det, fordi det medfører lavere priser for forbrugerne.
  Man må spørge om d´herrer fuldstændigt har forladt selvironien og salighedens bidsel. Forbrugerne er jo især lønmodtagerne, og mon virkelig de jubler over, at de nu kan se frem til at købe varerne 10% billigere, når de skal betales med en femtedel løn, en løn under eksistensminimum.
  I de senere år har markedsfundamentalisterne søgt at opstille markedskravet som en tilsyneladende kendsgerning. Men selvfølgelig er samfundsindretningen ikke bare dikteret af markedet, den er et politisk valg. Markedsmekanismen er fuld af fejl, f.eks. tager den i prisdannelsen ingen hensyn miljø, langsigtede udviklinger, national sikkerhed, social udmarvning og klima. Det er netop på disse områder, at velfungerende samfund som det danske succesfuldt med pragmatisme har modificeret markedets fejltagelser, og øget samfundets effektivitet.
  Det kan ikke komme bag på nogen, at velhavernes lakajer argumenterer for, at lykken opstår ved at gøre de rige rigere, at nedgøre det solidariske islæt og velfærdssamfundet, og helt ukritisk blande virksomhedernes vel sammen med aktionærernes, og på denne måde tale for det røveri og udstrakte snylteri, som f.eks. et organiseret skatterøveri er udtryk for.

 12. Af Preben Jensen

  -

  En tåbe frygter hverken havet eller fremtiden. Men burde nok gøre det for sin egen og familiens skyld.

  Danmark glider længere og længere ned ad den slidske der ender i vanviddets, ondskabens og forræderiets bundløse afgrund. Men tåberne, ignoranterne og de uvidende eller indoktrinerede samt de velbjergede ser ingen grund til bekymring. “Vi har det jo fint nok” siger de. De glemmer at “vi” er et hastigt svindende antal. Mange af dem som havde det godt i 2013 eller 2012 har det nu dårligt, fordi de i mellemtiden er blevet ramt af systemets politiske overgreb og udskejelser, eller af arbejdsløshed, velfærdsforringelser, sygdom, ulykke, skilsmisse, hårde nedskæringer eller importeret kriminalitet mv.

  Og politikernes ligegladhed med befolkningen bliver lagt meget demonstrativt frem hver eneste dag. Nu vil man bruge 350 millioner kr. på at bygge nogle kælderrum under Århus kunstmuseum. Og det er bare eet projekt ud af hundrevis af Christiansborgs kostbare, unødvendige og ufolkelige/landsskadelige projekter.

  Når der mangler penge til de jobløse/ hjemløse, de gamle, børnene, hospitalerne og meget mere, skyldes det at Borgen ødsler og fjanter milliarder og atter milliarder væk på tossede formål.

 13. Af jens Thygesen

  -

  Kommentaren skyldes måske at Stefan Zweig var flygtet til USA i Juni 1940, hvor han ikke befandt sig godt. I øvrigt var han meget indædt østriger, dog primært wiener. Er netop i gang med hans “Verden af i går” i en ny udgivelse.

 14. Af K.Larsen .

  -

  EU er en flugt fra samværd !
  Der er kun Demokrati, hvor samhandel og kummunikation, er stadfæstet som en lov der ikke må kritiseres.

 15. Af Thomas H Jensen

  -

  Til Flemming Hansen: hvor mange mia mener du vi vil miste ved at stå uden for EU? 150?

  Med de profitmarginer der kører på markedet er der vel ingen tvivl om at en ekstra toldmur mellem det Europæiske marked og de danske varer vil have væsentlig betydning.

  At Kina kan stå uden for EU og stadigt ifølge dine tal eksportere mere til EU siger vel blot noget om den konkurrence der følger af en udmeldelse. Kinas arbejdsmarkedsforhold giver dem eksportfordele der modsvarer EU toldmuren. Ønsker du Danmark udenfor EU så kraftigt, at du vil acceptere kinesiske tilstande på arbejdsmarkedet?

  Det gør jeg ikke……

 16. Af Finn Bjerrehave

  -

  Lakridspiber / kanelsnegle, fortæller mere om journalisters trang til opmærksomhed, og det opnåes altid ved at simplificere lovgivning, og tillykke med snævertsyn.
  Skal vi gøre EU bedre, kræver arbejdstøjet, lapper på ærmerne, samt lim til sæderne, ellers løber Tyskland med hele EU, og vi bliver et Tysk EU, og ikke et EU med Tyskland i midten.
  Ukraine og Rusland, er ved at sende sende EU i økonomisk frit fald, og USA som ikke har handel i klemme, ønsker ikke andet end at sælge våben, og enhver anledning fanges, og nu kræves et samlet EU, at løse opgaven Rusland , og hvem blinker først.
  Rusland EU,s handelspartner.Finn Vig

 17. Af Niels Juul Hansen

  -

  Tak Amalie Lyhne for at sætte tingene i rette perspektiv.

