Efter Eva Kjer – det borgerlige Danmark står svagere end nogensinde

Af Amalie Lyhne 50

Borgerlige politikere, meningsdannere og partimedlemmer har i de seneste dage råbt og skreget i et forsøg på at fremme netop deres syn på sagen om miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Nu er det så slut. På mandag får vi en ny minister, der vil falde ro på gemytterne og De Konservative kan puste ud, glade og tilfredse.

Men faktisk er der slet ikke noget at glæde sig over for et borgerligt sindet menneske – uanset om man sætter krydset ved Konservative, Venstre eller Liberal Alliance.

For efter sagen om Eva Kjer Hansen står det borgerlige Danmark svagere end nogensinde.

Borgerligheden fik et alvorligt slag allerede ved Folketingsvalget i juni. Vi fik et magtskifte og en borgerlig regering, javist, men til sammen fik de borgerlige partier kun sølle 53 mandater.

Dansk Folkeparti blev nemlig kæmpestort, og Dansk Folkeparti har aldrig været og vil aldrig blive et borgerligt parti.

Regeringen blev som bekendt ikke bare en mindretalsregering, men en lillebitte en af slagsen. Samtidig består det parlamentariske grundlag ikke bare af et meget stort og stærkt anti-borgerligt parti, det består også af to mindre partier, som begge har en klar interesse i at promovere sig selv og markere uenighed med regeringen.

Hvordan der nogensinde for alvor skulle komme borgerlig politik ud af dét, var allerede på valgnatten svært at se. Og så alligevel: Det indgød trods alt en smule optimisme, at manden for bordenden var Lars Løkke Rasmussen. Hvis nogen kan navigere i så oprørte vande, er det netop ham.

Ovenstående beskrivelse af statsministerens enormt svære parlamentariske situation er også en stor del af svaret på, hvorfor han gik så langt for Eva Kjer Hansen.

Nu hvor hun er væk, er det nemlig let at forestille sig, hvor galt det kan gå, når Liberal Alliance vil have sine indrømmelser på topskatten. Når Dansk Folkeparti skal vise sine vælgere, at man skam er blå bloks største parti. Når De Konservative før et valg igen har brug for at gøre noget ved de kummerlige meningsmålinger. Det bliver et cirkus.

Venstre-regeringen har ikke bare mistet en dygtig minister. Man har også mistet muligheden for reelt at føre borgerlig politik – at få gennemført de dybdegående reformer, som vores fuldfede socialdemokratiske velfærdsstat har så hårdt brug for.

Symptomatisk er det da også, at Eva Kjer Hansen netop var en af regeringens allermest borgerlige ministre. Hun var ikke bare en administrator. Hun mente og sagde ting, som man godt kunne være uenig i, og der var ideologi bag hendes holdninger.

Det var hende, der som socialminister i 2005 så rigtigt og forfriskende sagde, at ulighed ikke i sig selv er et problem. Den slags kan man ikke sige i Danmark, og hun blev som bekendt banket på plads.

Men som miljø- og fødevareminister i denne regering fortsatte hun ad samme ideologiske spor: I efteråret bekendtgjorde hun, at hun ville rydde op i det tunge og omfattende bureaukrati på sit område for at gøre lovgivningen mere overskuelig. Det er ord, som de fleste politikere på et eller tidspunkt har ytret, men i modsætning til de fleste politikere satte Eva Kjer Hansen faktisk handling bag. Tidligere på måneden kunne hun melde ud, at hver tredje lov og bekendtgørelse på miljø- og fødevareområdet er væk.

Jo, Lars Løkke har tabt slaget om Eva Kjer Hansen. Det er slemt nok. Men værre er det, at det borgerlige Danmark har tabt chancen for at få lavet borgerlige reformer.

 

50 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  Jeg har unægtelig svært ved at se den helt store forskel på rød versus blå stue. Begge stuer har, så vidt jeg jeg kan se, ét fælles mål – at ødelægge samfundet Danmark. Om det foregår fra det det ene eller andet værelse, i den fælles farvede stue, er vel hip som hap?

 2. Af Niels Juul Hansen

  -

  Jeg er helt enig, Amalie Lyhne.

  Dansk Folkeparti støtter Lars Løkke, men de er ikke, og bliver med deres politik aldrig et borgerligt parti.

  Partiets stifter, Pia Kjærsgaard, har da også klart sagt, at hun betragter partiet som ‘Socialdemokratiet Classic’.

  Personligt tror jeg, at der var behov for at skabe balance i blå stue. Konservative har længe følt sig som en ‘lillebror’, de alle bare kunne moppe og grine af.

  Det gælder ikke længere.

  Selvfølgelig har Konservative ikke patent på ordentlighed, men de var partiet, der fik dette ord ind i dansk politik – og det vil de nok score lidt goodwill på. Det vil vise sig i meningsmålingerne de næste uger.

 3. Af Niels O

  -

  Ja, det er synd, når en minister er faglig kompetent, men ikke har styr på tallene, der præsenteres for offentligheden, bevidst eller ubevidst. Så er det bare farvel og goodbye!

 4. Af Eva Madsen

  -

  Efter gylle-gate, – er der nok at tage fat på for regeringen – for eksempel =

  Total stop for migranter og ” flygtninge ” fra ikke vestlige lande –

  Oprettelse af et UDVISNINGS ministerium ,-

  Folkeafstemning om EU –

  Opsigelse af div. menneskerettighedslove / flygtninge / statsløsheds konventioner, –

  Opsigelse af medlemskabet af FN, .- etablering af en permanent grænsekontrol, –

  Alle særhensyn til muslimer og deres religion forbydes i det offentlige rum .

