Så barsk som muligt

Af Amalie Lyhne 41

Da regeringen for et par uger siden lancerede sin idé om at tage smykker og andre værdigenstande fra mennesker, som søger asyl i Danmark, havde jeg lidt svært ved at finde ud af, hvad jeg skulle mene om det.

For på den ene side er det jo sådan set ret og rimeligt at kræve, at asylansøgere forsørger sig selv, hvis de kan – præcis som vi altid har krævet det af kontanthjælpsmodtagere. Som kontanthjælpsmodtager må du ikke eje værdigenstande for mere end 10.000 kroner. Og den seneste tids store tilstrømning af flygtninge og migranter koster samfundet milliarder af kroner både nu og fremover – et enormt politisk problem, som kun vokser sig større, hvis vi ignorerer det.

På den anden side var der bare et eller andet ved de smykker, som føltes helt forkert. Jeg gætter på, at justitsminister Søren Pind havde det på samme måde, og at det var derfor han fumlede rundt i aparte eksempler om kufferter fyldt med diamanter, da han sidst i november gæstede Clement Kjærsgaard i ”Vi ses hos Clement”.

Men så faldt jeg over en Facebook-opdatering, som satte ord på den instinktive modstand, jeg ikke selv havde kunnet forklare.

Det var Informations Niels Ivar Larsen, som blandt andet skrev: ”Det var ikke nok at sige, at man må realisere medbragte værdier for at kunne blive forsørget. De skulle absolut explicitere. Smykker er selve sindbilledet på affektionsværdi. De arves eller gives af ens kære.”

For det er jo lige præcis dét, der er galt med regeringens forslag og med regeringens nylige stramninger og udlændingepolitiske linje i det hele taget: Man skal absolut være så barsk som muligt. Man udviser ligegyldighed over for værdier, som Danmark tidligere har holdt i hævd uanset regeringens farve – det enkelte menneskes værdighed, retssikkerheden og de demokratiske grundprincipper.

Naturligvis er der behov for handling, og naturligvis er der behov for at begrænse tilstrømningen. Det er der bred enighed om på Christiansborg (Henrik Sass Larsen slog i sidste uge fast, at Socialdemokraterne ”vil gøre alt” for at begrænse antallet af ikke-vestlige flygtninge og indvandrere). Det internationale flygtningesystem er brudt sammen, og der er derfor heller ikke meget fornuft i at holde konventionerne hellige.

Men hvorfor kunne man ikke bare have sagt, at asylansøgere med formue skal forsørge sig selv? At asylansøgere skal underlægges samme regler som kontanthjælpsmodtagere? Hvorfor skulle man absolut begynde at tale om smykker?

Enhver, der har besøgt et holocaust-museum og set billederne af de gigantiske bunker af guldringe, som nazisterne konfiskerede fra de indsatte i koncentrationslejrene, kan simpelthen ikke undgå at associere – hvor langt ude sådan en sammenligning så end er i forhold til virkeligheden, hvor Danmark jo tager sig rigtig godt af flygtninge (i international sammenligning faktisk overordentligt godt).

Der synes ikke at være anden forklaring, end at smykkerne skulle signalere hårdhed, kompromisløshed og ubarmhjertighed. Og det har de da så sandelig også gjort.

Det samme gælder regeringens forslag om at give politiet mulighed for at frihedsberøve asylansøgere på ubestemt tid uden at stille dem for en dommer – eller at fængsle dem ”og næsten smide nøglen væk”, som formanden for Dommerforeningen siger om forslaget. Måske er der brug for i ekstraordinære situationer at kunne fravige den normale grænse på 72 timer, men hvorfor så ikke sætte en ny grænse på? Hvorfor ikke præcisere de ekstraordinære situationer? Hvorfor haste loven igennem, så ingen kan nå at sætte sig ordentligt ind i konsekvenserne endsige få mulighed for at forholde sig til relevante høringssvar?

Det er ikke regeringens ønske om at begrænse tilstrømningen, der er et problem. Det er heller ikke forslagene om at begrænse omkostningerne og give asylansøgere vilkår, som bedre harmonerer med vilkårene i landene omkring os. Alt det er nødvendigt.

