Danmark har fået et kastesystem

Af Amalie Lyhne 75

I det borgerlige Danmark har man vedtaget, at reaktionen på sidste uges vedtagelse om andelen af danskere i boligområder er hysterisk, dum og et udtryk for manglende evner eller lyst til at sætte sig ind i tingene. ”Du tror på fake news!” var der endda en af mine Facebook-venner, der skrev til mig, da jeg udtrykte mig kritisk over for vedtagelsen.

Men hvad blev der egentlig af god, gammeldags politisk uenighed? Selvom vi lever i en Trump-tid er alt altså ikke hysteri, shitstorme og alternative fakta. Noget er bare uenighed.

Vedtagelsen er en slags politisk hensigtserklæring om at bekæmpe ghettoer og fortsat føre en stram udlændingepolitik. Og det er jeg for så vidt helt enig i.

Nej, min anke handler om måden man definerer problemerne på. I vedtagelsen står der nemlig:

”Folketinget konstaterer med bekymring, at der i dag er områder i Danmark, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande er over 50 pct. Det er Folketingets opfattelse, at danskere ikke bør være i mindretal i boligområder i Danmark.«

Der er altså indvandrere og efterkommere på den ene side og danskere på den anden.

Her indvender den borgerlige inderkreds – som med deres omvendte politiske korrekthed kommer efter enhver, der vover at være kritisk over for udlændingepolitikken – at sådan en distinktion har Danmarks Statistik anvendt i årevis, og det er der ikke noget som helst forkert i.

Det er korrekt, at den statistiske distinktion er gammel og i sig selv problemfri. Det er godt at have viden om antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark. Men her bliver kategoriseringen fra officielt politisk hold brugt i en normativ sammenhæng, og dét er det nye – og dét, som jeg og mange andre vender os imod: Det er godt at være dansker, det er dårligt at være indvandrer eller efterkommer.

Der er ingen tvivl om, at der er store problemer forbundet med de boligområder, som har en stor andel af indvandrere og efterkommere. Kriminalitet, social kontrol, kvindeundertrykkelse, en meget ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og risiko for radikalisering. Det må vi tale åbent om, og det må vi gøre noget ved. For min skyld gerne med hårde metoder.

Men når man definerer etnicitet som problemet i sig selv, så fastholder man indvandrere og efterkommere i samfundets laveste kaste uden nogen som helst mulighed for at rykke op. Det kan godt være, at du er læge, det kan godt være, at du er ateist, det kan godt være, at du opdrager din datter som en selvstændig kvinde med ret til at gå til fest med et kondom i lommen – men du har pakistansk blod løbende i dine årer, og derfor må du blive i din kaste. Vi vil have færre af din slags. Du er pr. definition dårlig indflydelse. Og det vil du og dine børn være resten af jeres liv, uanset hvad I gør.

At rangordne mennesker efter iboende egenskaber er noget af det mest illiberale, man kan gøre. Skam jer, Venstre og Liberal Alliance.

75 kommentarer RSS

 1. Af Anders Sørensen

  -

  Synd, at du selv, Amalie Lyhne, medvirker til piske stemningen op ved at lægge mere i ordene, end der reelt er tale om. Der står jo ikke noget som helst om, at det er bedre at være det ene eller det andet. Der står bare det helt enkle og rigtige, at det er uhensigtsmæssigt med flere indvandrere end danskere i boligområder. Det er dårligt fordi:
  1) Det hæmmer integrationen, hvis indvandrere hober sig sammen og skaber et lokalt Mellemøsten i et boligområde. Så bliver de jo aldrig integrerede
  2) Danskere, der oplever, at der boligområde gradvis overtages af indvandrere, føler sig fremmedgjorte i deres eget land, og hvorfor skal de udsættes for det?

  Langt de fleste kan jo se fornuften i det, og længere behøvede historien sådan set ikke at være, hvis det ikke lige var fordi, der er en hel industri, der indirekte eller direkte lever af polemikken. Så kig dig lige i spejlet.

 2. Af jens petersen

  -

  Det var dog en indholdsløs blog denne gang, fordi det der diskuteres er ordkløveri. Det store spørgsmål Lyhne må være – hvordan ville du beskrive det?

  Jan E. Jørgensen har et langt puls indlæg hvor han kommer meget mere rundt, men i basis kan man ikke i lov skrive “hvis du er en reaktiv muslims der ikke reelt støtter dansk lov og danske værdier så har vi en masse begrænsninger som vi vil pålægge dig, og mest af alt ville vi gerne give dig et los i den dertil indrettede, og få dig til at flytte ud fra vores land”, men hvis du respektere samfundet, normer mv og din adskillelse er at du har en anden tro og mørkere hud så skal du have samme respekt og frie valg som andre.

  Problemet er at hver gang vi lægger mærke til – specielt muslimske kvinder/piger – så er det sjældent et billede som de dejlige sekulære, åbne, intillligente, glade, udadvendte muslimer du møder i eksempelvis Istanbul, men en skammelig samling af tørklædedækkede samfundsnedbrydende elementer.

  Vores samfundsmodel er hovedårsagen til at vi har parallelsamfund på permanent offentlig forsørgelse, og reelt kunne vi komme rigtig langt ved en renovering af “velfærdsstaten”

 3. Af Emil Seidenfaden

  -

  Anders Sørensen,

  Måske ligger der ikke noget om, at det ene er bedre end det andet. Men der ER tale om en normativ opdeling – det er simpelthen ikke til at komme uden om. Du siger selv: “danskere, der oplever at deres boligområde overtages af indvandrere”. De personer, der her omtales som indvandrere” er jo som regel også danskere – blot med en anden baggrund. Altså kan der ikke kommes uden om at der foretages en opdeling.
  Hvis man stadig vil diskutere problemerne kan man fx sige at “folk oplever kultursammenstød ift. at andre religioner i området etc. etc.”. Og det vil andre så kalde “politisk korrekt” eller et andet af den nationalpopulistiske fløjs yndlingsfloskler – reelt er der blot tale om om at vi skal tale ordentligt til og om hinanden.
  Jeg er ikke integrationsekspert, men jeg er ret sikker på at min vilje til at integrere mig i det danske samfund ville falde, hvis jeg systematisk blev omtalt af politikere og medier som ikke-dansker på trods af at jeg havde et dansk pas. Fx: Så tror da fanden at stemmeprocenten er så lav blandt folk med indvandrerbaggrund, hvis der ikke er nogen i den offentlige debat der minder dem om at de KAN stemme.

 4. Af Niels Larsen

  -

  Det var på høje tid, at Folketingets flertal statuerede, at man ikke bliver dansker bare man bliver dansk statsborger.

  Danskere taler dansk. Danskere følger dansk/vestlig kultur. Danskere følger danske normer.

  Gør man ikke det, er man ikke dansker – det er, hvad Folketinget gav udtryk for.

  Og det gør mange danske statsborgere til ikke-danskere.