  Stop for SU og børnechecken ( ingen præminering af børnefødsler – når vi har et overbefolket land med 1 million arbejdsløse i den arbejdsføre alder)

  Stop for udenlandsk alm. arbejdskraft så længe vi har ledige DANSKERE , som skal tvinges i job. –

  Nedsættelse af alle overførselsindkomster undtaget til pensionister/ handicappede ,-

  Udvisning af alle udenlandske personer på overførselsindkomst samt alle kriminelle samt personer på tålt ophold som lige så godt kan opholde sig i et andet land end Danmark.

  Så hvis man vil fastholde at Danmark primært er for Danskerne og vil redde den Danske nationalstat – bør man hurtigst muligt se at få skeen i den anden hånd, der er nok at tage fat på !!!
  Danmark skal ikke prøve at redde hele den overbefolkede verden på bekostning af vores eget land – de Danske skattekroner skal gå til vores egen befolkning- og ikke som nu ødsles væk til udenlandske spilde formål.

 5. Af J Nielsen

  -

  Jeg mener at blogmeisterin forveksler borgerlig med liberal. De to ting behøver ikke at have noget med hinanden at gøre.

  Man kan være borgerlig uden at være den mindste smule liberal. Det er man, når hensynet til fællesskabet – det nationale fællesskab – overtrumfer hensynet til den personlige frihed.

  Og det er netop her Dansk Folkeparti befinder sig.

 6. Af Hul igennem?

  -

  Synd for Fr. Minister Eva Kjer Hansen. Meget urimeligt fra partiet tidligere kendt som Det Konservative Folkeparti.
  Jeg vil gerne sige tak til xmin for Din indsats for Vores selvforsyning og for Danmark.
  mvh

 7. Af Niels O

  -

  @Af J Nielsen – 27. februar 2016 21:27

  ((DF)) er småborgerlige socialistiske nationalister. Ligger et sted mellem S og SF. Under FARVEL-regeringen lå ((DF)) til venstre for SF.

 8. Af Benny B

  -

  Jeg vil bajse på jeres reformer.
  Den eneste ” reform” som i bør bekymre jer om, er asylstop.
  Alt andet er underordnet.

 9. Af Arne J.

  -

  Du har da ret lidt af vejen.
  Men, overordnet set synes jeg man har båret sig rigtig klodset ad.
  Personligt er jeg imod øget udledning. Landbruget er efter min mening for stort til at det lille danske areal kan bære produktionen på en holdbar måde. Der er alt for mange avlede husdyr og alt for stort dyrket areal.
  Der er problemer med en lang række miljøpåvirkninger fra landbruget samt resistens over for antibiotika og spredning af en række problematiske sygdomme.
  Man kan selvfølgelig vælge alle mulige strategier for hvorledes landbruget skal drives fremover.
  Men, Danmark har problemer med at leve op til de langsigtede mål vi har forpligtet os til at arbejde for. Så hvorfor skulle man nu begynde at udlede mere uden en detaljeret plan for hvorledes dette senere kan indhentes igen eller hvad man i øvrigt har tænkt sig at gøre?
  2 professorer med kendskab til sagen og tallene udtalte at studerende, der havde fremlagt og anvendt tallene som de er blevet det i landbrugspakken ville være dumpet.

  Er det en fornuftig og værdig måde at anvende embedsapparatet til at levere materiale til dumpekarakter for at stille sagen i et opportunt lys?
  Er det forsvarligt af en minister blankt at afvise at der er et problem, når syv indkaldte videnskabsfolk samstemmende siger, at der er problemer med tallene?
  Venstre har helt egenhændigt bragt sig i problemer og kløften mellem land og by vokser. Hele landbrugserhvervet kommer til at mærke yderligere et knæk i tilliden til, at de forvalter balancen mellem økonomi og natur hensigtsmæssigt.
  Efter min mening må det dyrkede areal i Danmark nedbringes markant. Ved permanent at give plads til meget store arealer med skov, enge og vådområder vil man samtidig kunne gøde væsentligt mere på de dertil egnede jorde uden at dette vil føre til øget udvaskning.
  Det vil samtidig give mere natur, rekreative områder, større artsrigdom og binde en masse ton CO2 fra atmosfæren i træer og bevoksning.

 10. Af reben jen

  -

  HVOR MEGET SAND ER DER TILBAGE I TIMEGLASSET?
  Er der overhovedet nogle borgerlige–dansksindede–socialt ansvarlige–fremsynede og samvittighedsfulde politikere tilbage?……. er der overhovedet en venstrefløj og højrefløj…..?? er der virkelig forskel på blå og rød stue…….? Eller er der bare eet stort sammenrend bestående af radiGALE og skabsradiGALE pampere, danskerhadere og kyniske/fanatiske/utopiske/ubegavede/vanvittige/korrupte/amoralske tumper? I DRs selvsving blev politikerne fornylig kaldt “faktaresistente zoombier” og “levende døde”. Så skarp en satire opstår vel ikke ud af den blå luft?

