Vi har brug for eliten

Af Amalie Lyhne 66

”Trump og den gode løgn” var titlen på en klumme i Berlingske forleden. Den var skrevet af den nationalkonservative debattør Søren Hviid Pedersen og handlede om, at løgne i politik – for eksempel Donald Trumps løgne – faktisk kan være en god ting. På samme måde har mange borgerlige debattører, særligt i den nationalkonservative lejr, længe talt om, at populisme slet ikke burde være et negativt ladet ord, for populisme er sundt.

Noget af begrebsforvirringen handler om, at vi definerer ordene forskelligt, og måske især lægger vægt på forskellige bestanddele af for eksempel populismen. Men meget handler også om reel politisk uenighed. Nationalisme og protektionisme er for eksempel en del af de fleste populistiske bevægelser, men om nationalisme og protektionisme er godt eller skidt, kan man jo have forskellige holdninger til.

Ordet ”elite” bliver der også hevet og flået i for øjeblikket. Fra at være et relativt uskadeligt ord, som blot betegnede de dygtigste, rigeste eller mest magtfulde inden for forskellige områder, er det i dag blevet et flyvsk og omstridt skældsord. Migrationsstrømme, terrorisme, politisk ustabilitet, højrepopulismens fremmarch. Det hele er elitens skyld, mener nogle, mens andre retmæssigt påpeger, at stort set alle, som deltager i den offentlige debat, selv tilhører eliten.

Men nu hvor de nationalkonservative altså omfavner både løgnen og populismen som noget godt og sundt, så lad mig omfavne eliten. Vi har brug for eliten – både den politiske elite, den økonomiske elite, den intellektuelle elite, den kunstneriske elite og den sportslige elite.

Uden elite, intet at stræbe efter. Uden elite, ingen frihed og forskellighed. Uden elite, ingen udvikling og fremgang.

Under og efter det amerikanske valg er det særligt den politiske elite, der har fået tæsk. Man har ikke gidet at sætte sig ind i folkets bekymringer, og derfor bliver man nu straffet. Sådan er det også i Europa, hvor EU’s manglende handlekraft og de højrepopulistiske partiers succes tilskrives en tonedøv og arrogant politisk elite.

Der er naturligvis noget om snakken. Den politiske elite har overalt i den vestlige verden stirret sig så blind på det liberale demokratis succes – og det ér en succes – at man alt for længe har overset faresignalerne. Man har måske været lidt for doven og lænet sig tilbage i troen på, at det hele nok skal gå.

Det er dog ikke ensbetydende med, at politikere er idioter, uintelligente eller ligeglade med deres vælgere. Især i Danmark er det sådan, at man kun går ind i politik, fordi man interesserer sig indgående for samfundets udvikling, og fordi man ønsker at gøre en forskel. Det er i hvert fald hverken løn eller arbejdsvilkår, der trækker. Og så må man jo altså huske – uanset hvor dum man synes en politiker er – at der er nogle derude, som har stemt på vedkommende. Dét forhold alene burde afføde respekt.

Politik er et meget vanskeligt fag, og pressens landminer er gemt på alle stier, man betræder – med både professionel og personlig ydmygelse til følge. Derfor er – som Helle Thorning-Schmidts tidligere rådgiver Noa Redington også påpegede forleden i Politiken – levebrødspolitikere stort set altid de bedste.

Når folk kommer ind i politik udefra, for eksempel fra erhvervslivet, går det sjældent særlig godt. Naturligvis er det et godt og sundt demokratisk princip, at politik skal være åbent for alle – og det er det også, det er der flere eksempler på i det nuværende Folketing – men at beskylde de professionelle politikere for alt hvad der er galt i samfundet er hverken rimeligt eller fornuftigt. Vi skal være glade for, at vi har en politisk elite. Med al respekt for de herrer og den dame ville jeg mildt sagt ikke være tryg ved at overlade landets ledelse til Jim Lyngvild, Nikita Klæstrup og tre elinstallatører fra Herning.

Nej, det er godt at have en elite, også en politisk elite. Når blot døren derind er åben for enhver med lysten og evnerne, så er der faktisk ikke noget galt med eliterne i sig selv.

PS: Da jeg for nogle år siden oprettede denne blog, fik den navnet ”I haserne på eliten”. Dengang var jeg nemlig meget optaget af elitens inderlige selvgodhed, som den blandt andet kommer til udtryk i sundheds-, kultur- og uddannelsesdebatten, hvor man søger at skabe andre i eget billede. For hvis man kan lide at ryge, gå i solarium, være ufaglært og gå i en lang bue uden om byens teatre, så må det da være fordi man er for dum til at forstå konsekvenserne af sine valg, tænker eliten. Nej, alle har i virkeligheden lyst til at leve præcis ligesom os, og det skal vi nok hjælpe dem med – med forbud, kampagner og generel nedladenhed. Jeg er stadig optaget af denne ubehagelige tankegang, og jeg skriver også stadig om det en gang i mellem. Men den offentlige debat har rykket sig, og den primære diskussion om eliten er blevet en helt anden, nu hvor populismen er i fremmarch over hele Europa og i USA. Derfor er det på tide at give bloggen et nyt navn. ”Håbet er lyseblåt”, kalder jeg den nu. Fordi jeg grundlæggende er positiv, når det gælder det åbne samfunds fremtid, og fordi jeg mener, at vi netop på grund af terrortruslen, migrationsbølgen og den generelle storpolitiske ustabilitet bør besinde os på de moderne, vestlige værdier: frihed, demokrati, retssikkerhed, ytringsfrihed, frisind og mindretalsbeskyttelse. Dén position ligger i dag på midten, i den lyseblå ende af den borgerlige blok.

66 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  Nej. Vi har ikke brug for “eliten”.

  I det mindste ikke det sammensurium af uduelige politikere, hjernedøde udøvende kunstnere, tanketomme forfattere og andet skidtfolk, som i øjeblikket betegner sig selv som “eliten”.

  Eller de 5 bange mænd – Per Stig, Ellemann, Lykketoft, Lidegaard og Nielsen – som optrådte på slap line i går i “Trumps første 10 dage” på TV2 og ævlede om noget, de helt åbenlyst ikke havde fattet, hvad gik ud på.

  Den elite kan vi godt undvære.