Men det er måden, man gør det på, der er forkert. Som Jens Rohde formulerede det, da han i går forlod Venstre, så oplever vi i øjeblikket ”et norm- og værdiskred”, som i høj grad handler om, at de borgerlige partier og Socialdemokraterne er så bange for at virke svage i udlændingepolitikken og over for det stærke og fremadstormende Dansk Folkeparti, at man vil sælge ud af nærmest hvad som helst.

End ikke Liberal Alliance, som om nogen vel burde værne om de liberale grundværdier, tør protestere, når det enkelte menneskes rettigheder bliver trådt under fode.

Asylansøgernes smykker er symbolet på en udlændingepolitik, som absolut skal være så barsk som muligt. Og det vil uvægerligt medføre brud på de værdier, vores samfund bygger på.

41 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt helt enig. Luk porten til EU NU. Der står minimum et par hundrede millioner fattige afrikanere klar til folkevandring mod EU – med eller uden guldringe!

 2. Af Benny B

  -

  Afskaf asylretten, så slipper vi for alle de skøre krumspring og dansen om den varme grød.
  Og gør det før, at folket for alvor vender sig med parnasset.

 3. Af Maria Due

  -

  Hvor ædelt. Der er blot det ved det, at Søren Pind allerede overfor Clement Kjærsgaard flere gange pointerede, at der netop ikke er tale om ting med affektionsværdi.

  Men nu er godheden løs, så at man rigtig kan piske løs på regeringen og få forargelsen til at svulme. Det er ude over hele kloden, at i Danmark stjæler man folks vielsesringe osv., og tusind tak til alle jer, der løftede og bar.

  . Det kræver ellers ikke så meget kløgt at regne ud, at der går en stadig strøm af kurerer over grænsen med lyssky ærinder, og at det er sund fornuft at forsøge at finde frem til dem. Indtil nu er der da heller ingen flygtninge, der har klaget over at være blevet ribbet for værdier. Dette er endnu engang historien om den lille fjer, der blev til en hel hønsegaard, men der kom da det gode ud af det, at den ikke alt for kløgtige Jens Rohde skiftede parti, og som der stod i min avis, grædes der knastørre tårer hos Venstre.

 4. Af Benny B

  -

  Radikaleren Rohde er kommet ud af skabet.
  Som ventet er han gået over til Tyskerne.
  Det kommer selvfølgelig ikke som nogen overraskelse, at skrålhalsen hiver hegnspælene op og deserterer.
  Pressen mæsker sig og spytter den ene spekulation ud efter den anden, som ingen gider at læse.
  Det morsomme er, at modsat pressen er befolkningen hamrende ligeglad.
  Ikke et eneste indlæg om overløberen har været at læse her på bloggen.
  God vind til skrålhalsen!

 5. Af p jensen

  -

  Iflg. Venstre selv i DR er det ikke meningen at beslaglægge ringe og personlige smykker og lignende. Kun hvis der er tale om store værdier og formuer vil man konfiskere, så at indvandreren selv kommer til at betale for sit ophold. Samtidig kan det forhindre eventuel finansiering af kriminalitet, våbenindkøb og terror-aktioner mv.

 6. Af Erik Larsen

  -

  Kære Amalie Lyhne, selvfølgelig er det da tåbeligt hvis Venstre virkeligt har ment at “tage smykker fra asylansøgere/indvandrere”. Men mon ikke det er de kulturrigtige , venstrejournalistiske medier der har fundet på den version?
  Og igen jeg har nok p.g.a. erfaring med megen familie i USA sagt det her tusind gange før: Hvorfor forstår vore politikere ikke at hvis man vil bo – immigrere til et andet land så skal man kunne klare sig selv. (USA får man 3 måneders chance). I Danmark får man EVIG forsørgelse uden – Uden SELV at yde!! Det kan jo ikke være rigtigt. Tænk hvis man kom til USA og sagde “her er for ringe, her vil jeg ikke bo” “maden er dårlig o.s.v.”!!! Jesus, nogle af vore bekvemmeligheds-såkaldte flygtninge siger så. Men der er flere partier og politikere i danmark der ønsker vores land ned med flaget og lige nu har vi en Rohde, der jo er ren, ren radikal og kun tænker på sit job i EU SIT job. Ikke på ældre danskere, syge og svage i SIT EGET LAND.