 5. Af Høgni Mohr

  -

  »Etnisk udregning.«

 6. Af Niels Lemche

  -

  Kære Amalie Lyhne, jep, og du kan se på svarene fra Anders Sørensen og Niels Larsen, hvor problematisk ordlyden er. Der er egentlig kun to valg: Enten er de politikerne, der stemte for erklæringen dummere, end politiet tillader, fordi de ikke indser, hvad formuleringen kan lede til, eller de er nogle bandsatte racister, der mener lige netop det, der står.

  Begrebet “indvandrer” er klart nok: Et menneske, der er kommet til det fra et andet sted. Men “efterkommer” er dubiøst. Menes der børn i 1. generation efter indvandrere, eller menes der efterkommere i fem led, i ti led, eller hvor mange.

  På den måde kan ordlyden tolkes helt efter egen opfattelse, som det allerede ses her. I den nynazistiske terminologi skelnes der kun mellem en indvandrer og en dansker. Det vil dem af den observans så tage som et håndslag fra folketinget. Det kan nemlig godt være, at meningen er god nok, men ordlyden tillader de helt vanvittige udlægninger af begreberne, som man kender fra Det 3. Riges jødelovgivning.

  Det er, gode folketing, en ommer.

 7. Af lasse simonsen

  -

  Det er dejligt, at det store flertal af politikere langt om længe indser de store problemer med den alt for store indvandring især fra ikke vestlige lande.
  Nu mangler vi så bare, at de i højere grad lader handling følge ord.
  I mellemtiden må vi leve med pip fra Amalie Lyhne og ligesindede.

 8. Af Svend Peters

  -

  Amalie Lyhne har jo fat i noget helt centralt og ofte overset, nemlig om vi har tilegnet os de dansk / skandinavisk / europæiske tankesæt og værdier er ikke afhængig af ydre forhold, men er det enkelte individs ansvar at finde vej ind i vor kulturkreds. At nærme sig vore værdier og i en vis udstrækning leve i henhold til dem, sker altså også i meget stor udstrækning for mennesker med rødder i fjerne egne.
  Vi lever i en retsstat og så længe vi følger lands lov og ret og udviser venlighed og ordenlighed i omgangen med hinanden vil vort land udvikle sig smukt og fint. At et lille mindretal med rødder i fjerne egne har vanskeligt ved at finde sig til rette skal ikke skygge for at 80% af de udefra kommende trives og beriger vort land.
  Med venlig hilsen
  Svend Peters
  4. generations indvandre

 9. Af Jørgen F.

  -

  Men de liberale har ingen løsninger – tør ingen løsninger – derfor bruger de energien på at skyde efter dem, der forsøger.
  Giver det stemmer? – Nej.

 10. Af j b

  -

  Fake news..
  “From tomorrow, we start working in the new government building in Karolinskes”
  https://www.facebook.com/814777171988967/photos/a.815561448577206.1073741830.814777171988967/999574503509232/?type=3&theater

 11. Af karl nielsen

  -

  Mohammad slipper for togbøde: – Jeg forstod ikke dansk.

  Den 19-årige dansk-libaneser Mohammad Ali slipper for at betale en bøde, han fik i metroen. Den 19-årige dansk-libanesiske kontanthjælpsmodtager Mohammad Ali, blev sidste sommer stoppet af billet-kontrollører i den københavnske metro.
  – Jeg sagde; hva’ fuck – følger I efter mig – har I ikke andet at give jer til? Siger Mohammad Ali, som er dansk statsborger. 🙂

 12. Af Bjarne Bo Jensen

  -

  Det er rigtigt, at generaliseringer ikke altid beskriver virkeligheden, men spørgsmåler så, hvordan man adresserer forskellige problemstillinger. Generaliseringer er jo en modeller af virkeligheden ikke virkeligheden selv, men anvendes for på en enklere måde, at anskue problemstillinger. Man vil altid kunne angribe modeller, men hvis man viser den gode vilje, at forstå hvorfor de bliver brugt, og tager de nødvendige forbehold er de problemløse.

  Iøvrigt tror jeg, at det i lige så høj grad er de ikke etniske borgere der bruger dem og os begreberne, og det bliver kun forstærket af, at de som beskrevet ofte klumper sammen i områder som Brøndby Strand og Ishøj mm., og antallet i sig selv har naturligvis en forstærkende effekt.

  Deres, fra dansk, afvigende kultur, som bl.a. udtrykkes i kvindernes klædedragt medvirker helt sikkert også, ligeledes den sociale kontrol med kvinder, som vitterligt finder sted i flere af samfundene virker fremmende på dem/os problemstillingen.

  Det er efter min mening udladesiggørligt ikke at anvende generaliseringer (modeller) for at diskutere det der er et reelt problem, man kan jo ikke diskutere personer og deres adfærd enkeltvis, hvilket ville medføre flere hundrede tusinder indlæg.

 13. Af Arne Nielsen

  -

  Emil Seidenfaden, den lave stemmeprocent blandt indvandrere og disses efterkommere skyldes, at det er deres overbevisning, at det er syndigt, at menneskene laver love og ikke gud. Derfor mener de heller ikke, at demokrati er den rigtige styreform. Der er blandt indvandrere og disses efterkommere en stor animositet mod hele den demokratiske tanke. Jeg troede engang, at vores opbakning til demokratiet skyldes en udbredt ateistisk tankegang, men da den er af ældre dato, fandt jeg ud af, at den ene og alene er hængslet på jesu ord om at give kejseren, hvad kejserens er og gud hvad guds er. Det er højst beklageligt, at vor tilslutning til demokratiet er af en så skrøbelig tilvirkning, men kan så til min glæde konstatere, at den ateistiske tanke vinder frem herhjemme blandt begavede mennesker. Men sandheden er nok, at der er mange mennesker herhjemme, som er usikre på det meste, og som slet ikke er kommet til nogen indsigt i, hvad det vil sige at vide noget med sikkerhed.

 14. Af jan ulrik friis

  -

  Løsningen på alle vores problemer, er så enkel, så let, at vores folkevalgte nu vrider og drejer sig, som var det giftig slangeyngel, uden tvivel er Sverige, er Malmø deres store forbillede, i beundring ser vores folkevalgte lidelsen, volden, hvordan døden for dødens skyld.

  Hvor er de folkevalgte der dengang lovede os 0 migration?

  Hvorfor denne løgn på løgn til det danske folk?

  Hvorfor tales der nu ikke længere om en 0 migration, som VI BLEV LOVET, hvorfor tales der nu om at befolkningen udskiftes til 50%, at når vi danske snart i undertal, ved vi alle hvad det betyder: regulær herettelse!!!

  Det er så enkelt, så let for vores folkevalgte at dags dato overholde deres løfte til det danske folk, med tilbagevirkende kraft en 0 migration, men de vrider og drejer sig i ondskab, taler med 2 tunger, kaster nu Danmark ud i borgerkrig, alene for at redde den islamistiske “berigelse”!