 2. Af Johann Walizscki

  -

  Så længe der ikke er mangel på toiletpapir i Danmark, har vi ikke brug for eliten.

 3. Af Helge Nørager

  -

  Kort formuleret, levebrødspolitikkere får for lidt i løn.
  Og de er de bedste.
  Og derfor skal de have mere i løn, så de få af de bedste bedste som endnu ikke er blevet levebrødspolitikkere kan blive det.
  Så lønnen skal op, for døren er bred, og det er genetisk betinget at de bedste bedste levebrødspolitikkere får de bedste bedste bedste næste generation af levebrødspolitikkere, hvilket tydeligt ses med alle de 3 generations elitebørn af de bedste bedste.
  Hvis kvaliteten af disse 3 generations levebrødspolitikkere ikke er helt i top, er det fordi deres ophav, var aflønnet for dårligt til at de bedste af de bedste blev levebrødspolitikkere.

  Hvilket endnu engang er et godt argument for at de skal have mere i løn.

 4. Af Niels Lemche

  -

  Kære Amalie Lyhne,

  Tak for et fint indlæg. Ja, må håbet aldrig tages fra os!

  Personligt tilhører jeg givetvis den intellektuelle elite, dvs. ikke den selvudråbte eller højttalende, men den veluddannede — til det allerhøjeste niveau inden for mit fagområde — og det havde været let at lukke mig selv inde med mine bøger, min musikinteresser og mine kunstinteresser og blæse på alle den udenfor, den moderne tids små piger med svovlstikker, fordi de er forment adgangen til min/vor verden. Politik fravalgte jeg efter nogle år i studenterrådet på KU fra 1966 til 1968. For megen spildtid og snak. Så blev det siden til fyrre år i universitetspolitik, sammen med den samme elite, som jeg tilhører; men også forsvarspolitik qua mit mangeårige medlemskab af hjemmeværnet. Og her kommer vi til noget væsentligt: Fordi man tilhører en elite og især derfor, har man forpligtelser over for andre mennesker. En kold aften i en bivuak sammen med en gruppe ikke-elitære kammerater og venner kan anbefales enhver, der har lukket sig ind i elfenbenstårnet. Jeg opdagede, at det ikke var vanskeligt at snakke med andre mennesker og at blive gode venner med dem. De lyttede gerne og respekterede mig, for den, jeg var, men især fordi jeg ikke talte ned til dem. Almindelige mennesker gider nemlig godt høre på gode argumenter, hvis de ikke kommer for en med næsen i sky, men fra en, der gider beskæftige sig med andre mennesker.

  Summa summarum: En elite for sin egen skyld, den har vi ikke brug for. Her er jeg enig med Niels Larsen, helt enig. At tilhøre eliten er det samme som at være bevidst om sit ansvar over for hele samfundet. Ellers kan man lige så godt lukke sig inde og samle på frimærker (som er en udmærket hobby. Jeg dyrkede den selv i mine unge dage).

 5. Af Niels Larsen

  -

  Her må jeg bakke op bag Lemche.

  Den uddannede og vidende elite både har vi brug for og kan lære af.

  Det kan vi ikke af popsangere med 10. klasse som “uddannelse”. krimiforfattere uden kendskab til verden udenfor skrivestuen eller politikere udklækket direkte fra ungdomspartiet med i bedste fald en ½ halvakademisk uddannelse som ballast.

  Ingen af disse kender noget til almindelige danskeres hverdag – og slet ikke politikerne. Det mærkes desværre tydeligt på deres “resultater”.

 6. Af Helge Nørager

  -

  Hvis nu vi havde aflønnet vores levebrødspolitikkere bedre, måske det var blevet anderledes.

  Derfor er det klart at det eneste som kan redde Danmark er mere i løn og bedre pension til levebrødspolitikkere.

  Det vil også hjælpe hvis den almene stemmeret og det tåbelige princip om en mand en stemme blev helt afskaffet, så kun dem med forstand bestemte.

  Men vi kan starte med at hæve lønnen til politikkerne det har de sørme fortjent, for så kan de jo blive erstattet af dygtige mennesker.
  Det er jo åbenbart sådan at lønnen er for lav og de dygtige derfor fravælger politik.

  Det må jo betyde at kun de dårlige bliver politikkere eller hva ?.

 7. Af Niels Lemche

  -

  HELGE NØRAGER,

  Det er ikke kun politikerne, der er tale om. Man overser hele tiden de ledende embedsmænd. Uden dem kan politikerne ikke noget. Du husker sikkert “Yes, minister”. En bekendt, der selv havde været ministersekretær, sagde om serien, da den blev udsendt første gang: Den er fremragende; men virkeligheden er endnu mere absurd.

  De dygtigste jurister og økonomer fravælger i stort tal en offentlig karriere fra. Der er simpelthen ikke nok penge, udfordringer og belønninger. Jo, et ridderkors er da fint; men det kan også købes for dyrt.

  Husk den gyldne regel: Du får, hvad du betaler for!

 8. Af Gert Hansen

  -

  Citat: ‘Og så må man jo altså huske – uanset hvor dum man synes en politiker er – at der er nogle derude, som har stemt på vedkommende. Dét forhold alene burde afføde respekt.’

  Respekt? Hvorfor? Respekt er ikke noget man har krav på (det er der en del der fejlagtigt påstår), det er noget man kan gøre sig fortjent til.

  ‘Nogle derude’ har ’stemt på vedkommende’. Javel, men valgmulighederne er stærkt begrænsede. Kandidaterne er opstillet af vælgerforeninger med en stærkt begrænset medlemskare. Nogle medlemmer, har ikke tid til at opstille, andre har ikke lyst, og andre kan have andre bevæggrunde for ikke at opstille, så man opstiller een der vil, og som formentlig ikke er den skarpeste kniv i skuffen. Men det er demokratiets vilkår, og jeg kan ikke anvise et bedre system, men systemet giver grund til at have en sund skepsis til det, og valgte behøver således på ingen måde at tilhøre en ‘elite’ eller påkræve respekt.

  Og så er det godt med begreber der ikke er en entydig definition på, såsom ‘elite’, ‘populisme’ (der vel blot betyder folkelig, så det er vel ikke så galt i et demokrati?), ‘integration’, o.s.v. Så kan enhver bruge ordet og lægge det i det man vil, og man kan således føre endeløse diskussioner med hinanden, uden at komme nærmere til en forståelse. F.eks. om man er for eller imod ‘eliten’.