  Selvfølgelig er der stadig enkelte hæderlige, dygtige og ordentlige politikere tilbage hist og her inde i den politiske højborg, men er de ikke så få at de intet kan udrette? Vil TITANIC-DANMARK mon ikke bare fortsætte på sin dødskurs? Vil Danmark mon ikke være Sverige nr. 2 (eller Grækenland nr. 2) om kort tid? Altså et land hærget og oversvømmet af tab, ulykker, forbrydelser, død og katastrofer. 🙁

 11. Af nemt er det ikke at undgå frasortering

  -

  HVOR MEGET SAND ER DER TILBAGE I TIMEGLASSET?
  Er der overhovedet nogle borgerlige–dansksindede–socialt ansvarlige–fremsynede og samvittighedsfulde politikere tilbage?……. er der overhovedet en venstrefløj og højrefløj…..?? er der virkelig forskel på blå og rød stue…….? Eller er der bare eet stort sammenrend bestående af radiGALE og skabsradiGALE pampere, danskerh adere og kyniske/fanatiske/utopiske/ubegavede/vanvittige/korrupte/amoralske tum per? I DRs selvsving blev politikerne fornylig kaldt “faktaresistente zoom bier” og “levende d øde”. Så skarp en satire opstår vel ikke ud af den blå luft?

  Selvfølgelig er der stadig enkelte hæderlige, dygtige og ordentlige politikere tilbage hist og her inde i den politiske højborg, men er de ikke så få at de intet kan udrette? Vil TITANIC-DANMARK mon ikke bare fortsætte på sin dø dskurs? Vil Danmark mon ikke være Sverige nr. 2 (eller Grækenland nr. 2) om kort tid? Altså et land hærget og oversvømmet af tab, ulykker, forbrydelser, død og katastrofer. 🙁

 12. Af reben jen

  -

  Nå 23.25 kom på alligevel, så godt ord igen.

 13. Af reben jen

  -

  Man kan også spørge om Danmark overhovedet stadig er et demokrati, en velfærdsstat, en retsstat og et folkehjem? Vi kan jo konstatere at EU-fjernstyringen står for over halvdelen af lovgivningen, at økonomien og velfærden er i frit fald, at privatlivet og familiemønstret/hjemmets fred angribes både ovenfra og udefra, at Borgens politik går ud på at udskifte og fordrive danskerne…… og på at fratage det danske folk ALT, simpelt ALT.

 14. Af reben jen

  -

  ALT vil her sige deres land, byer, boliger, arbejdspladser, tryghed, velfærd, penge, familieliv, privatliv, frihed, indfødsret, skoler, forsvar, politi, hospitalspladser, skadestuer, borgerrettigheder, sundhed og meget mere. Selv vores kultur, børn, værdighed, menneskerettigheder og fremtid søger “humanisterne” at franarre og frarøve os.

 15. Af reben jen

  -

  ALT vil her sige danskernes land, byer, boliger, arbejdspladser, tryghed, velfærd, penge, familieliv, privatliv, frihed, indfødsret, skoler, forsvar, politi, hospitalspladser, skadestuer, borgerrettigheder, sundhed og meget mere. Selv vores kultur, børn, værdighed, menneskerettigheder og fremtid søger “humanisterne”, verdensfrelserne og rødsocialisterne at franarre og frarøve os.

 16. Af J Nielsen

  -

  “((DF)) er småborgerlige socialistiske nationalister. Ligger et sted mellem S og SF. Under FARVEL-regeringen lå ((DF)) til venstre for S”

  Det anser jeg for at være noget vrøvl.

  DF har ét eneste socialt engagement, og det er ældre, etnisk danske menneskers vilkår. For det er deres vælgerbase. Og det er det blevet fordi DF vil bevare Danmark som i de gode gamle dage. Ældre mennesker vil ikke have revolution.

  Ser man bort fra det engagement er DF mere konservative end de Konservative, som de dermed gør rangen stridig som Danmarks konservative parti, i og med at Konservative har udviklet sig mere og mere i retning af at være et liberalt parti.

  Som følge af at V-K parløbet blevet stadig tættere er der en ledig plads ude på den ikke-liberale borgerlige fløj, og den bryder konservative med K sig sjovt nok ikke om at andre sætter sig på. Men stolen stod tom.

  Hvis der er nogen der ligger mellem nogen (!) så er det Konservative, der ligger mellem LA og DF.

  Søren Krarup, socialist? Martin Henriksen, socialist? Morten Messerschmidt, socialist?

  Pull the other one.

 17. Af georg christensen

  -

  Det borgerlige Danmark står ikke svagere som før, hvis de konservative var sprunget fra landbrugspakken var garanteret socialdemokraterne sprunget ind. Husk på, det var ikke socialdemokraterne der råbte “vagt i gevær”, det var de konservative. Det bør de få ros for.

  I dette spil tabte både venstre og socialdemokraterne.

  De såkaldte borgerlige bør ikke være bange så længe social kammeraterne bare ligger på maven og graver grøften dybere og dybere for sig selv.

 18. Af Frank A

  -

  Konservative går frem fra 3,1 til 5,1 pct ifølge Gallup.
  Det bedste i den sammenhæng, er at LA falder fra 9,4 til 5,9 pct.

  Imens krisen raser, står Samuelsen og ser fodbold på Old Trafford.

  Så meget for det sammenhold

 19. Af Bjørn Sørensen

  -

  “faktaresistente zoombier” og “levende døde” – er det ikke Danmark i en nøddeskal?

  “Vil TITANIC-DANMARK mon ikke bare fortsætte på sin dødskurs? Vil Danmark mon ikke være Sverige nr. 2 eller balkaniseret om kort tid? Altså et land hærget og oversvømmet af tab, ulykker, forbrydelser, død og katastrofer. ”

  Det er kun 150 år siden at borgerkrigen rasede i Slesvig – Holsten, fordi politikerne ikke kunne finde en løsning.