 7. Af p jensen

  -

  Hvor mange af jens rohdes type er der mon i K, V, S, SF, R og EL mv.? Man kan frygte er der er mange flere af samme slags, for et flertal af politikerne er ganske klart komplet ligeglade med hvilke konsekvenser den igangværende INVASION vil få for danskerne. Selv om der 100% sikkert bliver tale om katastrofale, blodige og dødbringende konsekvenser. (week-end avisen fortæller bl.a. om en yderst ildevarslende udvikling på mikrobe- og sygdoms-områderne) (Se også 180 gr.)

 8. Af p jensen

  -

  Hvor mange af je ns ro hdes type er der mon i K, V, S, SF, R og EL mv.? Man kan frygte er der er mange flere af samme slags, for et flertal af politikerne er ganske klart komplet ligeglade med hvilke konsekvenser den igangværende INVA SION vil få for danskerne. Selv om der 100% sikkert bliver tale om kat astro fale, bl odige og d ødbringende konsekvenser. (week-end avisen fortæller bl.a. om en yderst ildevarslende udvikling på mikrobe- og sygdoms-områderne) (Se også 180 gr.)

 9. Af Jesper Lund Lund

  -

  Hvordan havde regeringen forestillet sig at beslaglagte værdigenstande skal omsættes? På en speciel politi auktion, lauritz.com eller Bruun Rasmussen Kunstauktioner?

  Det bliver måske in i visse kredse at kvinderne ved festlige lejligheder bærer et halssmukke beslaglagt fra en flygtninge .

  Finanskrisen fik tyskere til at sælge deres guldtænder mod at få rede penge udbetalt. Med hensyn til flygtninge, er der måske også en indtægtkilde her for den danske stat.

 10. Af p jensen

  -

  PS: Læs “Stenkastere i Vollsmose” og kommentarerne dertil. (Snaphanen) Og se også artiklen “Løkke kører os ud over afgrunden” af Selsing.

 11. Af Hr. J H

  -

  så oplever vi i øjeblikket ”et norm- og værdiskred”,
  Skriver Amalie Lyhne

  Værdiskredet begyndte i 2001.
  Da Fogh og Pia Kjærsgaard lagde deres sorte dystre skygge over Danmark.
  Et fredeligt, tolerant og menneskevenligt land ændrede sig for altid.
  Til et lille krigsliderligt, fremmedfjendsk, intolerant, småligt, ensrettet og kynisk samfund.
  Med den besynderlige danske blanding af mindreværdskomplekser og storhedsvanvid.

  Næsten alle landets partier er enige om, at Danmark skal gøre alt for at skræmme de flygtninge væk, som Danmark selv har været med til at skabe igennem Danmarks forbryderiske krige i Mellemøsten.

  Flygtninge skal visiteres og bestjæles, når de ankommer til Danmark.
  Venstre og DF har dog endnu ikke fortalt, hvordan de vil afhænde tyvegodset.
  Hvem skal være hælerne?
  Danmarks politik hvad angår flygtninge sammenlignes nu i udlandet med nazismens forfølgelse af jøder.
  Det måtte jo komme.
  2015 blev endnu et skammens år for Danmark.
  Dem har danskerne oplevet nogle stykker af.
  Og vi har flere til gode.
  Gad vide om gud fortsat mener, at Danmark er værd at bevare.
  Det fortæller dronningen nok et eller andet om nytårsaften.

 12. Af Niels Juul Hansen

  -

  Uden de kraftige stramninger ingen venstreregering.

  Prisen for DF’s støtte til Lars Løkke er at Støjberg adlyder DF – ligesom det var tilfældet tidligere, da det var Birthe Rønn, der fik armed vredet om.

  Realpolitik når det er allermest usympatisk.

 13. Af Arvid Holm

  -

  “Som kontanthjælpsmodtager må du ikke eje værdigenstande for mere end 10.000 kroner.”?

  Denne regel kan man dog smyge sig udenom, hvis formuen investeres i smykker?
  For smykker er selve sindbilledet på affektionsværdi?
  De arves eller gives af ens kære?

  Læsere af “Anders And” vil også have kendskab til, at penge i sig selv har stor affektionsværdi for pengepugere som Joakim von And.
  Så det ville være aldeles hjerteløst at forlange af sådanne mennesker, at de skulle bruge af deres egne penge, før de kunne få kontanthjælp?

 14. Af Uffe Staulund

  -

  Hvad skal vi med Pressen?
  Hvad skal vi med Folketinget?
  Hvad skal vi med politiet og domstolene?