  Lyhne: “Der er altså indvandrere og efterkommere på den ene side og danskere på den anden.”

  Vores folkevalgte har nu valgt til fordel for den islamistiske “berigelse”, vores folkevalgte har fornægtet sit eget danske folk, dette er landsforræderi!
  Vores folkevalgte nu i krig imod sit eget danske folk, hvor de istedet skulle bekæmpe lovløsheden og konventionerne, og fornægte islam, foretages der nu en etnisk udrensning af det danske folk, ved hjælp af islamisterne, Danmark gives bort til de fremmede, de vil os kun ondt, vi danske står nu over for en regulær henrettelse!

  Uden tvivel er islam nu den store trussel imod Danmark!

  Danmark kunne være så anderledes fredeligt, lyst og venligt, uden vold, med et fremtidshåb, om alt var gået som vi dengang i valgløfte blev lovet: en 0 migration!

 15. Af Anders Sørensen

  -

  Emil Seidenfaden.

  Jeg synes, du understreger min pointe.
  Det er jo kun fordi et vist segment ønsker at dreje diskussionen over på en polemisk debat om, hvem der er dansker og hvem der ikke er, og derved går det hele op i hat og briller og diskussion om racisme mv. Prøv bare at læse tåbelighederne fra Niels Lemche.
  Det reelle er jo, at hvis der er et flertal af uintegrerede med eller uden dansk statsborgerskab, så er det problematisk for såvel integration som for de etnisk danske beboere samt evt. fuldt integrerede beboere af anden etnisk herkomst. Enhver fornuftig person kan se det, og det er det rene tidsspilde og unødigt polemisk at piske en stemning op over det.
  Den helt ufravigelige virkelighed er, at det er problematisk, at

 16. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Loven er jo netop et opgør med det kastesystem, der nærnmest tvinger indvandrere og deres efterkommere, til at bo i ghettoer.

  Når der “kun” må bo 50 pct. ikke-danskere i ghettoerne, så må de jo bo andre steder, hvor der bor mange etniske danskere.

  Det betyder, at millionærkasten også må bygge billige boliger, som indvandrerne har råd til at bo i i deres egne kommuner, hvor der stort set ikke bor nogen fattige indvandrere.

  Det kan jo gå ud over boligprisen, der ikke vil stige lige så hurtigt, som den ellers ville, hvis der flytter fattigrøve ind i de kvarterer, som millionærkasten hidtil har forbeholdt sig selv.

  Så jeg kan godt forstå, at millionøsen mokker lidt…

 17. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Hvis det står til milionøsen, så har muslimerne bare, at holde sig fra millionærkastens racerene rigmandskvarterer.

  For det er langt lettere for millionærkastens hattedamer, at give den i rollen, som hypertolerante, radicoole globalister, hvis der er god afstand til indvandrerbanderne, og islamisterne.

 18. Af Arvid Holm

  -

  Det er Folketingets opfattelse, at danskere ikke bør være i mindretal i boligområder i Danmark.
  Dette udlægges som : Det er godt at være dansker, det er dårligt at være indvandrer eller efterkommer?
  Men Folketingets udtalelse sigter på, at befolkningssammensætningen i et boligområde har betydning for områdets kultur, som tinget ønsker skal være dansk.
  Så udlægningen burde lyde: Det er godt at være dansker, når man skal repræsentere dansk kultur, medens det er dårligt at være indvandrer eller efterkommer?

  Danskere er gode til at repræsentere dansk kultur, medens muslimer er bedre til at repræsentere diverse islamiske kulturer.

 19. Af Jakob Rasmussen

  -

  @Arvid Holm

  Loven siger absolut intet om, om det er bedre, at være dansker, end at være indvandrer.

  Det er din, helt private udlægning af loven, der kun noget om dit, tilsyneladende ret hykleriske syn på indvandrere; Du spiller tolerant, men mener åbenbart i praksis, at fattige indvandrere har at holde sig til ghettoerne.

  For loven betyder jo netop, at det bliver nødvendigt at bygge billige boliger til de fattige indvandrere i andre kvarterer, hvor de hidtil ikke har fået lov til at bo; f.eks. i millionærkastens kvarterer.

 20. Af Niels Poulsen

  -

  Det er herligt, at de liberale er indbyrdes uenige, Jeg håber på snarlig fragmentering. Hvorfor danner Lyhne ikke et parti med navnet: Anstændige Liberale? Så har vi LA, AL og V i vild identitetskamp om, hvem der er mest liberal.

  Imens synker ghettoområderne ned i deres status af parallelsamfund. Og de oprindelige danskere bliver mere og mere fremmede i deres fædreland.

 21. Af Bjørn Olesen Hansen

  -

  Hvordan man end vrider og vender ordene, så er sandheden den at hvis Titanic-Danmark ikke ændrer kurs eller stopper op, så synker skibet. Det ligger allerede dybt i vandet. Hvis fornuften ikke snart indfinder sig på tinge, bliver fremtiden ikke andet end rædsler og katastrofer.

 22. Af Helge Olsen

  -

  Enig med Amalie Lyhne – et flertal i Folketinget har begået en bøvet formulering, som kan være med til at uddybe dem-og-os–mentaliteten herhjemme!

 23. Af Ole H

  -

  Så skylle jeg opleve at være enig med AL. Der er håb endnu.
  Teksten er forfattet af DF og det er jo ikke ligefrem studenterhuen der klemmer hos dem. Så hvad man mm forvente?
  Min familie indvandrede fra Tyskland i omegnen af 1780. Så hvad er jeg?

 24. Af Maria Due

  -

  Hvad så med de mange danske statsborgere, der straffer deres børn for at blive fór danske eller bare danske og måske endda sender døtrene til genopdragelse i Langtbortistan, så at de kan blive grundigt kuet, knægtet og tvangsgift udenfor en dansk jurisdiktion?

  Er det også synd for disse forældre, er de også danskere?

  Og hvorfor i det hele taget gå ud fra, at det at være dansk er noget særligt eftertragtelsesværdigt, for sådan ser mange muslimske indvandrere jo slet ikke på det, og det må I jo endelig taget hensyn til. Mange muslimer vil gerne have pengene og velfærden, men foragter kulturen. De lægger end ikke skjul på det, og hovedparten af Vesteuropas adspurgte muslimske indvandrere foretrækker implementering af sharia i deres nye landes forfatninger, hvilket er uforeneligt med demokrati.

  Opdelingen af landets befolkning i danskere og ikke-danskere er et praktisk “arbejdsredskab”. Den er ganske rigtigt ikke kompatibel med neoliberal tankegang, men når ideologierne skaber urimelige forhold, bliver de skadelige, og hvis man er i tvivl om det, har man ærlig talt ikke forstået ret meget.