  Danskerne er nu så fastlåst med den samfundsmodel som de har skabt.
  Problemet er bare at den model vi har valgt ikke er og aldrig har været langtidholdbar.
  Derfor har der længe været behov for reformer
  Problemet er bare at langt flertallet er afhængig af at samfundsmodellen fortsætter, hvorfor interessen for reformer er begrænset. Folk ved godt at den er gal, men viljen halter det med, hvorfor det konstant udsættes.
  Vi har atter engang politikere som ikke kan finde en løsning.
  Så hvad ender det med?

 20. Af Hr. J. H an se n

  -

  Det indgød trods alt en smule optimisme, at manden for bordenden var Lars Løkke Rasmussen. Hvis nogen kan navigere i så oprørte vande, er det netop ham.
  Skriver Amalie Lyhne.

  Ja.
  Løkkes navigering har vi set indenfor den sidste uges tid.
  Her iblandt den latterlige trussel om et valg.
  Løkke har aldrig overvejet at udskrive valg.
  Hans position er hans levebrød. Han har intet andet.
  Og det han ellers kan svindle sig til i den forbindelse.
  Løkke har jo ingen muligheder for et job i et seriøst privat firma.
  Ingen vil ansætte en lille drukkenbolt som ikke kan kende forskel på dit og mit.

 21. Af Henrik S

  -

  Jeg tror DF for en stor del består af borgerlige vælgere.
  Indtil videre er DF det eneste parti der er modstandere af den hovedløse indvandring og EUs forsøg på udslettelse af nationalstater.
  Derfor er DF så stort.
  Når der formentlig næste gang kommer valg , er der 2 nye borgerlige partier med samme agenda på indvandring og EU.
  Så udslettes konservative nok og DF reduceres.
  I denne avis prøver Jarlov at forklare sig.
  Han blander begreber som “stigning” og “mere” sammen . Han opdager ikke , at de såkaldte baseline tal har en difference på nøjagtigt 1750 i 2016,2017 og 2018.
  Ingen forklaring på hvor det tal kommer fra.(angiveligt pga EUs regler).
  Skriver noget om , at det er summen af 16,17 og 18 tallene. Forkert og giver ingen mening.
  Tyder på at de i samrådet ikke har forstået hinanden og begreberne ikke har været klarlagt. Altså ren børnehave.
  Jarlov er eksempel på sandheden i at “det klart tænkte er det klart sagde”(Tegner)

 22. Af J. H an se n

  -

  Det indgød trods alt en smule optimisme, at manden for bordenden var Lars Løkke Rasmussen. Hvis nogen kan navigere i så oprørte vande, er det netop ham.
  Skriver Amalie Lyhne.
  Ja.
  Løkkes navigering har vi set indenfor den sidste uges tid.
  Her iblandt den latterlige trussel om et valg.
  Løkke har aldrig overvejet at udskrive valg.
  Hans position er hans levebrød.
  Og det han ellers kan svindle sig til i den forbindelse.
  Løkke har jo ingen muligheder for et job i et seriøst privat firma.
  Ingen vil ansætte en miserabel lille mand som ikke kan kende forskel på dit og mit.

 23. Af Arne Hornborg

  -

  Ville Pape rigtig markere sig som en ny stærk leder for de konservative?
  I det parti der har haft konstant tilbagegang.
  Splitte det borgerlige samarbejde på det mest spinkle grundlag med mistilliden til Eva Kejr?
  Fortælle Eva Kjer at ,,Folketinget?” ikke havde tillid til hende, inden der var stillet et reelt mistillidsvotum til Eva Kjer?
  Det kan nemt ende med at blive en ,,Purrhussejr” til Pape.
  Det kan umuligt være alle konservative der er enig med Pape.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter.

 24. Af Arne Hornborg

  -

  Eva Madsen
  Jeg er helt, helt enig med dig i dit synspunkt. Præcis det samme som mit eget.
  Det du beskriver så glimrende kan sagtens lade sig gøre HVIS den politiske vilje er tilstede.
  Sådan bør fremtiden blive for Danmark. VI skal selv bestemme, ikke lade os dirigere af fortidige konventioner, det uduelige FN og det håbløse, dødsdømte EU.
  Dette, eller Danmark kollapser, totalt.
  Det mere end haster. Det kræver blot lidt politisk MOD. Mon ikke der er folkelig opbakning til dét.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter.

 25. Af keld Andersen

  -

  NEJ det er HELE Danmark det går dårligt med.

  Borgerne lider under elendige politikere. For ALLE politikere uanset deres politiske stå-sted, er allesammen med til at kære vores land i sænk – de skider allesammen på borgerne.

  Kig på resultatet af politikernes dårskab.

  Det nytter ikke vi snakker om politikernes krise, når det faktisk er folket som er i krise. Politikerne får jo i hoved og røv til dem selv, og alt tyder på at det eneste de interesserer sig for er dem selv, og plejen af deres fremtidige karriere-forbindelser, uanset omkostningerne for borgerne.

  Danske politikere svindler og bedrager og er bund korrupte, som var Danmark et diktatur i Afrika.

  Derfor bør bloggere og andre som kan blive hørt, se at få åbnet øjnene for hvad der er dér foregår, i stedetfor at lade sig forføre at den klassiske divide and conquer strategi.

  Det er befolkningen som har krise, og især den fattige del af befolkningen, for de fattige danskere får værre og værre vilkår, fordi man nedskærer alle sociale ydelser og social-hjælp.

  Man afvikler velfærds-samfundet, man afvikler det som gør Danmark til et særligt samfund.

  Og det man gør det er lige til at se, det er helt tydeligt, at man skærer ned så dem som har mere kan få mere, og dem som kun lidt har, kan fratages alt.