 9. Af Jens Skov Kristensen

  -

  Den evindelige og bevidstløse elitebashing af politikere er og bliver trættende i længden.
  Vores politikere fortjener generelt en bedre behandling, men de skal stræbe efter at leve op til den tillid, som vælgerne viser dem ved valgene.
  Elitediskussionen handler derfor mere om en tillidskrise mellem vælgere og folkevalgte. En krise der opstår i kølvandet på opportunisme og kynisme, når de motiver tydeligvis får forrang frem for den politiske base, politikere er udsprunget af.
  Mest tydeligt blev det demonstreret efter valget i september 2011, hvor Socialdemokratiet kravlede ned fra det sorte tårn og var blevet mere borgerlige end de borgerlige selv.
  Senest oplevede vi det, da Anders Samuelsen kravlede ned fra træet efter sit håbeløse ultimatum vedrørende topskat. På det tidspunkt havde han og LA lammet det arbejdende folkestyre helt urimeligt og alt for længe.
  Tillid i politik er et grundvilkår i det repræsentative demokrati. Svigtes det, er det tegn på krise. Ikke foragt for en elite, der kompetent, ærligt og med ildhu arbejder for at fremme denne eller hin målsætning, som man som vælger kan være enig eller uenig i. En sådan adfærd aftvinger respekt. Også for andre politiske holdninger og ideer.

 10. Af Gert Hansen

  -

  Niels Lemche

  ‘Yes Minister’ og ‘Yes Prime Minister’ er en af de bedste og mest geniale TV serier der nogensinde er lavet. Ikke underligt at de netop genudsendes på TV, her godt 35 år efter de blev lavet.

  De bude være fast skole-pensum, så unge mennesker kunne få noget relevant samfundsviden, og så er serierne tilligemed hylende morsomme. En sjælden kombination.
  ,

 11. Af bjørn olesen hansen

  -

  Ja, vi har brug for en ægte elite, men en falsk, hyklerisk, grådig, løgnagtig, forræderisk, korrupt og dårligt uddannet “elite” har vi absolut ikke brug for. Og det med at hvis vi fem-dobler lønnen får vi automatisk meget bedre politikere på banen, er nonsens. Så længe manipulationen af vælgerne er massiv, så længe der er langt mellem ærlige, dygtige og samvittighedsfulde politikere pga. det forældede valgsystem, lige så længe vil demokratiets nedtur blive ved. Vi må se at tage ved lære af Schweitz inden det går helt galt.

 12. Af Flemming Lau

  -

  Jamen så held og lykke tilbage i den elitære fold, hvor du sikkert vil blive budt velkommen tilbage, som den fortabte søster. Du bekræfter til fuldkommenhed tesen om at lige børn leger bedst. Nu har du så i en periode ageret en godhjertet NGO under dine feltstudier af den almindelige dansker. Og sikken et kulturchok hvad behager! Tænk at du i et svagt øjeblik har tænkt den kætterske tanke, at der i et repræsentativt demokrati, naturligvis være nogle almindelige danskere til at tjene på tinge. Du kom heldigvis på bedre tanker. De danskere der er ansat i landets små og mellemstore virksomheder og som udgør 80% af dansk erhvervsliv, de gør nok mest nytte, hvis de bliver, hvor de er. Vi kan jo ikke have bla inferiøre elektrikkere til at rende rundt på gangene og fremture, vel! Så giv det lyseblå håb til de blåøjede, og det lyse grønne håb til islamisterne. Og overlad det så til almindlige danskere, at forhindre at den lysegrønne farve, ikke bliver til den sortgrønne version, for så er det slut med alles højtbesungende frie værdier.

 13. Af Helge Nørager

  -

  Jeg er en stærk tilhænger af en kompetent embedsmands stand.
  Men med besparelser pga. at arbejdet udføres i EU.
  Indførelse af flere og flere politisk udnævnte spindoktorer, med høj rang i forhold til embedsværket, er denne stands rolle undergravet og næsten udspillet.

  Nedlæggelsen af tjenestemandsstillinger på alle planer, Posten, DSB, Telefon selskaber, osv har med begrundelse i omstillings parathed og bedre planlægning i ansættelser og lønforhandlinger, udhulet den lave stand af embedsværket.
  De faste kommunale jobs i Park og vej, er mest lavet om til jobtilbud.
  Privatiseringer har fjernet børns forældre som rengørings personale på skoler, tidligere ansætte pedel, skolebørns mødre.
  Der er sket en systematisk undergravning af begrebet embedsmand, og offentligt ansat.

  I UK må de for tiden erkende at de mangler ti tusinder af embedsfolk og diplomater, da EU har kunnet begrunde store besparelser også i UK.
  De sviger til egen r.v pt, den udvikling, med at lade EU overtage meget arbejde som tidligere bliv udført lokalt.
  Hvis der ikke er taget højde for dette, politisk når og hvis en sådan beslutning som Brexit tages.

  Men spindoktorer er et rigtigt godt eksempel på hvor galt det står til, og hvor meget vi i dag lader beslutninger tages uden den uvildige vejledning, som mange borgere har en fejlagtig opfattelse af sker.

  Hvordan vi kommer videre, forbyd spindoktorer arbejde skal udføres af fastansatte embedsfolk i stedet.
  Afskaf jobtilbud i det offentlige Park og vej osv og opret faste jobs.
  Genindfør Tjenestemands begrebet, for de socialt lavt ansete jobs, og fjern alle disse løntilskuds rotationer, der i dag udnytter en arbejdskraft reserve på en dårlig måde.

  Bedre med faste jobs også uddan dem som er arbejdsløse i stedet for denne rotation.

  Men tro mig jeg er stor tilhænger af en embedsmandsstand som er stolte af deres arbejde, og jeg er modstander af udnyttelsen af de svage arbejdsløse og politiske media genier der med et trylleslag kan få rang som en departementschef.

  Men vi kan godt begynde at indse at mange af de såkaldte privatiseringer og effektiviseringer ikke alle er gode, så hvorfor ikke gå tilbage til det som virkede. ?