  Der er ikke mange dage imellem, at der rejser sig et hylekor, der ønsker at udskamme andre, og intet er nemmere. På Christiansborg fører den ene fløj endda permanent valgkamp, og det samme foregår i USA, fordi venstrefløjen ikke vil acceptere det tabte valg. Dette er i hvert fald både udemokratisk, udannet og frastødende, i det man rask væk tillader sig at frakende andre arbejdsro og gode intentioner. Hvis denne primitive zapperkultur ikke ophører, ender vi i kaos.

 25. Af Thomas Barnes

  -

  Man behøver vel bare som kommentar til AL’s klumme i dag at henvise til Berlingskes egen leder:
  http://www.b.dk/berlingske-mener/igen-koerte-en-vaesentlig-debat-om-parallelsamfund-i-groeften

 26. Af Maria Due

  -

  “AF NIELS POULSEN – 14. FEBRUAR 2017 12:04
  Det er herligt, at de liberale er indbyrdes uenige, ”

  Som du da hader.

 27. Af Maria Due

  -

  Thomas Barnes

  Det er ikke første gang, at Venstre taler med to tunger og håber, at vi forstår grunden til det og krediterer partiet for det, som de politisk korrekte ikke vil høre. Jan E. Jørgensen har ved flere lejligheder demonstreret, at han er naiv, når det gælder islam.

  Det er han ikke ene om . Partiet kæmper med sit ideologiske grundlag, men det behøver det sådan set ikke. Hvis man går tilbage til kilderne, vil man nemlig finde den nødvendige ballast. Partiet har jo ikke pligt til at begå ideologisk selvmord men mangler snarere indsigt i egne muligheder. På det punkt kan jeg følge Kristian Ditlev Jensen, for det er tydeligt, at der mangler dannelse, hvad angår fortidens store liberale tænkere og dybden i deres værker.

 28. Af Ole H

  -

  Der er kun en sandhed.
  Martin Henriksen er er dumt svin.
  Og så ligner han ovenikøbet et svin.

 29. Af Niels Poulsen

  -

  Marie Due

  Hvorfor anfægter det dig, at jeg kritiserer de liberale? Dine egne indlæg er da nationalkonservative om nogen. Det må være manglende selvindsigt, at du ikke kan se det.

  Og jeg har da ret i, at der er krise i den liberale ideologi. Se nu bare Birthe Rønn Hornbechs udmelding i denne sag. Det er et hundeslagsmål, og arkitekten er Muhammed. Islam blive de liberales død.

 30. Af Niels Larsen

  -

  Maria Due: “Opdelingen af landets befolkning i danskere og ikke-danskere er et praktisk “arbejdsredskab”. Den er ganske rigtigt ikke kompatibel med neoliberal tankegang, men når ideologierne skaber urimelige forhold, bliver de skadelige, og hvis man er i tvivl om det, har man ærlig talt ikke forstået ret meget. ”

  Det er lige netop både praktisk, reelt og fornuftigt. For ingen kan være i tvivl om, at mange danskere og mange ikke-danskere her i landet netop ØNSKER en opsplitning i dem og os. Og når det forholder sig sådan, så er det fornuftigt at tage hensyn til det. Ellers føres debatten på falsk grundlag.

  “Der er ikke mange dage imellem, at der rejser sig et hylekor, der ønsker at udskamme andre, og intet er nemmere. På Christiansborg fører den ene fløj endda permanent valgkamp, og det samme foregår i USA, fordi venstrefløjen ikke vil acceptere det tabte valg. Dette er i hvert fald både udemokratisk, udannet og frastødende, i det man rask væk tillader sig at frakende andre arbejdsro og gode intentioner. Hvis denne primitive zapperkultur ikke ophører, ender vi i kaos.”

  Der findes ikke værre tabere end de politisk korrekte, venstrefløjen og skuffede midterpolitikere – midter som i Uffe Ellemann, eksempelvis.

  Var der nogen, som demonstrerede, da Obommert blev valgt? Eller affandt vi på højre fløj os i det uden at kny? Vi udtrykte da vores skuffelse på dannet vis, men det var så det.

  Gav vi ikke Obommert 100 dage til at vise, hvad han (ikke) kunne, før vi kritiserede?

  Hvor mange dage gav de ovennævnte ny-skuffede Trump: lige præcis NUL dage.

  Men bemærk: hans vælgere er faktisk godt tilfredse med hans indsats indtil nu.

 31. Af Maria Due

  -

  Jo, Niels Larsen, vi gav Obama de 100 dage, og jeg vil også bære over med meget andet, bare ikke Cairo talen og de dybe buk. Det gælder for både Bush og Obama, at de blev præsidenter i en meget vanskelig tid, hvor de kunne kritiseres for alt, hvad de foretog sig eller ikke foretog sig. Hvad Trump angår, ser jeg stadig tiden an og er mest spændt på, om den amerikanske forfatning kan klare håndteringen af en sådan vildbasse. Jeg har nemlig brugt lang tid på at studere forfatningens tilblivelseshistorie og ved, at man var sig yderst bevidst, at en præsident skulle have stor magt, men også at han skulle kunne bremses, hvis han løb grassat. Det lå lige for. I 1776 havde man jo sendt den halvgale engelske konge en opsigelse i form af Uafhængighedserklæringen, som bygger på naturrettens princip om en opsigelig samfundspagt mellem folk og hersker, og det princip gælder stadig.

  Hvilket bringer mig videre til Niels Poulsen: Det er dig, der ikke ved, hvad liberalisme er. Jeg er fløjtende liberal og er som sådan well-read, du finder alle de store liberale tænkere på mine hylder og skulle selv overveje John Stuart Mills ”Om friheden” i Elsa Gress’ fine oversættelse. Jeg har også skrevet lange protestskrivelser på Trykkefrihedsselskabets hjemmeside om bl.a. Ulla Nørtoft Thomsens og Monica Papazus forsøg på karaktermord af John Locke og Voltaire og tidligt og silde om de nationalkonservatives ensidige misbrug af Edmund Burke, der ligesom jeg elskede den amerikanske revolution, irsk som han jo var. Dog er jeg holdt op med at citere Montesquieus meninger om muhamedanere, som han udtrykker sig i min pragtudgave af ”De l’esprit des Lois”, for jeg ikke gider at blive sagsøgt for racisme på grund af ham. Hvad Birthe Rønn angår, tror jeg ikke, at der er nogen, der ønsker at gøres ansvarlig for hendes meninger.

 32. Af Svend Jensen

  -

  Citat: “Men når man definerer etnicitet som problemet i sig selv, så fastholder man indvandrere og efterkommere i samfundets laveste kaste uden nogen som helst mulighed for at rykke op”
  Amalie Lyhne samt mange andre har ikke forstået hvad problemets kerne er; så nu skal jeg forklare essensen i problemet.
  1) Islam er en lovreligion = 75 procent er sekulære love og resten er religion.
  2) Muslimer opfatter ikke forskellen mellem verdslige og religiøse regler. For dem er det ét fedt.
  3) Kristne lande holder verdslige love skarpt adskilt fra religion; altså ingen religiøse love.
  4) Muslimer må ikke anerkende verdslige grundlove og demokratiet. Det er helligbrøde.
  5) Islams ’strafferet’ kender ikke til frihedsberøvelse som straf; kun erstatning og fysisk vold.
  6) Det er totalt umuligt at forene de 2 kulturers syn på næsten alt.