  Vær nu solidarisk kære menneske, se nu ud over din egen næsetip, og løft din stemme for samfundets svageste.

  Det er nemlig meget dansk at gøre sådan, og det var kernen i det samfund som nu ligger i ruiner: Det danske velfærds-samfund, skabt af Thorvald Stauning og den danske regering i tredivernes Danmark, for at INTET menneske i Danmark skulle leve i fattigdom nogensinde igen.

  De løftede danskerne ud af fattigdom – og nu løfter dagens politikerne danskere tilbage i fattigdom.

  Kun en selvisk idiot løfter ikke sin stemme for at beskytte de svage.

 26. Af hanne ebenkrow larsen

  -

  @ Jan petersen.

  Det er så tydeligt det du skriver Jan det må jeg altså sige – det er simpelthen præcis det du skriver som sekr nu i dk:.
  alle politikerne uanset hvem de – hvad de siger de står for er fælles om at ødelægge vores land !!vi tillader at se på imens de ødelægger vores land–
  vi tosser
  Vi leger på legen med politiske farver og ser politikerne men ikke os selv.
  Børnene som kommer efter os får hårde tider.
  Hvordan kan vi blinde se på?
  Vores land ligger i ruiner !!!! de har jo ødelagt vores gode gamle danamrk !!!!!!!!!!!!!!!!

 27. Af Tobias Rasmussen

  -

  Som LAs talerør er dit indlæg ikke overraskende fru Lyhne. EKH der provokerende kopierede det meste af landbrugspakken efter Bæredygtig Landbrug (BL) – selvsamme rabiate organisation som LA selv har kopieret i deres eget landbrugs oplæg. Hvis ikke man som LA forkæmper skulle være begejstret for en sådan minister, hvornår skulle man så?

  Det der kan undre er at man i LA dels har støttet BL så ukritisk og dels har ageret alt andet end liberalt!! BL, som alle herunder borgerlige partier i 00’erne i årevis ikke har villet røre med en ildtang bla. grundet deres kontante og enøjede syn på den traditionelle landbrugsøkonomi del og som har mærkbare huller i deres basal viden om biologiske- og kemiske processer. Hvad er årsagen til at LA pludselig støtter BL? Handler det udelukkende om BLs sponsor kroner til LA?? Det lugter i hvert fald i mistænkelig grad af det som årsag.

  Når man ser på landbruget så er realiteten at industrien igennem mange år har oparbejdet en gigantisk gæld på over 340mia. – noget LA overhovedet ikke forholder sig til. Mange landbrug har i årevis ageret som urentable foretagender og alligevel er det ikke interessant at se på hvordan man får ryddet op for LA? At vedblive med at puste liv i tydeligt urentable landbrug der i forvejen får betydeligt subsidier fra specielt EU er en socialistisk vej at gå – ikke en liberal!!

  Liberal tankegang er derimod at hvad der ikke er stærk nok må falde. Så de partier der har fokus på kvalitet og økologisk landbrug som vejen til rentable og sunde landbrugs virksomheder er rent faktisk mere liberalt tænkende end at gå af den traditionelle og urentable vej som LA går, hvilket er et paradoks der vil noget. At producere mere kvantitet er IKKE vejen frem hvis man vil forbedre ens konkurrence evne – det vil kun presse markedsprisen yderligere ned. Derfor er partier som Alternativet og RV rent faktisk mere liberale end LA på landbrugs politikken – det kan i den grad undre når LA skulle være “Danmarks mest liberale parti”??

 28. Af tage andersen

  -

  Har danskerne fået velfærd mv. på hjernen. På den måde at de tror at Danmark stadig er et lille yndigt og fredeligt land hvor intet dumt eller ondt kan ske, og hvor alle politikere er kloge og velmenende, og hvor staten og hele “systemet” kun er til for borgerne. Selvom sandheden er at DK nu mere er en bananstat, en galeanstalt, et samfund på vej mod selvudslettelse eller uendelige mængder af tab, ulykker, lidelser, forbrydelser, uretfærdigheder, sygdomme og barbariske udskejelser.

  Med totalitær propaganda og skør politik blev millioner af kinesere, russere og tyskere sendt i døden, eller ud i tortur og årelange rædsler. Når flertallet af borgerne er så uvidende, naive og godtroende at de lader sig selv og deres børn og unge blive hjernevaskede af skoler, radio- og tv-stationer mv……. når sløv og passiv laden stå til overfor radigale og totalitære kliker bliver det almindelige, så venter den helt store katastrofe sandsynligvis henne om hjørnet. Så er det kaos, gangstervælde og et samfundshelvede der venter på borgerne.

 29. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  Undskyld, men påstandene om, at Lars løkke er en dygtig statsminister og Eva Kjer Hansen en dygtig fødevareminister står helt udokumenterede hen i Lyhnes blog. Løkke har forsøgt at bulldoze sig frem på sin sædvanlige bøllede facon, denne gang uden held, i en situation, han selv har eskaleret. Kjer Hansen har dumstædigt fastholdt, at de tal for kvælstofudledeningen i landbrugspakken skam var retvisende, trods talrige fremlæggelser af dokumentation for det modsatte. Er det dygtigt? Det synes jeg ikke.

 30. Af tage andersen

  -

  Danskerne må nu forlange en ny politik med stop for masseindvandring, via en EFFEKTIV grænsekontrol, med en begrænsning af EU-fjernstyringen, med en ægte reform af det slappe og slatne retssystem, med en genoprettelse af demokratiet efter schweitzisk forbillede, med en mere social boligpolitik osv….. osv. De radigale af alle slags bør stemmes væk fra magten.