  PS En skrankepave kan dog ødelægge enhver god dag. 🙂

 14. Af Helge Nørager

  -

  Niels alle de genier du omtaler sidder i et konsulentfirma som partnere eller højtlønnede.
  Statens forbrug af externe konsulenter er grotesk og der kunne købes mange ansatte i diverse ministerier for den udgift.
  Men da bedre at sidde i et konsulent firma og rådgive, mangler man arbejde er der nok en i et politisk netværk som indser at det er en fornuftig investering i fremtiden hvis staten er en god kunde.

  Så næste punkt til genopretning, forsøg at afskaf externe konsulenter i alle andre sager end jura.

 15. Af Niels Lemche

  -

  HELGE NØRAGER, dit forslag om flere embedsmænd er bedre, hvis man kan genskabe den særlige “ånd” hos dem: At man står til rådighed i 24 timer i døgnet, at der principielt ikke er noget, der hedder overarbejde, og at man får arbejdet gjort, før man går hjem. Dvs., ens loyalitet tilhører 100% det samfund, man er sat til at tjene.

 16. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  SKAT’s chefer tilhører forhåbentlig ikke eliten af DJØF’ere, for så er de danske DJØF’ere simpelthen ikke dygtige nok til, at det giver mening at placere nogen af dem i en elitekategori.

 17. Af Niels Larsen

  -

  Jakob Schmidt-Rasmussen

  Jeg er alvorligt bange for, at SKATs chefer er glimrende repræsentanter for DJØF’ernes generelle standard.

  Man kan jo blot se på andre steder i det offentlige, hvor tingene ikke fungerer, fejler eller bare aldrig bliver til noget.

  – Diverse IT-projekter; fordyres uhyrligt undervejs og fungerer uhensigtsmæssigt eller skrottes. Årsag: manglende styring/manglende grundighed i forstudierne/manglende kontrol/IT-uvidende chefforhandlere.

  – Diverse offentlige byggerier; fordyres uhyrligt undervejs og lider ofte af byggesjusk. Årsag: manglende styring/manglende kontrol/manglende viden til bygningskonstruktion/om materialevalg hos de offentlige ledere.

  Politikerne må naturligvis også – som eks. i IC4-skandalen – påtage sig et stort ansvar.
  Fortsæt selv listen.

 18. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Ifølge en artikel, som Berlingske bragte for et par år siden, så er danske ansøgere til EU-stillinger ofte ikke dygtige nok, og derfor er det som regel ansøgere fra andre EU-lande, der får stillingerne. Det kunne selvfølgelig også skyldes, at småkorrupte eurokrater ikke vil have alt for ærlige kolleger… Man plejer at sige, at den værste form for korruption er inkompetence, men i EU bliver ærlighed tilsyneladende opfattet som et udtryk for undergravende naivitet.

 19. Af Niels Lemche

  -

  JAKOB SCHMIDT-RASMUSSEN, det er måske skud forbi, fordi diverse regeringer igennem det sidste årti eller mere har reduceret staben i skat så meget, at der reelt ikke er mandskab til ligningen længere. Og til det sidste, så er der ingen kvoter på, hvor mange der skal ansættes fra den ene land eller det andet. Så, jo, fremmede kandidater kan sagtens være dygtigere end danske.

 20. Af Niels Lemche

  -

  Og så det korte af det lange: Har vi egentlig ikke bare brug for folk, der kan noget, og så glemme alt det her vås om en ‘elite’?

 21. Af Arvid Holm

  -

  Eliten er de dygtigste, rigeste eller mest magtfulde inden for forskellige områder?
  Alle og enhver kan have sin egen mening om sammensætningen af eliten.
  “Eliten” er den rette sammensætning i gåseøjne.
  Det formodes her, at gæs vurderer subjektivt til fordel for andre gæs.

 22. Af Gert Hansen

  -

  Niels Lemche

  Det du angiver i dit svar ovenfor til Helge Nørager, er stadig ret almindeligt i mange private firmaer, for såvidt angår mellem- og topledere. I helt små firmaer er der såmænd nok også folk på lavere niveau der arbejder under de samme betingelser. Ikke underligt at det private erhvervsliv stadig går ret godt mange steder.

  ‘Ånden’ indenfor det offentlige (embedsmænd) kan jeg ikke tale med om. Om de har ’success kriterier’, og hvad de i såfald går ud på, ved jeg således ikke. Måske er det som beskrevet i en ‘Yes Minister’?

 23. Af Niels Lemche

  -

  GERT HANSEN, ja, det er nok ikke en hel gal antagelse.

 24. Af Niels Lemche

  -

  GERT HANSEN, ja, det er nok ikke en hel gal antagelse.

 25. Af lisbeth Sørensen

  -

  Eliten i dag er magthaverne, og alle dem der leve af arvet penge..De udgør ca. 5% af befolkningen, og bestemmer alt.

  Det er altså ikke hjernekirurg..Naturligvis burde -95% opnå den politiske magt. Og problemet hermed med, er at det demokratiske system gør alle partierne købte af industrien i top 1%.. Fx. modtager de Radikale flere kr. fra dem end noget andet, simpelthen da de til alle tider er garanti for elitens magt holdelse.

  Medierne leder mht. at vildlede over for befolkningen mht. de individuelle partier..Derfor bliver socialistpartiet udlagt for så meget had i medierne, selvom det repræsentere -90% af befolkningen, hvis det var kloge nok til at forstå det! Eliten forstår at fordumme en befolkning, imod deres egne interesser. Og DK er mester i det.

 26. Af lisbeth Sørensen

  -

  AF NIELS LEMCHE – 2. FEBRUAR 2017 13:02
  Og så det korte af det lange: Har vi egentlig ikke bare brug for folk, der kan noget, og så glemme alt det her vås om en ‘elite’?

  Intet vås om det, fra en der kalder sig selv den intellektuelle elite uafbrudt selv, og foreslår at andre ikke kan stave og læse, mens hans skriver uafbrudt at man skal låne en af hans bøger på biblioteket eller læse en wikipedia artikel på 8 sprog om hans religionsævl..

  Du og ligeledes er dog den elitære “våse” sektion..

 27. Af lisbeth Sørensen

  -

  “Og så det korte af det lange: Har vi egentlig ikke bare brug for folk, der kan noget, og så glemme alt det her vå s om en ‘elite’?