  Hvis vi beslutter os til at at nedlægge alle tre institutioner, så er der penge at spare, som vi derefter kan bruge på flygtninge, så de kan følge sig velkomne i Danmark.
  Alt sammen takket være ‘Facebook’, som er det nye store dyr i åbenbarigen.
  Facebook er demokratisk, alle kan ytre sig.
  Man behøver ikke at have fanden til oldemor for at ytre sig, argumentation kan klares ved hjælp af Smileys.

 15. Af Svend Jensen

  -

  Gode idéer til regeringen:

  Der findes flere fornuftige regler omkring kontanthjælp, som det offentlige kan bringe i anvendelse overfor migranterne – for at stille dem mere lige med danske modtagere af kontanthjælp.
  Reglen er: Hvis en kontanthjælpsmodtager kommer til penge igen, ved gave, arv eller ved at komme i arbejde igen, så kan den ydede kontanthjælp kræves tilbagebetalt.

  I praksis vil det sige, at så snart en migrant får et job, skal han tilbagebetale alt, som han har modtaget i lån fra de danske skatteborgere medens migranten lå danskerne til byrde. Gerne med renter.

  Fængelsfanger skal også betale for deres fængselsophold. Dette er interessant, henset til migranternes enorme kriminalitetsrate.

  Endelig kan man også konvertere kontanthjælp for migranter til at være et migrantlån, der under alle omstændigheder skal tilbagebetales; dog undtaget ved hjemrejse.

 16. Af J Nielsen

  -

  “Læsere af “Anders And” vil også have kendskab til, at penge i sig selv har stor affektionsværdi for pengepugere som Joakim von And.”

  Læsere af Anders And vil også kendskab til sammenhængen mellem rigdom og nærighed. Jo mere husrum, jo mindre hjerterum.

 17. Af Henrik Knage

  -

  Joachim von And kalder sine penge for sine børn – og man må ikke tage børn fra asylansøgere

 18. Af Henrik Knage

  -

  I øvrigt er der flere og flere politikere der ligner noget der er dyppet i Kryptonit, og hærdede to gange i hærdeovnen, inden de udtaler sig på TV, mens Jens Rohde minder om en der er fotograferet i skæret fra en atombombesprængning.

  Som om han har gennemlevet en indre radikal renselsesproces – og derefter set lyset og har valgt at springe ud, inden han bliver gennemsigtig.

 19. Af p jensen

  -

  Endnu har vi ikke haft en stor terror-aktion i Danmark med hundredvis eller tusindvis af dræbte, men måske er det kun et spørgsmål om tid?.. Een ting er sikker, efterhånden som de kulturfremmede bliver flere og flere, vil de stille større og større krav. Og politikerne vil kun på skrømt gøre modstand mod at migranterne overtager Danmark. For tiden er danskerne allerede 2. og 3, klasses borgere i deres eget land. De kan ende som 5. og 10. klasses borgere.

 20. Af p jensen

  -

  Og bemærk hvordan alt med velfærd, sundhedsvæsen, forsvar, retssikkerhed, familiemønstret, jobmuligheder, den private økonomi, den personlige frihed og sikkerhed og meget mere er blevet snigløbet, udhulet, undergravet og forringet i de sidste femten år. Postvæsnet, privatlivet, forsvaret, politiet, skolerne, hospitalerne, demokratiet og massevis af andre dele af infrastrukturen og vores kultur er på vej ned ad et skråplan, og nye resistente og meget farlige bakterietyper breder sig iflg. week-end avisen.

 21. Af p jensen

  -

  I Sverige, Grækenland, Frankrig og Spanien mv. er der opstået dystre, makabre og mareridtagtige tilstande. Danmark er begyndt at ligne disse lande, mht. arbejdsløshed, hjemløshed og reduceret velfærd og tryghed. Og EU gør intet for at for at afhjælpe problemerne.

 22. Af Jens Hansen, Tåsinge

  -

  Er et smykke til f.eks. 1 million kr. også “affektionsværdi” som man kan beholde selv om man er på kontanthjælp? Naturligvis ikke! Hvis man er formuende så skal man selvfølgelig følge samme regler som etniske danskere før man kan få kontanthjælp! I forvejen har vi jo alt for mange indvandrere – men også danskere – på kontanthjælp som er en økonomisk og ødelæggende klods om benet på vores velfærdssamfund! Vi skal ikke ende som Sverige – selv om vi er godt på vej! Fuld opbakning til regeringen på dette område og godt at vi er fri for den illoyale vendekåbe Jens Rohde som nu skal til at samarbejde med bl.a. Enhedslisten i rød blok!