  I Danmark har vi ikke ét eneste parti, der er modstander af EU. Der er på den yderste venstrefløj og højrefløj politikere, som på populistisk manér forsøger at kapre stemmer hos EU-modstandere og EU-skeptikere, men at tro, at der i en overskuelig fremtid er et flertal for dansk udmeldelse er og bliver en våd drøm for disse vælgere.

  Der er i EU ikke en stor kø ved udgangen, men derimod ved indgangen et stort pres fra tidligere totalitære og korrupte stater, der gerne vil med i det pæne selskab.

  At der er europæiske politikere, eksempelvis Davis Cameron, der føler sig truet af højrenationalister er en kendsgerning. David Cameron er ved at male sig selv op i et hjørne, hvor han risikerer at snuble over sine egne fødder.

  Storbritanniens forhold til EU har da også alle dage været ret specielt. Den tidligere stormagt har normalt, når den brugte udtrykket ‘Europe’ tænkt på kontinentet Europa, og har derfor ofte talt om Storbritannien og Europa som to separate områder.

  Herhjemme skal vi også huske på, at når stemmeslugeren Morten Messerscmidt giver indtryk af at være EU-modstander, så er det rent spil for galleriet. Han bliver hver gang sat på plads af DF’s ledelse, der klart går ind for EU-medlemsskab.

  Men har får da lokket stemmerne fra de mest naive vælgere blandt. EU-modstandere.

  Den kloge narrer den mindre kloge.

 18. Af Flemming Hansen

  -

  Thomas H Jensen Men den norske model hvor man dog har sin egen udenrigspolitik er da ikke så gal?
  Du glemmer da vist også, at alt der kommer fra EU ikke er guld. Der følger utroligt meget skidt med som koster os hele velfærdssystemet.

 19. Af Preben Jensen

  -

  Ja, politikerne og den brede befolkning er vist ikke enige ang. EU. Politikernes flertal er tilhængere, mens de almindelige fem millioner danskere der rammes af EUs krav og nedskæringer osv. gennemgående er trætte af EU, hvor fællesskabet er udskiftet med bureaukrati, røde diktater, undertrykkende dekreter og voksende arbejdsløshed og fattigdom mv.

 20. Af Tom K

  -

  Niels Juul – meget enig i dit indlæg (Statistisk set måtte det jo ske en dag 🙂

  Flemming Hansen – mon ikke de berømte 2,000,000,000,000 kr gør en lille, men ikke uvæsentlig forskel mht Norges gøren og laden…?

  Preben “Bent” Jensen – nu sender du nok ca 10,000 gange så mange indlæg som jeg og de fleste andre til B’s blogs, men jeg har faktisk aldrig oplevet, at et indlæg ikke et kommet igennem. Måske du skulle prøve at forny dig lidt. En svada om rød-radikale, feministiske landsforrædere er ikke længere spændende læsning – for mig ihvertfald.

 21. Af Preben Jensen

  -

  Er Tom K endnu en rød ignorant der agerer i politik med hovedet under armen? Det lyder sådan? Ingen argumenter, men kun postulater og personangreb.

 22. Af Lars Jensen

  -

  “Vi må aldrig tage sammenholdet i Europa for givet”. Hørt!

  Nyrups bidrag i 90’erne var at der kom et socialt kapitel i traktaten. Merkel har i år sagt at EU ikke skal være en social union.

  Danske borgerlige kunne jo gøre det til en mærkesag i de demokratiske fora i at arbejde imod en social union.

 23. Af Tom K

  -

  Preben, jeg stemmer LA hvis du gerne vil vide det – men derfor kan man vel godt mene, at vi kan tale ordentligt og respektfuldt til hinanden i debatten uden at bruge skældsord og perfiditeter., såsom landsforræder og det der er værre om folk, der er blevet demokratisk valgt. Jeg vil skam også rigtigt gerne deltage i en sober og saglig politisk debat. Den er bare blevet så pokkers svær at finde i avisernes blogs efterhånden, hvilket jeg personligt ærgrer mig meget over.

  Og bare lige for at gøre det klart: at skrive det samme indlæg med ukvemsordene byttet lidt rundt fra gang til gang i 10,000 indlæg om ugen er i min optik ikke en saglig debat. Hav en fortsat god dag.

  Tom K

 24. Af Flemming Hansen

  -

  Tom K Nu behøver du jo ikke den slags penge for at stå uden for EU. Desuden den frygtede kinesiske arbejdsmodel var tæt på at blive gennemført, hvilket vil sig at det er i den retning det går.
  I øvrigt har kineserne mere forbruger beskyttelse end USA har, bare som en sidebemærkning.

  http://www.ugebreveta4.dk/dyb-uenighed-spraenger-kontroversielt-eu-udvalg_19866.aspx

 25. Af Allan Nielsen

  -

  Når sammenholdet kun er af økonomisk art og sammenholdet i vores kulturelle forskelle ikke er der går det galt , for det der sker i EU er at politikerne fjerner vores kulturelle forskelle (multikultur) , for at tilpasse dem til den økonomiske kultur som jo er en monokultur .

 26. Af fut16coin fut16coin

  -

  You’re very professional.
  fut16coin http://disneylandfamily.com/blogs/post/633

Kommentarer er lukket.