  Disse 6 hovedpunkter viser klart, at der ingen mulighed er overhovedet for at ligestille Islam med Vestens frihedsidealer. Kun én af dem kan dominere; enten Vestens kultur eller islam.
  Den dominerede kultur vil så automatisk blive den uønskede taberkultur.
  Heri ligger årsagen til det igangværende kultursammenstød. Vinderen i et land vil automatisk blive kulturen med de fleste proselytter i landet.
  Kampen mellem islam og kristendommen har nu varet i mere end 1000 år og der vil aldrig blive sluttet fred – forstå det og glem det aldrig.

 33. Af Gert Hansen

  -

  Alle steder hvor der lever muslimske mindretal findes der muslimske ghettoer, og det er absolut ikke et nyt fænomén.

  Hvis nogen havde konstateret for blot få år siden at det kunne være problematisk for ‘integrationen’ at der dannedes parallelsamfund (ghettoer), var der blevet et ramaskrig. Spørgsmålet nu, hvor nogle politikere åbenbart har fået en mere pragmatisk indgang til problemet, er, hvad man skal gøre ved det? Og jeg spørger om man tør at gøre noget ved det?

  Jeg har vidst i mange år at et land som Singapore, der har været multi-kulti siden sin grundlæggelse, ikke vil acceptere etniske og religiøse enklaver i boligområder. Det skyldes dårlige erfaringer fra 60-erne, med etniske optøjer og uroligheder, som man ville prøve at forhindre fremover. Midlet var/er, at forskellige etniciteter fordeles i boligområderne, således at man undgør boligmæssige parallelsamfund. Kombineret med autoritære politi- og lovgivningsmæssige forhold der gør, at det er klogest at holde sig på dydens smalle vej. Om ikke andet er der ro på, og har været det i mange år.

  Sådanne metoder ville de fleste betragte som værende udansk. Som om ghettoer og parallelsamfund ikke også er udanske, eller rettere, var det. Uvesteuropæisk er vel en mere relevant definition. Forholdene er om end endnu værre i lande som Sverige, Frankrig og Storbritannien, så det er som bekendt langt fra et isoleret dansk problem.

  Vesteuropa er ikke længere det det var, og spørgsmålet er, om man alligevel fortsat kan køre videre med ‘business as usual’? En vej kunne være at give køb på vesteuropæiske liberale principper, der måske har deres begrænsninger i de nye samfund. Det ville være en alvorlig, for ikke at sige uspiselig, kovending for de fleste. En anden vej ville være, at lade stå til. Det er den nemmeste for politikerne. I alt fald indtil læsset vælter. Men så er man forhåbentlig ikke på valg længere. Og herregud, så overlades det istedet til vore børn og børnebørn at slås med de problemer vi har været med til at skabe.

 34. Af P Christensen

  -

  Nok så bekymrende er det, at stort set alle 179 folketingsmedlemmer
  i de fleste henseender længe har været helt og aldeles urepræsentative
  for de danskere, der har valgt dem.

 35. Af Niels Larsen

  -

  Maria Due: “Jo, Niels Larsen, vi gav Obama de 100 dage, og jeg vil også bære over med meget andet, bare ikke Cairo talen og de dybe buk.”

  Det var også den tale og de dybe buk, der gav mig det første negative indtryk af ham. Et negativt indtryk, som blot blev forstærket gennem de 8 år.

  Jeg ville ikke blive overrasket, hvis han springer ud af skabet som muslim inden længe. At han er det i skabet, er jeg ikke i tvivl om.

  Og man kan skam godt hælde til det nationalkonservative og alligevel have en liberal holdning på nogle områder. Også uden at blive skizofren.

 36. Af Niels Poulsen

  -

  Maria Due

  Det er da fint, at du bevarer et lille bibliotek til eftertiden, nu hvor den liberale verdensorden er under afvikling.

  Alt det, der sker for øjeblikket i verden, er et folkeligt oprør imod den liberale verdensorden.

  “Det er dig, der ikke ved, hvad liberalisme er.”

  Det kan ikke passe, for jeg får opkastningsfornemmelser, hver gang jeg læser et citat af John Stuart Mill, som i øvrigt er Det Radikale Venstres hoffilosof.

  Det grundliggende problem ved den liberale ideologi er vel det abstrakte, individorienterede friheds- og tolerancebegreb, som ser så kønt ud på papiret. I mødet med den kollektive, intolerante islam er den imidlertid kommet til kort. Det kan ikke nytte noget at være tolerant over for de intolerante.

 37. Af Maria Due

  -

  Niels Larsen.

  Nej, Obama er barn af en idealistisk hippiemor, der fik ham som teenager, og hvis kristne familie stammer fra Nordeuropa. Jeg forsøgte at læse en af hans bøger, men kørte træt i den, fordi den myldrede helt vildt med tanker, og sådan er det nok også i virkeligheden. Obama lægger afstand til den mand ,der var hans biologiske far og åbenbart en charmerende og fordrukken charlatan, der næsten straks forsvandt ud af sønnens liv. Obama er i dag bevidst om, at han er meget påvirket af sin mors tankeverden, og han har haft sine problemer med identitet og misbrug. Har savnet en far. Havde John McCain været bedre mon, det er ikke godt at vide.

  Førhen eksisterede der ganske rigtigt ikke de skel mellem konservative og liberale, som de nationalkonservative har fremelsket i de senere år, efter at De konservative visnede med regeringsansvaret og i skyggen af især Fogh. Jeg er hverken medlem af Folkekirken eller begejstret for monarkiet men synes, at kongehusets damer gør det godt, og jeg er meget bevidst om værdien af riter og symboler. Hvis FN bliver ved med at blande sig i vore kirkelige forhold, kan jeg finde på at melde mig ind igen i protest, men så bliver jeg nødt til at løse sognebånd. Og hvad det nationale angår, var det altid en selvfølge i mine omgivelser, som vi end ikke talte om. Derfor kan man godt holde meget af andre lande, og det gør jeg . Men det er ikke det samme som at være en globaliserings-junkie. Det er alt sammen et spørgsmål om mådehold, og lige netop mådehold er ret fraværende i tidsånden.