  Intet vås om det, fra en der kalder sig selv den intellektuelle elite uafbrudt selv, og foreslår at andre ikke kan stave og læse, mens hans skriver uafbrudt at man skal låne en af hans bøger på biblioteket eller læse en wikipedia artikel på 8 sprog om hans religionsævl..

  Du og ligeledes er dog den elitære “våse” sektion..

 28. Af Svend Jensen

  -

  Fra Wikis verden:
  “En Elite er de bedste eller dygtigste af en bestemt gruppe. Eliten inden for kunstverden kaldes avantgarden, men den viser snarere nye ideer og former, som bryder radikalt med de tidligere.”
  Udvidet definition:
  I politik er Eliten gruppen af rige, magtsyge og indspiste selvbeundrere; kyniske, griske og løgnagtige menneskeforagtere, som benævnes politikere. Har vi brug for den Elite?
  Trump forsøger åbenbart at holde sig ude af den Elite – bliver han den første i historien som kan klare det?

 29. Af Jesper Lund

  -

  Det giver mening at bruge betegnelsen ‘elite’ indenfor et bestemt område, f.eks. inden for sport, forskning eller kunst.

  Men betegnelsen bliver til et skældsord, hvis det bliver brugt om ikke nærmere defineret gruppe, som man ikke bryder sig om. Amalie Lyhne giver selv et godt eksempel i hendes PS. Hun skriver “elitens inderlige selvgodhed, som den blandt andet kommer til udtryk i sundheds-, kultur- og uddannelsesdebatten, hvor man søger at skabe andre i eget billede”. Hvem pokker tilhører den elite, som hun refererer til? Tilhører jeg selv den elite, fordi jeg i debatter argumenterer for at det giver velvære at motionere? Jeg ved det ikke. Der er sikkert mange andre, der kan stille sig selv det samme spørgsmål.

 30. Af Jesper Lund

  -

  Et andet eksempel er Folketingets formands udsagn, at Danmark kan ende med at blive delt mellem en overlegen storbyelite og en underkendt provins. Tilhører jeg selv denne overlegen storbyselite, selvom jeg kun bor i lille ejerlejlighed på 54 m2 i København?

 31. Af Kurt Dejgaard

  -

  Ikke bare har Danmark brug for eliten. Danmark ER eliten.

  Danmark har været et elitært land, altid. Vores export har altid handlet om eliteprodukter fra Danish Bacon og Lurpak smør, til at omfatte elite-exportartikler fra B&O, Carlsberg/Tuborg, Novo Nordisk, Lundbeck, Aarhus Olie, Grindsted Products, Grundfos, Danfoss, MD-Foods/Arla, LEGO, Tulip, Vestas, Bonus, Oeticon, Haldor Topsøe, Topsil, Novozymes, Georg Jensen, Bing & Grøndahl… Skal jeg blive ved?
  Det er danske virksomheder som producerer produkter i den absolutte verdenselite.
  Og det er det der betaler for den danske velfærdsmodel. (Nøjagtig som det er det med Daimler, BMW, Siemens, Zeiss, BASF, Bayer, m. m. fl. i Tyskland – et andet elitært land som os selv)

  Derfor skal vi også i Danmark også vedblive med at anerkende eliten og dyrke det elitære.
  Elitedyrkelsen er vores jobsikkerhed, vores pensionsopsparing, vores børns fremtidsgaranti og ikke mindst: Eliten er vores stolthed!

 32. Af P Christensen

  -

  Enig med Niels Larsen og Lemche her.

  Men igen skal vi her høre (blogskribenten) tale om “populisme”.
  Det er ikke populisme, at befolkningen begynder at sætte en fod i døren
  for elitens navlepillende rorgængeri.
  Det er et sundhedstegn.
  Det kunne man have ønsket sig at folket havde gjort gennem historien overfor eksempelvis nazismen og kommunismen, der begge var udtryk for en “elites” mening om hvad der var bedst for folket.

 33. Af lisbeth Sørensen

  -

  2 kommentarer til Lemche i filteret?

 34. Af Helge Nørager

  -

  En ting alle politiske partier er enige om, er følgende.

  Kvalitet af rengøringen på folkeskolens WC, er ringe.
  Ofte af en sådan grad så børn får forstoppelse og psykiske men, skrives der om.
  Det koster i lægeudgifter samt midler i børnepsykiatrien.

  At dette simple problem ikke kan løses er helt ufatteligt.
  ,En løsning kunne være at lade pedel, ansætte forældre eller familier til skolebørn som rengøringspersonale, samt der i skole tiden konstant var mindst 1 rengøringsassistent på arbejde.
  Jeg er sikker på at denne øgede kontakt / vekselvirkning mellem skole og lokal samfund, ville have en markant forbedrende indflydelse på mange ting.
  Og selv en øget udgift vil komme retur gennem besparelser på andre konto i samfundet.

  Samt det at vores skolebørn, har et rent WC, at besørge deres nødtørft på er vel noget alle kan være enige om.

  Men åbenbart så lille en ting i samfundet kan ikke fungere, så hvordan nogen kan forestille sig at noget mere kompliceret kan lykkes, er en gåde.

  Lad os starte i det små, og få løst det problem med svinske WCer i folkeskolen og bevise at noget kan da lykkes, hvis der samarbejdes,

 35. Af lisbeth Sørensen

  -

  ” og det havde været let at lukke mig selv inde med mine bøger, min musikinteresser og mine kunstinteresser og blæse på alle den udenfor,” L

  Du har faktisk gjort et ypperligt stykke arbejde her hele livet igennem. Været så succesfuld at man kun kan klappe ad det..Brugbart? Nej!

  ” At tilhøre eliten er det samme som at være bevidst om sit ansvar over for hele samfundet”L

  Ha, ha ha..Eliten interessere sig kun for sig selv. Meget få der er villig til at dele med samfundet. Og da slet ikke dig?

  ” Tilhører jeg selv den elite, fordi jeg i debatter argumenterer for at det giver velvære at motionere? Jeg ved det ikke. Der er sikkert mange andre, der kan stille sig selv det samme spørgsmål.” Lund

  Nej Lund, tvivler at man tilhører eliten fordi man motionere..Dog motionere og passer bedre på helbredet gør eliten..Dog ikke den absolutte elite. De er tit fede og næh døden..Se Lars seier, fadbamsen mv.

  “Man overser hele tiden de ledende embedsmænd. Uden dem kan politikerne ikke noget.”