  Alene indstrømningen af kulturfremmede vil kunne ødelægge vi danskeres personlige sikkerhed, økonomi, familieliv og velfærd og meget, meget mere. Andre former for hensynsløs/kortsynet/totalitær politik kan også påføre millioner af danskere store tab og lidelser. Politikerne har tilsyneladende helt tabt respekten for det danske folk, for skatteyderne, for de “almindelige” borgere. Unødvendige tragedier og dødsfald har allerede hærget titusindvis/hundredtusindvis af danske familier. Betragter den typiske politiker os kun som stemmekvæg/malkekvæg/slagtekvæg?

 31. Af Lars Petersen

  -

  @ AMALIE LYHNE.
  Du taler om borgerlige, versus ikke.. fakta er imidlertid, at samtlige partiforeninger køre på intet
  mindre end verdens største skattebaserede genvalgs-strategi, hvorfor her da heller INGEN for
  -andrig er fundet sted i de sidste 50 år. Du “laver” med andre ord din egen virtuelle virkelighed.

  Endelig er det sådan, at skatte-lønningerne, og deres interne påvirkningerne mellem hinanden,
  formentlig dækker 88 – 92%, hvilket betyder, at når man sætter skatten ned, sættes skatten op,
  da det nu manglende tilbageløb i Statskassen, kun kan hentes hos de “få” markeds-underlagte,
  hvorpå rentabiliteten ved at outsource, samt hyre tilskudslønnede mv., indlysende ligeså øges.

 32. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ KELD ANDERSEN

  “Det er befolkningen som har krise, og især den fattige del af befolkningen, for de fattige danskere får værre og værre vilkår, fordi man nedskærer alle sociale ydelser og social-hjælp.
  Man afvikler velfærds-samfundet, man afvikler det som gør Danmark til et særligt samfund.”

  Problemet er at danskerne ville have i både pose og sæk.
  Folkevidet fortæller os at Man kan ikke både blæse og have mel i munden.
  Men vores elite troede at deres idealistiske drømme var realiserbare, så almidelig sund fornuft blev vraget til fordel for ønsketænkning.

  De åbne grænser er ikke lutter lagkage, hvilket vi nu ser de katastrofale konsekvenser af.
  Hundredtusinde arbejdspladser blev udflaget og hundredtusinder ufaglærte og kulturfremmede stømmede ind i landet til trods for at der ikke var mangel på ufaglært arbejdskraft.
  Konsekvensen af den forfejlede politik har medført at 60 % er offentligt forsørget som ikke kan finansieres af det tilbageværende erhvervsliv.
  Vi har udviklet en kronisk underskudsøkonomi. Derfor bliver enhver regering nødt til at afvikle den forvoksede offentlige sektor.

  Den velfærdsmodel som vi skabte, var urealistisk og ikke langtidholdbar, så det er på tide at vi får gennemført de nødvendige reformer som er bæredygtige.

  Vi rasler ned ad rangstigen blandt verdens rigeste lande, som kan vendes hvis vi indser realiteterne og stopper forfaldet.

 33. Af Sven Olsen

  -

  Det er beklemmende at stadig måtte läse, at “DF er ikke et borgerligt parti og bliver det aldrig” – det er kultureliten som pladrer, som sädvanlig – for hvem er det, der stemmer DF?

  Alle de/vi som er mögträtte af de “gamle” partiers valne opförsel, med undtagelse af når en amatörpolitiker får en svag og ganske uduelig statsminister til at bakke, fordi én af hans ministre har fortiet/löjet om detaljer i en landbrugspakke, som det aldrig skulle have väret nödvendig at indföre, hvis miljö-tosserne ikke havde fået de tidligere, röde regeringer til at hoppe på deres åndssvage idéer.

  At dilletanten Pape er lykkedes at få en dygtig minister smidt ud, er närmest en skandale: Hvad var problemet? At tallene ikke stemte? At hun havde fortiet sandheden? Men for Hel og Hades – det er jo POLITIK! Lögnenes, usandhedernes, mörkelägningernes “erhverv”.
  Det er höjst sandsynlig en nyhed for visse bloggere, at politikere i alle tider er blevet betragtede som löjnere, bedragere, og gennemgående suspekte individer.

  At de mangekulturelle i kultureliten lefler uhämmet for islam og ignorerer alle problemer denne ideologi har fört med sig til det sekuläre, nordiske land Danmark, er noget, der kommer at väre meget dyrt at rette op på. De stramninger de borgerlige har indfört räkker ikke langt. Der skal helt anderledes hårde metoder til. Derunder öjeblikkelig udvisning ved kriminalitet, stötte til diverse terrororganisationer, radikal islamisme som den, der huserer i Grönhöjmoskéen – forbud mod AntiFA, AFA, og hvad alle disse slyngelgrupperinger kalder sig. Hårde tag mod bandemiljöet – opgaverne er legio, og der der desvärre ikke mange politikere, der tör tage det ansvar.

 34. Af B. Nielsen

  -

  Husk nu : I skal dagligt gentage efter Thomas Vinterberg og EB:

  “Det er flovt at være dansker – det er sørgeligt at være dansker – alt er forfærdeligt i Danmark”

 35. Af Erik Nielsen

  -

  Et andet sted i dagens avis kan man læse at Samuelsen og Thulesen Dahl er det nye stærke par i den blå lejr! Så kom ikke og påstå- AL -at DF ikke er et borgerligt parti.
  Det bliver spændende at følge denne nye “stærke alliance” når der skal forhandles kommende reformer- ikke mindst på skatteområdet-hvor man uden at overdrive kan påstå at de to partier står så langt fra hinanden – hvis og jeg gentager hvis- man skal tro på deres udmeldinger.
  Så hvem mon blinker først? skal man tro Samuelsen så er det noget nær et ultimativt krav at skatten lettes i toppen- Thulesen Dahl mener modsat at hvis der kan findes penge til lettelser skal de gives i bunden.
  Iøvrigt er det noget af et paradoks at de to partier er at finde på samme politiske side- når man tænker på at det ene parti blev skabt i kølvandet på det,der gengang blev sagt som nok er nok- i protest mod DF’s populistiske og fremmedfjendske politik.