 38. Af Arne Nielsen

  -

  Alt i alt kan man vel sige, at islams tilhængeres tilstedeværelse i Vesteuropa har sat os stolen for døren. Al tale om individuel frihed og menneskerettigheder er blevet sat skakmat, og disse glimrende foranstaltninger er lige til at smide i skraldespanden, altsammen på grund af islams tilhængeres manifeste stupiditet, uvidenhed og totale mangel på dannelse. Vi har jo til bevidstløshed set, at veluddannede efterkommere fra Mellemøsten, som var kommet godt i vej, og som så ud til at klare sig godt, pludseligt smider det hele og indleder en karrière hos ISILs morderbander her og i Mellemøsten. Vi kan altså konstatere, at ligemeget, hvor godt, det ser ud, så bedrager skinnet. Det anstrøg af vestlig dannelse, de måtte have erhvervet sig her hos os, stikker ikke dybt. Det gør derimod en åndeligt uformående og primitiv ørkenreligion, en religion, som kun rummer mord, forbrydelse og død. Det forhold, at denne forbryderiske religion har sat os stolen for døren, bør vise os vej til den løsning at sende alle hjem. Repatriering har hidtil af mange blevet set som en sekterisk højrefløjs idé, men det er dét, islam angler efter. Og det er et stadigt mindre mindretal, der ikke vil se dette i øjnene.

 39. Af Maria Due

  -

  Opgylpet af Niels Poulsen: “Det grundliggende problem ved den liberale ideologi er vel det abstrakte, individorienterede friheds- og tolerancebegreb, som ser så kønt ud på papiret. I mødet med den kollektive, intolerante islam er den imidlertid kommet til kort. Det kan ikke nytte noget at være tolerant over for de intolerante.”

  Jeg kan forstå, at du tror, at det private erhvervsliv bestrides af kastrerede ærkeengle. Det er ikke mit indtryk efter at hjulpet diverse kvaste krigere på benene igen. Eller som sekretæren siden fortalte vidt og bredt.: “Først kom formanden for KU og DA løbende ud af mødelokalet og var helt rød i hovedet, og så kom Maria med vilde øjne.

 40. Af Niels Larsen

  -

  Jeg er meget enig i dine betragtninger vedr. konservatismen og liberalismen, Maria Due. Og Folkekirken, hvor jeg dog er medlem af gammel vane og inerti, samt monarkiet, som jeg heller ikke går ind for, men dog anerkender at de nuværende kvinder klarer sig god – hvilket jeg ikke vil sige om mændene.

  FN ser jeg som en modstander på mange områder.

  Mht. de nationalkonservative kæmper jeg og min lokalafdeling, som jeg lige er valgt til formand for, med ledelsen i mit parti. Vi føler faktisk, at der er for meget liberalisme og for lidt nationalkonservatisme i partiet.

 41. Af Niels Lemche

  -

  MARIA DUE, havde man tid til det, burde man/jeg skrive en afhandling om den højrenationale ideologi, som har fri udfoldelsesmulighed på blogs som disse. Der er vist ikke ét fremskridt i den menneskelige udvikling over de sidste 300 år, som ikke afvises, gøres til grin eller det, der er værre. Det er virkelig et oprør fra dem, der intet har at bidrage med til vor civilisations videreudvikling. Krig og ødelæggelse og fremmedhad synes at være deres eneste budskab.

  Er der overhovedet noget, de har fattet, de kære Larsener og Poulsener og alle deres fem kammarater? De taler f.eks. meget om liberalisme som noget helt afskyeligt. Men har ingen idé om, hvad det egentlig handler om. USA er bygget op på liberalisme — det er selve kærnen i uafhængighedserklæringen; men når man oplever den i praksis med de enorme skel mellem de enkelte borgere i landet og har set liberalismen “udskejelser” (f.eks. posedamerne), så kan man kun få afsky for den ideologi. Det er derfor jeg aldrig har og aldrig kunne forestille mig at stemme på venstre.

 42. Af Niels Lemche

  -

  MARIA DUE, havde man tid til det, burde man/jeg skrive en afhandling om den højrenationale ideologi, som har fri udfoldelsesmulighed på blogs som disse. Der er vist ikke ét fremskridt i den menneskelige udvikling over de sidste 300 år, som ikke afvises, gøres til grin eller det, der er værre. Det er virkelig et oprør fra dem, der intet har at bidrage med til vor civilisations videreudvikling. Krig og ødelæggelse og fremmedhad synes at være deres eneste budskab.

  Er der overhovedet noget, de har fattet, de kære Larsener og Poulsener og alle deres fem kammarater? De taler f.eks. meget om liberalisme som noget helt afskyeligt. Men har ingen idé om, hvad det egentlig handler om. USA er bygget op på liberalisme — det er selve kærnen i uafhængighedserklæringen; men når man oplever den i praksis med de enorme skel mellem de enkelte borgere i landet og har set liberalismen “udskejelser” (f.eks. posedamerne), så kan man kun få afsky for den ideologi. Det er derfor jeg aldrig har og aldrig kunne forestille mig at stemme på venstre.

 43. Af Niels Lemche

  -

  MARIA DUE, havde man tid til det, burde man/jeg skrive en afhandling om den højrenationale ideologi, som har fri udfoldelsesmulighed på blogs som disse. Der er vist ikke ét fremskridt i den menneskelige udvikling over de sidste 300 år, som ikke afvises, gøres til grin eller det, der er værre. Det er virkelig et oprør fra dem, der intet har at bidrage med til vor civilisations videreudvikling. Krig og ødelæggelse og fremmedhad synes at være deres eneste budskab.

  Er der overhovedet noget, de har fattet, de kære Larsener og Poulsener og alle deres fem kammarater? De taler f.eks. meget om liberalisme som noget helt afskyeligt. Men har ingen idé om, hvad det egentlig handler om. USA er bygget op på liberalisme — det er selve kærnen i uafhængighedserklæringen; men når man oplever den i praksis med de enorme skel mellem de enkelte borgere i landet og har set liberalismen “udskejelser” (f.eks. posedamerne), så kan man kun få afsky for den ideologi. Det er derfor jeg aldrig har og aldrig kunne forestille mig at stemme på venstre.

 44. Af Niels Lemche

  -

  P CHRISTENSEN, og hvorfor har de så valgt dem? Måske de alligevel er ganske repræsentativet for de synspunkter, der findes hos deres vælgere, men næppe blandt dem, du fylker omrking dig selv.

  Det sædvanlige med højrekonservative: De accepterer ikke andre meninger end deres egne. De ved faktisk ikke, hvad andre meninger er. Der er intet rum for modsigelser i deres interne, selvvalgte KZ-lejr.

 45. Af Niels Lemche

  -

  P CHRISTENSEN, og hvorfor har de så valgt dem? Måske de alligevel er ganske repræsentativet for de synspunkter, der findes hos deres vælgere, men næppe blandt dem, du fylker omrking dig selv.

  Det sædvanlige med højrekonservative: De accepterer ikke andre meninger end deres egne. De ved faktisk ikke, hvad andre meninger er. Der er intet rum for modsigelser i deres interne, selvvalgte KZ-lejr.

 46. Af Niels Poulsen

  -

  Jeg kan da godt komme med et eksempel på, at den liberale demokratiske orden næppe kan holde til mødet med indvandret islam. Det var dengang Hizb ut-Tahrir overtog magten i beboerbestyrelsen i et byggeri i Kokkedal. Pengene blev brugt eidfest, mens juletræ blev nægtet.