  Vi skal have udskiftet embedsmændene meget ofte. De er blå i sin helhed, derfor skat sejler under alle regeringer altid. Den skal helt og aldeles erstattes af røde anstændige under rød administration, ellers får vi aldrig et godt samfund.

  “Derfor er det klart at det eneste som kan redde Danmark er mere i løn og bedre pension til levebrødspolitikkere.”

  Ikke tvivl om at halvere lønnen for levebrødspolitikere, ville betyde flere anstændige politikere der. Men hvor meget? De blå politikere der er der, er alligevel købt i sin helhed af industrien til at starte med. Lønnen der er ingenting ift. de modtagne brune konvolutter, og alle de mange penge de får i godtgørelse af dem når ude af tinget.

  “Yes Minister’ og ‘Yes Prime Minister’ er en af de bedste og mest geniale TV serier der nogensinde er lavet. “…

  Rent ævl er tv-serien. Spitting image er det mest geniale politiske program der nogensinde er lavet. DR tør ikke genudsende dem, fordi de simpelthen er for ærlige, og de borgerlige politikere nedlægger forbud mod det. Derudover er serien startet igen, men ikke om DR vil vise episoderne.

 36. Af lisbeth Sørensen

  -

  Ja, også har vi et tredje indlæg i filteret til Lemche, nørager, Lund mf.l..Lader til at du aldrig sætter mere end et indlæg på af mig i dine blogs mere? Utal i dine sidste blogs i filteret også?

 37. Af Niels Juul Hansen

  -

  Jeg synes, at det er synd for de mange mennesker, der konstant nedgør en del af befolkningen, som de foretrækker at kalde ‘eliten’. Det er nu sjovt nok også kun dem, de er uenige med, de kalder ‘eliten’. De er knap så bekymrede, når det drejer sig om toppolitikere og ledende erhvervsfolk, de er enige med.

  De er dog, ligesom alle os andre, 100% afhængige af denne elite (politikere, erhvevsledere, fagforeningsledere og specialister på diverse felter). Vi kan ikke selv løse de mange problemer, vi står overfor, men er afhængige af overnævnte.

  Det er nok heller ikke tilfældigt, at det specielt er ‘kultureliten’, som højrenationalister harcelerer mod. Sådan var det også efter den forrige store financielle krise i verden, selvom denne elite ikke har nogen magt overhovedet.

  Kultureliten kan karikere og udstille disse højrenationalister – og det nok også det, der gør så ondt.

 38. Af Svend Jensen

  -

  @HELGE NØRAGER – 2. FEBRUAR 2017 19:22
  Øeh – hvad har din lokumslyrik med behovet for Eliten at gøre?
  Har Elitens medlemmer fået for lidt pottetræning som børn – ce que vous faites ?

 39. Af lisbeth Sørensen

  -

  Det er faktisk yderst svinsk mod de Danske skatteborgere der betaler dig din hyre Lyhne, hvorledes du altid foretager selektiv ytringsfrihed ift. liberal alliances interesse?

 40. Af lisbeth Sørensen

  -

  Lær dog at acceptere kritik som andre demokrater Lyhne?

 41. Af Benny B olander

  -

  Lisbeth
  Dine evindelige gentagelser bidrager ikke til debatten. Tak Berlingske!

 42. Af Mehmet Sami Gür

  -

  KUP I USA!

  Gør jer klar til et stort (militært) kup i USA. Pentagon vil stå bag kuppet. Og det er ikke konspirationsteori…

  Kilde:
  http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-kirchick-trump-coup-20160719-snap-story.html

  INDREJSEFORBUD HAR TIL SIGTE AT SKADE EUROPA!

  Vi kigger ikke dybt i kernen på problemerne. Donald Trump vil straffe først og fremmest Tyskland og Frankrig ved at indføre indrejseforbud mod 7 overvejende muslimske lande. Frankrig og Tyskland har store økonomiske interesser i disse lande. Bare se på Lufthansa og Air France. Donald Trump har i sinde at skade EU, Kina og Iran.

  Han vil starte en form for 3. verdenskrig!

  Donald Trump går ind for national staten og har erklæret krig mod globalisterne, herunder bl.a. multinationale selskaber og des under-selskaber som CNN, New York Times, CIA, FED, NATO, IMF og m.m.

  Derfor forventer jeg en stor borgerkrig, som vil ende med Pentagons kupforsøg i USA. Europa vil også blive ramt af den samme bølge. Det er realiteten.

  HVILKEN VERDENSORDEN?

  Jeg vil hverken vælge Trumps, Hillarys eller Merkels verdensorden!

  Merkel skal altså takke Erdogan, fordi han huser mere end 3 millioner flygtninge i Tyrkiet. Og EU har indtil videre ikke betalt en krone for tyrkerne.

  Jeg foretrækker Erdogans verdensorden: “Fred i verden og fred i landet”.

 43. Af lisbeth Sørensen

  -

  Lyhne …Er virkelig noget svineri hvorledes du ikke lader mine indlæg igennem dit filter mere end et stk, men dog tillader KIM P. Olsen, nu kaldt boalander idiotiske indlæg af person angreb og aldrig relatering til emnet..Fx har han ikke skrevet en kommentar om det, men jeg har 3 i filteret?

 44. Af lisbeth Sørensen

  -

  Har 3 yderst saglige indlæg i filteret…Frigør dem venligst..

 45. Af Svend Jensen

  -

  @MEHMET SAMI GÜR – 2. FEBRUAR 2017 23:17
  “KUP I USA!
  Gør jer klar til et stort (militært) kup i USA. Pentagon vil stå bag kuppet. Og det er ikke konspirationsteori…”

  Da kuppet nu er afsløret. kan det logisk set ikke mere være et kup. Så nu bliver ‘kuppet’ nok udsat eller aflyst – bedre held næste gang.
  Derimod bliver der hvisket, at jorden går under i morgen – så smør en stor madpakke og fyld en termoflaske med vand. Gå ned til Alperne og find en dyb minegang – husk din bærbare med alle spillene.

 46. Af Benny Bolander

  -

  Af LisbethSørensen
  Her er hvad du skrev på den anden blog:
  “Personligt støtter jeg op om dødsstraf mod personer som dig…”
  Jeg har stor forståelse for, at Berlingske gør hvad de kan for at udelukke dig fra debatten.