 36. Af Niels O

  -

  ((DF)) er kun et såkaldt borgerligt parti, når de peger på Venstre. Hvilket jo kun sker ud fra egne strategiske populistiske hensyn i det til hver en tid givne øjeblik. Hvordan kan partiet få så mange stemmer som muligt? Men heller ikke alt for mange stemmer, tak, for så skal partiet jo til at tage et regeringsansvar med de upopulære beslutninger det medfører. Og det er jo farligt.

  Deres økonomiske politik er rød, som det fremgår af deres program, men okay okay, så er det heller ikke værre. Den politik ofrer man gerne, hvis man kan få lunser af nationalisme igennem i stedet for. Altså den kolonihave-Dyrehavsbakken-Richard Ragnvald-agtige slags.

  Desværre er der en del af deres vælgere, der tror, at partiet er rigtig borgerligt. Men det er det ikke. Det er bare populistisk.

 37. Af r. vangkilde

  -

  KONSEVATIV ANGREB PÅ DET LIBERALE ERHVERV ! – landbruget er først og fremmest indbegreb
  af selvstændige i privat vækst, hvor national politikerne nu bygger forhindringer til fordel for en total styret velfærdstat ELLER, kald det konkurrence forvridning, når landmænd afsætter på den globalt scene.

 38. Af P Christensen

  -

  Enig med AL i at DF ikke er et borgerligt parti.
  De er hovedsalig socialdemokrater, men uden disses kritikløse indvandrerpolitik.

  Men de borgerlige aner jo ikke hvilke ben de skal stå på.
  Det ender ud i rent krejleri, hvor man ikke ønsker at løse problemerne
  men kun at nogle få/man selv bliver fri for det.

  Så kan resten sejle egen sø, men vel at mærke i det blæsevejr
  som politikere har skabt.

  Derfor ser vi Venstre komme med rent socialistiske tiltag som “håndværkerfradrag”
  og med skyde Skat i sænk, hvilket alene gavner platuglerne, men ikke fjerner problemerne, nemlig skatterne og deres opbygning.

 39. Af Rikke Nielsen

  -

  Undskyld mig, Eva Kjer Hansen blev væltet pga. manglende troværdighed, fordi hun fuskede med tallene i Landbrugspakken. Konservativ Folkeparti havde ikke så meget taburatlim i bagdelen (som de øvrige partier i og omkring Regeringen), at de ignorerede dette demokratiske problem. Eva Kjer Hansen er jo ikke ansat som brugtvognshandler (no offense). Lars Løkke har kun tabt grundet egen stædighed og dumsmarthed; han malede sig selv op i et hjørne og tabte stort derved.

 40. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er alle politiske beregningsmodeller baseret på antagelser og forudsætninger, som kan være rigtige versus forkerte alt efter politisk ståsted. Uanset politisk ståsted har antagelse og forudsætning formentlig ikke det fjerneste med virkelighed at gøre. Men fakta interesser ingen sig for, thi fakta er indiskutabel. Hvad skal man så ævle om? Griner!

  Iøvrigt har allerede én af de såkaldte “eksperter” trukket sit ekspert udsagn tilbage. Det var bare en beklagelig regnefejl. Almen politisk svindel, humbug og bedrageri er den rigtige betegnelse – på dansk!

 41. Af tage andersen

  -

  V, K, S, R, SF, Alternativet og Enhedslisten mv. er partier der mesr består af ignoranter og faktaresistente dummernikker. De forstår end ikke at LAVINEN, FLODBØLGEN, INVASIONEN, MASSEINDSTRØMNINGEN OG DEN NYE BESÆTTELSE vil få enorme negative, katastrofale og særdeles blodige konsekvenser. Selv løkke og co. forstår det ikke. Eller man er iskold og komplet ligeglad med om Danmark går under og danskerne fordrives/udryddes.

 42. Af E. Larsen

  -

  fuldstændig enig. DF er Danmarks parti – partiet der vil danskere – DANSKERE det bedst og det har intet med hverken højre-eller – venstre siden at gøre! Men alle – ALLE ønsker at nedgøre os mange – hver 4. snart danskere – der vil det bedste for Danmark.

 43. Af E. Larsen

  -

  Hvor ER det dog til at kaste op over at selv dig Amalie L. prøver at postulere at DF ikke er et borgerligt parti???!!! Ligner DF f.eks. S, Alternative, EL, Sf og R.???
  Fordi at man/vi borgere går ind for demokrati, at hjælpe vore EGNE ældre, hjemløse, syge, svage, unge m.m – er man så ikke borgerlig? Jamen, det er da uhyre vigtigt at få slået fast- hvis det virkelig er sådan!
  Hvor ER det dog i dag et sølle land vi har, hvor de unge er blevet bare så indoktrineret af deres såkaldte pædagoger og de totalt røde medier. Føj – og dem vi kalder kunstnere, skuespillere m.m. Vinterberg, Piv, Gabold, Lisbeth Dahl, Dyrholm – ja, alle de er ikke for Danmark , men for de der i dag totalt ødelægger landet for vore børn og børnebørn. Det er ufatteligt og ingen danskere vågner åbenbart. Nye tåbelige partier kommer til og de gamle kulturradikale partier oplever endda stigende procenter p.g.a. at vi igen har en mand (eller flere) Løkke/Pind der nærmest opfører sig som skoledrenge uden nogen form vor forstand.