  Kun de nationalkonservative støttede danskerne, som var kommet i mindretal. Resten af den politiske elite trak på skuldrene. De mente ikke, at de kunne gribe ind. For Hizb ut-Tahrir havde jo fulgt reglerne til punkt og prikke. Sagen eskalerede. Til sidst måtte ejendomsselskabet droppe det lokale beboerdemokrati og indsætte en udpeget bestyrelse. Sådan husker jeg det i hvert fald.

  Historien er stadigvæk aktuel. Situationen er stadigvæk den samme i de sociale byggerier.

  Det er også det, der ligger bag vlak-regeringens vedtagelse, den mest borgerlig-liberale regering vi nogensinde har haft i Danmark. Så det er godt nok mærkelig, at nationalkonservative skal kritiseres i denne debat. Jeg da lov til at more mig over den indre splid i det liberale hus. Krisen er verdensopspændende. Vi i Vesten må genfinde vores sande identitet. Og det er ikke den liberale ideologi, men kristendom og og kultur.

 47. Af Maria Due

  -

  Lemche: “når man oplever den i praksis med de enorme skel mellem de enkelte borgere i landet og har set liberalismen “udskejelser” (f.eks. posedamerne), så kan man kun få afsky for den ideologi. Det er derfor jeg aldrig har og aldrig kunne forestille mig at stemme på venstre”

  Når jeg ser posedamerne og alle de andre hjemløse i København, tænker jeg på socialdemokratiet og de mange millioner, der tilflyder arrangørerne af fester med druk og hor i gaderne.

 48. Af J Nielsen

  -

  “Når der “kun” må bo 50 pct. ikke-danskere i ghettoerne, så må de jo bo andre steder, hvor der bor mange etniske danskere.”

  Det kunne jo også gælde hver enkelt. Hvis nu man er 50% ikke-dansker, kan man så ikke bytte med to der er 25% ikke-danskere. Eller man kunne skalere med kropsvægten, således at der ud af 100 tons beboere skal være mindst 50 tons dansk kød. Hvor hver enkelt så kan bidrage med den brøkdel af ham eller hende der måtte være dansk. Udregnet tilbage i syvende led og vejning hver måned. Det ender med en bestand bestående af nogle få utroligt fede danskere og en hel masse udenlandske streger i luften. Den bedste af alle verdener.

 49. Af J Nielsen

  -

  “Jeg ville ikke blive overrasket, hvis han springer ud af skabet som muslim inden længe. At han er det i skabet, er jeg ikke i tvivl om.”

  Det er da klart – det kan man se på farven. Say no more!

  Den næste præsident skal passe på med solariet, hvis ikke han en dag vil vågne op som muslimfarvet muslim.

 50. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Poulsen

  Dansk Folkeparti har sagt, at de er de sande socialdemokrater – og Konservative er ikke en del af den nye, nationalistiske højrebevægelse, så du må – sammen med Niels Larsen – vente på, at Nye Borgerlige kommer i folketinget og repræsenterer jeres synspunkter.

  Og dog, på mig virker Nye Borgerlige som ultraliberale, når det gælder økonomi og velfærd.

  Jeg tror I må vælge et ægte fremmedfjendsk og antimuslimsk parti (DF og NB) – og så leve med, at disse partier på alle andre områder er liberalistiske eller socialdemokratiske.

  I kan ikke få i både pose og sæk.

 51. Af Niels Lemche

  -

  MARIA DUE, men sosserne, tosserne, er jo også ved at bekende ansigt, når man snart ser lille Mette og Tulle hånd i hånd på vej op til alteret!

 52. Af Niels Lemche

  -

  Mette Due, jeg glemte at sige, at man burde dem med i “kærlighed ved første blik”!

 53. Af Niels Lemche

  -

  Mette Due, jeg glemte at sige, at man burde dem med i “kærlighed ved første blik”!

 54. Af sandy Ditlef

  -

  Nu er det geografiske område og befolkningen i området fundet, som er defineret som problematisk for vores samfund. Det næste må så blive at udlede, hvilke P R O B L E M E R befolkningen afstedkommer i samfundet – og hvilke problemer befolkningen har i vores samfund. Det er jo ikke befolkningen “i sig selv”, der udgør problemet! Enhver handling for at imødegå et problem må rette sig imod problemet. Og hvem beskæftiger sig med det? Hvad gør vi ved problemerne?

 55. Af Niels Lemche

  -

  SANDY DITLEF, der gøres sikkert en masse; men det er ikke det, der når frem til kommentarer for de nationalkonservative. De vil helst ignorere det, fordi det ikke stemmer med deres verdensopfattelse.

 56. Af Niels Lemche

  -

  SANDY DITLEF, der gøres sikkert en masse; men det er ikke det, der når frem til kommentarer for de nationalkonservative. De vil helst ignorere det, fordi det ikke stemmer med deres verdensopfattelse.

 57. Af Niels Larsen

  -

  Niels Lemche – 14. februar 2017 22:31

  Det er ikke mit indtryk, at du accepterer andre meninger end dine egne.

  Alligevel spiller du hellig og jamrer over, at vi på den anden fløj ikke accepterer bl. a. dine holdninger.

  Er det ikke lidt dobbeltmoralsk?

  Og jeg vil give Maria Due ret i hendes “Når jeg ser posedamerne og alle de andre hjemløse i København, tænker jeg på socialdemokratiet og de mange millioner, der tilflyder arrangørerne af fester med druk og hor i gaderne.”

  Venstefløjen galper i tale efter tale op om de svage, hjemløse og misbrugerne, men når det kommer til praktisk handling, så svigter fløjen totalt.

  Der anvendes million efter million på musikfestivaller, “kunst”, prangende udsmykning af rådhuse etc. – meget af det har i realiteten ingen gavn af udover den, som modtager betaling for det.

  Men tilbyde flere varmestuer, mad og andre nødvendigheder til de udsatte kan de ikke finde ud af.

  Du er ikke selv bedre; de stemmer gladelig for at huse endnu nogle tusinder sydfra, som ikke har det fjerneste krav på ophold, men giver du også din stemme til flere tiltag for vore egne svage?

 58. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, jeg accepterer masser af meninger, der ikke er mine egne. Det forstår du ikke.Men meninger, som dem du og dine meningsfæller udtrykker, accepterer jeg ikke. Nå, jeg forventer mig heller ikke, at du forstår dette.

  Alle meninger er ikke lige gode …. eller lige onde; men man trækker en solid streg i sandet.

 59. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, jeg accepterer masser af meninger, der ikke er mine egne. Det forstår du ikke.Men meninger, som dem du og dine meningsfæller udtrykker, accepterer jeg ikke. Nå, jeg forventer mig heller ikke, at du forstår dette.

  Alle meninger er ikke lige gode …. eller lige onde; men man trækker en solid streg i sandet.