 47. Af Niels Lemche

  -

  Gür har det samme indlæg på på flere blogs. Han må have haft en hård dag. og ingen af stederne er det overhovedet relevant for bloggenes emner.

  Gür, hold op at lege Peter og Ulven!

 48. Af Benny Bolander

  -

  🙂
  Mener du “Ulven kommer…”

 49. Af Niels Lemche

  -

  Jep, men Gür er Peter, derfor tog jeg ham med.

 50. Af Niels Larsen

  -

  Gür er en helt i særklasse stor troll.

  Ingen europæer med sine sansers fulde brug har den fjerneste lyst til at fraternisere med Erdogan eller Tyrkiet.

  Og aftalen med Tyrkiet er ikke de penge værd, som papiret, den er skrevet på, koster.

  Ungarn, Østrig og Kroatien holder flygtningene ude – og tak for det!

 51. Af Benny Bolander

  -

  Sublimt NL. Den fangede jeg ikke.
  God weekend!

 52. Af J. Andersen

  -

  Nu er der elite og elite, den ene er elite og sen anden er den selvudnævnte, som mener at de er elite pga. familie, arv osv., dem kan vi ikke bruge til så meget. Den rigtige elite er ok, så længe den opfører sig ordentligt og ikke mener at den skal have fordele, fordi de er eliten. se hvad der sker på borgen pt. hvor politikerne senest har givet sig selv eftervederlag/pension på kr. 45.000 pr. måned, det er hvad jeg kalder magtmisbrug og det er en grundene til jeg mener, de bør smides ud når de har været valgt 3 – 4 gange, og så kan de ikke komme tilbage igen.

  Hvad angår at levebrødspolitikere er bedst, så er det jo ikke til at vide, da vi aldrig har haft andre desværre.
  Det kunne være fint at se hvad der skete hvis man skiftede hele tinget ud over 12 år, og hvis man ikke nåede at blive minister, så er det nok fordi man ikke har evnerne. En anden ting er jo, at der sidder alt for mange derinde som aldrig har haft et rigtigt job, hvad der tydeligt ses på lovgivningen og opførslen, senest er der en minister der ikke modtager underskrifter fra borgerne, undskyld, men det ger er et folkestyre, hans opførsels viser tydeligt der er noget helt galt.

 53. Af Niels Lemche

  -

  J. ANDERSEN, det er jo enhedslisten, du efterligner; men det er nok rigtigt, og faktisk kortere: To valgperioder burde være det optimale, som med amerikanske præsidenter. Jeg tror ikke, der er noget i forfatningen, der forhindrer dem i at stille op igen efter en pause; men der er vist ingen, der har haft lyst.

 54. Af Niels Lemche

  -

  J. ANDERSEN, det er jo enhedslisten, du efterligner; men det er nok rigtigt, og faktisk kortere: To valgperioder burde være det optimale, som med amerikanske præsidenter. Jeg tror ikke, der er noget i forfatningen, der forhindrer dem i at stille op igen efter en pause; men der er vist ingen, der har haft lyst.

 55. Af lisbeth Sørensen

  -

  Indlæg til KO om det legitime i at ønske dødsstraffe for visse former for kriminalitet?

 56. Af Niels Lemche

  -

  Ja, Sørensen, det har også meget med emnet at gøre!

 57. Af lisbeth Sørensen

  -

  AF NIELS LARSEN – 3. FEBRUAR 2017 10:16
  Gür er en helt i særklasse stor troll.

  NL mener at alle muslimer er trolle fordi de ikke deler hans opfattelse af verden…Godt nok et latterligt postulat.Dog skal Tyrkiet aldrig med I EU, eller andet muslimsk land.

  Eliten via PET-KO er medlem, spørg videre til boalander herom- ønsker nu at give en bøde på 15 millioner til Politiken, som er et af de få tilbageværende medier med kritisk magthaver sans…DK bevæger sig hastigt mod et fascistisk borgerlig diktatur, hvor kritik ikke længere er muligt af magthaverne..Fx har regeringen via offentlighedsloven allerede nægtet folket mindre aktindsigt i deres korruption..Skat sejler under den nuværende regering, mindst 30 milliarder er stjålet af korrupte v- revisor typer..Venstre er ikke egnet til at agere i en regering..Partiet er gennemkorrupt, som er de andre blå partier fra R- nordpå.

 58. Af P Christensen

  -

  En blogkommentator tildeler avisen Politiken prædikatet “en af de sidste aviser
  med kritisk magthaver sans”

  Politiken afviger desværre ikke fra andre Nelson-aviser: I ved, han satte kikkerten for det blinde øje.
  Poltiken er radikal, så når det handler om magtparametre som EU, indvandring og islam er Politiken en ukritisk eftersnakker.

 59. Af lisbeth Sørensen

  -

  “En blogkommentator tildeler avisen Politiken prædikatet “en af de sidste aviser
  med kritisk magthaver sans””

  Godt nok en klog debattør..Hvem var det?

  At politiken er blind mht. indvandrer truslen som radikal er korrekt, men det er hele borgerlig blok også og vildleder herom..

  Liberal alliance har altid været for løn og velfærdserodering via udenlandske løndumpere..Ikke mindre end 25o.ooo er nu kommet til DK på 2 år, 16o.ooo med arbejdstilladelser. Nu hvor DF´s indvandrer hykleri er blevet velkendt og de meget muligt går i kanen med S, har blå blok indført Nye borgerlige som skal forsøge at skrabe mandater til sig fra DF, således at blå blok står en fremtidig chance for at vildlede mht. denne bloks såkaldte “stramme indvandringspolitik” som hver tredje blok i berlingske drejer sig om at overbevise diverse tumper i Danmark om..Hvor indvandringsdebatten bestemmer alt i Danmark. Regeringens farve..Alt andet er underordnet mht magten..Så er det ligegyldigt at blå blok virkelig over tid har haft den mest lempelige indvandringspolitik over for rød blok..

  Folket er virkelig blevet narret her..Og konservativ reaktion, værdikampen mv. vildleder alle herom. Hån mod det tænkende menneske dagligt..Fakenews…Og ingen ende på charaden..

  At politiken er mere kritisk mod top 1% der bestemmer alt, end borgerlige aviser som B, BT, JP, WA er uomtvisteligt..Information er dog landets bedste her.