 23. Af Niels B. Larsen

  -

  “”Det var ikke nok at sige, at man må realisere medbragte værdier for at kunne blive forsørget. De skulle absolut explicitere. Smykker er selve sindbilledet på affektionsværdi. De arves eller gives af ens kære.”

  Bull’s f*cking diddle!

  I Mellemøsten er det ganske normalt, at værdierne sættes i guldsmykker. Ofte kilotunge smykker af 22 karat guld. Jeg har selv prøvet det dernede.

  Det gøres, da der er meget lidt tillid til myndigheder af enhver slags, herunder også banker. Og guld er ofte accepteret som betalingsmiddel.

  Det er helt på sin plads at kropsvisitere “flygtningene” og inddrage større værdier på samme måde, som det sker med danskere, som ønsker offentlig hjælp.

  Og metoden kan ganske givet afskrække en hel del uønskede “gæster” fra at komme – og dermed hjælpe med til at reducere vores velfærdstab.

 24. Af Jan Krag Jacobsen

  -

  Jeg har nu hørt om flere eksempler på, at flygtninge med formue har tilbudt at flytte på hotel eller købe/leje en bolig, forsørge sig selv og eventuelt finde et job. Men det må de ikke. De skal opholde sig i de dyre asylcentre/telte.

 25. Af p jensen

  -

  Læg mærke til hvordan den snakkende klasse af radigale pladderhumanister gerne vil forære danskernes penge, boliger, arbejdspladser, velfærd og sundhedsvæsen osv. væk til alverdens migranter.

 26. Af Helge Nørager

  -

  Hr. Jan Krag Jacobsen.
  Helt klart, ganske rigtigt fordi……

  Ordnung muss sein………………………..

 27. Af J H

  -

  Af Jan Krag Jacobsen – 21. december 2015 11:03
  “Jeg har nu hørt om flere eksempler på, at flygtninge med formue har tilbudt at flytte på hotel eller købe/leje en bolig, forsørge sig selv og eventuelt finde et job. Men det må de ikke. De skal opholde sig i de dyre asylcentre/telte.”

  Naturligvis.
  Hvis man begynder at tænke.
  Og behandler flygtningene individuelt.
  Så bryder systemet øjeblikkeligt sammen.
  Alle flygtninge skal behandles lige uanstændigt og nedværdigende.
  I Danmark gør vi ikke forskel på mennesker.
  Og slet ikke mennesker som ikke har stemmeret.
  Uanset det økonomiske. Og Danmarks ødelagte omdømme.

 28. Af Uffe Staulund

  -

  @ J Nielsen,

  Som det gode menneske du er, kommer spørsmålet helt naturligt : “Hvor mange har du plads til her i julen?”
  Du kan også spørge dine venner.

 29. Af Jesper Lund Lund

  -

  På TV2’s hjemmeside udtaler politimanden Jacob Nielsen: “Jeg er ikke blevet politimand for at plyndre flygtninge DERES ejendele!”.

  Sammen med artiklen er der en video med et interview af Inger Støjberg, hvor hun forsvarer beslaglæggelsen af værdigenstande fra flygtninge. Det fremgår, at det er politiet, som skal vurdere hvor meget f.eks. en vielsesring er værd og om den skal beslagslægges.

  Hun sammenligner det med kontanthjælpsmodtagere, der ikke må have værdier over 10.000 kr. Argumentet er besynderligt. Jeg har nemlig aldrig hørt om at politiet har beslaglagt en potentiel kontanthjælpsmodtagers værdigenstande for at vedkommende kan få kontanthjælp.

 30. Af Svend Jensen

  -

  Der findes en anden dansk tradition for at modvirke parasitters udnyttelse af systemet.

  De kommunale myndigheder har ret til at husundersøge en kontanthjælpsmodtagers rum og gemmer. Et fjernt familiemedlem på kontanthjælp fik således besøg af kommunen, som gav sig til at tælle skjorter, sokker, underbukser, minkpelse, ægte tæpper og andre ting for at finde værdier over det tilladte; til modregning forstås.