 44. Af Hr. J. H ansen

  -

  DF er et populistisk, fremmedfjendsk, yderliggående nationalistisk parti som kalder sig socialistisk for at tækkes deres vælgere.
  Deres vælgere er de utilpassede, frygtsomme, fremmedfjendske og dårligst uddannede.
  Størstedelen af DF vælgerne er på overførselsindkomst.
  DF har den ene gang efter den anden været med til at forringe deres overførselsindkomster.
  Men det har DF vælgerne ikke fattet en brik af..

 45. Af Hr. J. H an se n.

  -

  VKO regeringen var den mest korrupte, magtfuldkomne, magtmisbrugende, svindlende, uduelige og løgnagtige regering som Danmark nogensinde har haft.
  Det var tydeligt, at den nye regering, Løkke og Hjort ville fortsætte, hvor VKO slap.

  Og det gik så godt fra 2001, hvor Fogh og Pia K. lagde deres sorte skygge over Danmark.
  Indtil i lørdags.
  Hvor de konservative pludselig fik nok.
  Og bragte en vis ordentlighed og hæderlighed tilbage til politik.
  Eva Kjer som jo bare havde lavet det beskidte arbejde for Løkke blev fyret.
  Bagmanden slap i denne omgang.

 46. Af Lars Petersen

  -

  @ AMALIE LYHNE.

  “Står det borgerlige Danmark svagere end nogensinde”.

  Hvad for noget borgerligt ?… det mest ultra liberalistiske i folketinget, har broren (som ejer LA
  partiforeningen), sat søsteren til at stor-pumpe DR op med “stjålne midler fra befolkningen”,
  tilmed til sin egen DR kanal, som hun fortsat har kontrakt med, som datteren ligeså arb. for 🙁

  Endvidere er det denne LA partiforenings hedeste ønske, at få et skattetryk som ligger på en
  delt 1´ste plads sammen med Svenskerne, og hvis skattenedsættelse man vil etablere F Ø R
  man har reduceret “grundlæggende” i offentlig udgiftspost, for derpå at levere lavere skatter
  til verdens fleste, og højst skatte-betalte lønninger; tilmed uden at reducere disses lønninger
  tilsvarende, hvormed LA foreningen skatte-fordyre udgiftsposten DK endnu mere.. Halleluja.

  Og det var det mest borgerlige Dansk partiforenings virksomhed evner at producere… Åh gud.

 47. Af E Nielsen

  -

  Som man kan læse i nogle af indlæggene her,er der ingen grænser for hvilken hån DF udsættes for- alle er efter dem osv – så tag dog en tudekiks og allerhelst skal,DF påtage sig det ansvar som deres mandater berettiger dem til. Men det tør de ikke ! Det er nemmere at klynke og pege fingre ad andre.

 48. Af Lars Petersen

  -

  @ E. Nielsen.

  NATURLIGVIS vil DF ikke tage ansvar, da de i så tilfælde skulle tage ansvar for al det de går og
  lover væk af andres penge, (kun for at øge genvalget og partivæksten), hvortil deres ligeså
  system-købte system-journalister, straks går i gang med at evaluere sig frem til følgende…

  Thulle har gjort det igen, han kaldes også Mr. perfect, da han har styr på sagerne.. bare se alle
  hans gule sedler i mapperne, når han går til finanslovsforhandlinger, det har de respekt for.

  Og sådan forvrider den håbløst uintelligente system-journalist al virkelighed fra hinanden.

 49. Af Søren Hansen

  -

  Jeg har stemt venstre siden min første stemme i 1987.

  Jeg må desværre indrømme, at jeg har stemt personligt på Lars Løkke. Det er ophørt efter jeg så ham som statsminister første gang.

  Ved seneste valg stemte jeg LA, og det kunne jeg måske godt fortsætte med. Men hvis Lars Løkke stiller op igen, så bliver jeg nødt til at stemme rødt.

  Lars Løkke: Du er årsagen til, at jeg stemmer rødt til næste valg du stiller op til.

 50. Af Lars Petersen

  -

  @ Søren Hansen.

  “Ved seneste valg stemte jeg LA, og det kunne jeg måske godt fortsætte med”.
  og du slutter –>:
  “Lars Løkke: Du er årsagen til, at jeg stemmer rødt til næste valg du stiller op til”

  SE. nu ville nogen nok mene at det var temmelig dumt og modsatrettet det du der kom med,
  men det var det ingenlunde, da LA vil sænke skatterne i landet med verdens fleste, og størst
  skattelønnede, vel at mærke uden at sænke disses skattelønninger tilsvarende med nævnte
  skattenedsættelse, skønt lønningerne; offentlig som privat, netop er pumpet op via verdens
  højeste skatte, og afgiftstryk, hvormed skattenedsættelsen, udløser virtuelle lønstigninger…

  Ergo går den i forvejen evnesvage konkurrenceevne yderligere ned, med deraf endnu flere
  tabte jobs tilfølge, hvorpå slut facit er, at her faktisk er ganske fin overensstemmelse mellem
  at stemme LA, eller et rødt parti… og så sikres DR betalingen også.. LA, eller rødt, no matter 🙂

Kommentarer er lukket.