 60. Af lIsbeth sørensen

  -

  “Det er dog ikke ensbetydende med, at politikere er idioter, uintelligente eller ligeglade med deres vælgere. Især i Danmark er det sådan, at man kun går ind i politik, fordi man interesserer sig indgående for samfundets udvikling, og fordi man ønsker at gøre en forskel”

  Modsat USA og UK har DK et demokrati, og har rent faktisk mulighed for at stemme dem ind vi vil..Problemet her er at DI og DA styrer demokratiet eminent og partierne. R er det parti der modtager flest støttekroner fra eliten i top 1% da de til al tid er garantien for blå magt uanset regeringens farve. Penge skal ud af politik i sin helhed..Slut med at borgerlige kan købe sig til magten via at vildlede befolkningen i blå medier.

  En nye mediestøtte på stilles op..80% plus af medierne er blå borgerlig ejet og modtager statsstøtte mod folkets egen interesse..Der skal en helt ny virkelighed på dagsorden her..Nye røde aviser der repræsentere folket skal startes op og modtage statskroner..Og flyt radio 24/7 til sønderjylland. Denne borgerlige radio station har modtaget halvanden milliard i statskroner i bidrag. Hvor er den røde station der modtager et ligeledes beløb?

 61. Af lIsbeth sørensen

  -

  “Uden e lite, intet at stræbe efter. Uden elite, ingen frihed og forskellighed. Uden elite, ingen udvikling og fremgang.”

  “Elit e” i dag er ensbetydende med folk der stj æler værdier fra andre, udvider u ligheden, står for stigende ulighed..Ligegyldigt at komme med en ordbogs definition her…Definitioner ændre sig…Hvad du snakker om her er dygtige folk, og det er noget helt andet end den gængse moderne forståelse af ordet i dag, som i politisk forståelse.

  “Når folk kommer ind i politik udefra, for eksempel fra erhvervslivet, går det sjældent særlig godt. Naturligvis er det et godt og sundt demokratisk princip, at politik skal være åbent for alle – og det er det også, det er der flere eksempler på i det nuværende Folketing – men at beskylde de professionelle politikere for alt hvad der er galt i samfundet er hverken rimeligt eller fornuftigt”

  Helt enig her…Levebrø dspolitikere som borgerlige elsker at kalde de nuværende, er naturligvis blot fordi de ikke gør fuldstændigt som disse ønsker sig..De ønsker folk som Aa mund til at bestemme alt…Men folket ønsker ikke el itære som Aa mund ind der h ader Danskerne .Derudover er han landets mest falle ret forretningsmand, og har kostet a ktionærer halve milliarder årligt, mens han samtidig tog sig godt betalt for sit ch arlataneri og faktisk er blevet millionær på det. Først efter han blev smidt ud, er der kommet styr på Bavarian, således at fremtiden ser håbefuldt ud der. De andre han startede har totalt fejlet. En ren populistisk charla tan.

  Lønningerne skulle ned på det halve…Parti støtte fjernes i sin helheden fra industrien og privatpersoner, således at kun dem der virkelig brændte for hele Danmarks helhed, og ikke blot dem selv, kom ind..Cory don er et andet borgerligt eksempel…Købte for hundredvis af millioner af undersøgelser i det private for statens penge, blev derefter ansat af selvsamme “penge”.

  ” tre elinstallatører fra Herning.”

  Uden tvivl ville disse kunne være gode politikere, hvis de havde hjertet på rette sted. For det er i virkeligheden alt politik drejer sig om..Fordeling af goder, stram indvandringspolitik…At få eliten ind, fører generelt kun til egeninteresser for selvsamme el ite..

 62. Af lIsbeth sørensen

  -

  “Uden e lite, intet at stræbe efter. Uden elite, ingen frihed og forskellighed. Uden elite, ingen udvikling og fremgang.”

  Resten i filteret..Kan ikke finde fy ordet?

 63. Af lIsbeth sørensen

  -

  “For hvis man kan lide at ryge, gå i solarium, være ufaglært og gå i en lang bue uden om byens teatre, så må det da være fordi man er for dum til at forstå konsekvenserne af sine valg, tænker eliten. Nej, alle har i virkeligheden lyst til at leve præcis ligesom os, og det skal vi nok hjælpe dem med – med forbud, kampagner og generel nedladenhed. ”

  Dette er dybt nedladende over for dem der ikke er kultur interesseret-jo nærmest hele blå blok- som viser de mange nedskæringer på det absolut ubetydelige kultur budget på 0.77% af statsbudgettet, og absolut Europas laveste efter grækenlands, efter de mange blå nedskæringer nu….Det hele er blevet erstattet af såkaldte kulturkanoner, hvor folket vælger hvad er kultur..Og Danskerne nævnte derefter velfærd som det gode folk de er, som nr. 1.

  De fleste udkantsdanskere i mørkeste Jylland kunne ikke interessere sig mindre for kultur..Har ingen adgang til det..Giv dem dog gratis billetter til kultur i københavn, med tog -og billetter-, så de får udvidet deres lille virkelighed? Burde ikke koster 5oo kr. i lille DK at tage til storbyen. I længden kunne de måske, købe mindre af de blå , ny blå og lyseblå virkelighedsbillede da? Via at se det store potentiale i kultur som kvalitet i deres liv også?

  Måske slap vi så også for alle de jyske V og DF bønders nedskæringer på kulturen?

 64. Af Helge Nørager

  -

  Venstre ministre ansætter partisoldater som embedsmænd……………..
  Niels forstår du hvad jeg mener med at deres rolle som uvildige er udspillet. ?
  Alt for meget nepotisme, vennetjenester, den slags som ikke kaldes ved rette ord.
  Korruption, og gemen bestikkelse i anden form.
  Den elite de tilhører, er den absolutte elite i at tage røven på andre.
  Elite sikken et skældsord faktisk efterhånden.

 65. Af Niels Lemche

  -

  Nørager, har venstre ikke altid gjort det? Det har vist siden gamle dage været kendt, at venstre og socialdemokraterne var de bedste til at sørge for sine egne. Intet nyt under solen.

 66. Af P Christensen

  -

  Vi har brug for eliten.
  Længst muligt.
  Derfor skal deres pensionsalder hæves til +75 år
  så vi alle har glæde af dem længst muligt.

Kommentarer er lukket.