  Denne inspektion skal selvfølgelig udvides til også at omfatte migranters private hjem, når de er på kontanthjælp. Ellers bliver danskerne diskrimineret i forhold til indtrængende uvedkommende personer fra udlandet.

  Hvorfor er de radikale ligeglade med diskrimination af danskere? Hader de os?

 31. Af Hans Sørensen

  -

  Amalie Lyhne er desværre også faldet i godhedsindustriens fælde.

  Hvorfor er det ikke de “gode”, der skal argumentere for at asylsøgerne med formue, IKKE selv må bidrage før fælleskassen betaler? Når de nu synes det er så forfærdeligt.

  I stedet ser vi Støjbergs proselytter blive krydsforhørt, som om de var kriminelle. Var det ikke på tide at pressen krydsforhører nogle pinger fra godhedssegmentet på fuldstændig samme måde?

  Spørgsmål:
  “En asylansøger har smykker til 300.000kr. Hvorfor mener du, han ikke selv skal betale hele eller dele af beløbet, hvis hans ophold i landet allerede første år, koster fælleskassen samme beløb?”

  “Hvad stor må formuen være (opgjort fuldstændig som for kontanthjælpsmodtagere), før asylanten, selv må betale de omkostninger fælleskassen betaler, for de ikke-formuende ayllanter?”

  “Hvilken asylpolitik foretrækker du, hvis du skulle vælge mellem den danske og den svenske?”

  “Hvilken karakter vil du – efter alle de senere års stramninger er gennemført – give det danske samfund, for dens evne til at hjælpe asyllanter før under og efter deres ophold i Danmark? (på en skala fra 1-10)

  “Hvilet land fortjener en højere karakter end Danmark?”

  “Hvilken gennemsnitskarakter, vil du så give verdens rige lande?”

  “Hvad har du selv gjort for at ændre omverdenens syn på Danmark i positiv retning?”

  Fortsæt selv.

  Det er utænkeligt at journalister bruger deres mest insisterende metoder, overfor godhedindustriens politikere og interesseorganisationer og får svar på selv de mest åbenlyse spørgsmål. Det er sikkert noget med “tonen”.

 32. Af Helge Nørager

  -

  En skriver, og skaber arbejdspladser.

  “Hun sammenligner det med kontanthjælpsmodtagere, der ikke må have værdier over 10.000 kr. Argumentet er besynderligt. Jeg har nemlig aldrig hørt om at politiet har beslaglagt en potentiel kontanthjælpsmodtagers værdigenstande for at vedkommende kan få kontanthjælp.”

  Dette er jo soleklart en fejl, som straks skal ændres, hvis politi ikke magter opgaven, vil den sikkert kunne udliciteres, mod procenter af beslaglagte værdier til f.eks diverse rocker bander, eller andre med erfaring i dummebøder og indrivning af gæld,

  Det er helt ude i skoven af bistandsklienter ikke udsættes for besøg på deres bopæl, af en ekspert med forstand på værdigenstande, før de bevilliges noget som helst.
  Det vil kunne skabe mange arbejdspladser til kontrollanter, og give gode penge i statskassen, da alle ved at alle de nasserøve svindler kollektivt samfundet konstant.

 33. Af p jen

  -

  Hvad med at oprette nogle frizoner hvor danskere kan søge asyl og få fred for politikernes og journalisternes evindelige lovtyranni, regelstyring, nedskæringer, hykleri og manipulation. Nu har 50.000 danskere iflg. pressen været udsat for identitets-tyverier, bl.a. pga. tvangs-digitaliseringen. Og utallige danskere er ramt af de overgreb og urimeligheder der fosser ud fra den skumle borg. På nogle blogs (ikke denne) er blogbestyreren en arrogant og udemokratisk type, der systematisk kvæler løs på ytringsfriheden. Og EU og mer kel er nu i gang med at nedlægge nationalstaterne og Europas fred, sikkerhed, kultur og velstand. Det er romerrigets undergang, version 2.
  Min plan er at købe en lille øde ø, men det er jo synd for dem der ikke har råd til en ø og en vandflyver.