 60. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, jeg accepterer masser af meninger, der ikke er mine egne. Det forstår du ikke.Men meninger, som dem du og dine meningsfæller udtrykker, accepterer jeg ikke. Nå, jeg forventer mig heller ikke, at du forstår dette.

  Alle meninger er ikke lige gode …. eller lige onde; men man trækker en solid streg i sandet.

 61. Af Niels Larsen

  -

  Ja, Lemche.

  Og som jeg påpeger andetsteds, så står du for det onde livssyn.

  Det livssyn, som hvis det følges, vil føre til vor egen undergang.

 62. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN og hvem det ellers angår. Et af djævelens tricks er at overbevise andre om, at han ikke eksisterer. Og du er en mester i at vende sort til hvidt. Du er næppe farveblind, men reelt en grum repræsentant for the dark side of the force.

  Jeg gider ikke pindehugge med dig. Det er du ikke værd, men mit modpostulat er, at dit budskab bærer undergangen i sig. Jeres tåbelige “Danmark for danskere — og ingen andre” er på grund af sin stupiditet enden på den verden, som vi har bygget op siden 1945. Men du havde nok ønsket dig, at den krig var sluttet anderledes.

 63. Af Maria Due

  -

  OK Lemche, som jeg skrev et andet sted, må du nyde, at du ser dine idealer virkeliggjort i dit nye land Sverige. I Danmark har Folketingets præsidium netop vedtaget enstemmigt, at Dannebrog skal have en permanent plads i folketingssalen.

  Om lidt sender jeg et indlæg til Sørines blog, som du kan gruble lidt over i et sekund eller to, og du kan jo også skrive din mening ,om det problem, at landet fattes præster, selv om du har været med til at uddanne en masse, og de går arbejdsløse. Hvorfor gør de det? Tog du troen fra dem og gav dem arbejdsløshed i stedet?

 64. Af Niels Lemche

  -

  MARIA DUE, nej, det tror jeg ikke; men der er det med de to indtægter, der stavnsbinder folk. Bare spørg lærere og ansatte i forsvaret. Derfor er der masser af ansøgninger til embeder i universitetsbyerne og få til embeder langt ude på landet, for fruen/manden skal jo også have et arbejde, og har måske allerede et fornuftigt et.

 65. Af Maria Due

  -

  “Derfor er der masser af ansøgninger til embeder i universitetsbyerne”

  Nej, det er jo det, der ikke er, og i Aarhus er det helt galt. Det skrev jeg om i går på Sørines blog.

 66. Af Niels Larsen

  -

  Niels Lemche: “Jeres tåbelige “Danmark for danskere — og ingen andre””

  Du tager helt fejl; du har ganske enkelt ikke hørt efter.

  Vi siger “Danmark for danskere – og de, som i øvrigt vil Danmark på vore vestlige betingelser. Og nej til alle, som ikke vil Danmark på vore vestlige betingelser”.

  Og det er vores ret at ville sortere, for dette land er vort!

 67. Af Niels Lemche

  -

  Nå Niels Larsen, nu citerer du den norske nationalhymne! Kan du ikke finde nok i den danske sangskat, du ved i Højskolesangbogen?

 68. Af Niels Lemche

  -

  Nå Niels Larsen, nu citerer du den norske nationalhymne! Kan du ikke finde nok i den danske sangskat, du ved i Højskolesangbogen?

 69. Af Niels Poulsen

  -

  Lemche

  “… dette land er vort!”

  stammer fra “Jeg ser de bøgelyse øer” L. C. Nielsen. Den er nr. 233 i Folkehøjskolens sangbog.

  Jeg ser de bøgelyse øer
  ud over havet spredt,
  så skært og skønt i solen,
  som aldrig jeg har set.
  Jeg ved det, som de ligger der,
  så er der kun så kort
  fra grænse og til grænse,
  men dette land er vort.

 70. Af jan ulrik friis

  -

  Dette er en ommer, folketinget presenterer os for at 50 % et maximum, katastofalt hvor omvendt de onde tunger nu vil kræve at 50% et minimum, at kan med dette underlag i hånden kræve at yderligt 4 millioner nye islamister får tiltræde til Danmark, en islamisering af Danmark, for landsdækkende at opfylde 50 % reglen!!!

  Hvad naturligvis betyder at der opstår en landsdækkende dansk situation ala Malmø!
  En konstant sort og giftig røg fra konstante bilafbrændinger vil sprede sig overalt i Danmark, 50 % og en måneds tid, at der vil ikke være funktionsdygtige biler tilbage!

  Vi kommer til at stå i et land uden biler, uden offentligt transport, med de 50%, da står vi tilbage i en islamistisk middelalderkultur af vold og drab, naturligvis bliver det ikke ved bil og tog afbrændinger, så mange biler og busser er der heller ikke at afbrænde, når islamisterne i flertal, en regulær etnisk udrensning af det danske folk!

  Dette kalder på at Danmark istedet styres via dekret, indtil vores folkevalgte igen taler sandhed, og udviser sund fornuft, og opfylder valgløftet til det danske folk at: 0 migration!

 71. Af Niels Larsen

  -

  Niels Poulsen

  I betragtning af, hvor veluddannet og klåw, Lemche er, er det utroligt så meget han kvajer sig med jævne mellemrum.

 72. Af Niels Lemche

  -

  Jaha, Niels Poulsen, du har jo ret. Jeg tænkte på Ja vi elsker dette landet. Men du har ret–du skal hænges!

  Der er jo kun én, der ved alt, og ham er det ikke alle, der tror på.

 73. Af Niels Lemche

  -

  Jaha, Niels Poulsen, du har jo ret. Jeg tænkte på Ja vi elsker dette landet. Men du har ret–du skal hænges!

  Der er jo kun én, der ved alt, og ham er det ikke alle, der tror på.

 74. Af georg christensen

  -

  Det borgerlige Danmark?. Hvad betyder det?. Helt ærligt, efter min bedste overbevisning, så har jeg altid opfattet ordet “borger” med , at “LEVE og VIRKE” i Danmark.

  Denne tomme danske borgerligheds fornemmelse, født af enevældens politiske som religiøse magt strukture burde forlængst være endt i “papirkurven”, ikke for at slette den, men for at lære af den i forsøget på fornyelse.

  Når jeg hører ordet “borgerlig i danmark”, så opfatter jeg ordet , ud fra min og ordet´s oprindelse:. ” Borger i Danmark”. En indfødt halv dansker , halv nordtysker, “sønderjyde”, hel socialist, men åbenbart ikke borgerlig værdig i Danmark.

  Borger i Danmark, er ALLE, som ønsker at leve og virke under Danske betingelser, betingelser, som vi “borgerne” overlader til vores politikere og tvangs betalte “medier”, i forventningen om at alle overholder “faire play og faire pay” aftalen, ikke kun ud af til , men også ind af til.

Kommentarer er lukket.