 34. Af Erik Larsen

  -

  Nej, Jesper, jesper, jesper Lund , den politimand du nævner er nok en anelse ikke-politimand ligesom ham der mente at han skulle lege med et barn på motorvejen mens ulovlige indvandrere myldrede ind over den danske grænse og motorvej.
  Jamen FORSTÅR du dog ikke hvor du bliver bedraget/forført af nogle der ikke ligefrem vil dig det godt??
  Danmark har kun én eneste chance – og den kommer ikke – FLERE folkeafstemninger – jeg kan nævne en liste – og grænse for at komme i Folketinget på minimum 10%!!!
  SÅ kunne vi måske finde bare to partier der kunne tale danskernes sag og arbejde sammen. I dag går en klar radikaler fra Venstre til de radikale – Rohden – hvad hjælper det??? Alternativet – hvad hjælper de?
  Konservative hvad er de – intet. SF – Intet. EL – de har unge og de mest ekstreme kommuni ster . OK. Venstre er vel i dag under 10% med den dårligste leder nogensinde. Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Enhedslisten måtte så finde ud af det fremover. Og med så at bede borgerne sige og FÅ deres meninger samtidig – SÅ kunne vi måske få et land tilbage uden ævl, kævl, EU og kriminalitet.

 35. Af Helge Nørager

  -

  “Min plan er at købe en lille øde ø, men det er jo synd for dem der ikke har råd til en ø og en vandflyver.”

  Øhh, har du regnet på hvad det koster at få 1 liter mælk frem ?
  Tandlæge.
  Lægebesøg, eller er du lavet af uforgængeligt stål. ?

  Tvivler på at du har råd til en øde ø, hvis indregnes leveomkostninger, og ellers synes jeg det må være en trist og kedelig måde at bruge sig rigdom på.
  Hvis du har råd.

 36. Af Jesper Lund

  -

  indlæg hænger,

 37. Af Niels Peter Lemche

  -

  Helge Nørager,

  Nu er jeg ikke sikker på, at PJ kan tælle hele den lange vej fra én til to. Så han forstår nok ikke helt problemet med sin øde ø.

 38. Af georg christensen

  -

  Selvfølgelig , skal flygtninge ikke bedre behandles som kontanthjælps modtagere, vi må bare lære, at give dem nogenlunde samme vilkår, efter de har modtaget krisehjælp og sproglig hjælp samt nogenlunde kulturel forståelse, derefter arbejde og videre uddannelse eller ny uddannelse..

  Den primitive måde venstre har isenesat sit nye tiltag i flygtninge problematikken på, minder også mig, som New York Post skriver, om Nazistiske tankegange, hvor næste skridt nok bliver, at guldtænderne brækkes ud af munden hos dem.

  NB: Det burde et regerende parti kunne gøre bedre..
  .
  Jeg kan let forstå, hvis venstrefolket føler sig sat udenfor indflydelse på samme måde som socialdemokraternes vælgere.

  .

 39. Af Jesper Lund Jesper Lund

  -

  Hvis man endelig vil indføre at flygtninge selv skal betale for deres ophold i Danmark, vil det være gennemsigtigt for en flygtning at kræve en bestemt sats pr. dag. Den gæld, som en flygtning på den måde får opbygget, kan så betales efter behandlingen af asylansøgningen. Det ville være bedre end groteske beslaglæggelser af flygtninges værdigenstande ved ankomst.

 40. Af p jensen

  -

  Til de bekymrede ang. “folkesundheden” på små øer. Man behøver jo ikke drikke mælk hele tiden. Kaffe, the, kildevand og cognac/whisky kan jo også drikkes. Ellers kan et par kokospalmer eller køer jo gøre meget ved forsyningssituationen. Eventuel lægehjælp kan nok klares pr. fly eller speedbåd. Men har ikke været så meget som forkølet de sidste 15 år. Hvad angår at tælle fra 1 til 2 kan jeg forstå at det lykkedes for l emche på et tidspunkt trods “den lange vej”, og det er da imponerende at l emche trods alle handicaps ikke gav op på halvvejen, men kæmpede videre til målet blev nået. Så talblind er l emche åbenbart ikke, kun politisk blind. Til lykke med det.

 41. Af Humanistisk asylstop | I haserne på eliten

  -

  […] De rationelle argumenter for både dette forslag og for smykkeforslaget er svære at få øje på. Det handler blot om afskrækkelse og om at fremstå så barsk som muligt. […]

Kommentarer er lukket.