Dansk Folkeparti – alle regeringers hovedpine

Af Amalie Lyhne 13

Mens Mette Frederiksen smiler og glæder sig over det fine – og for regeringen stærkt ydmygende – samarbejde med Kristian Thulesen Dahl, har Venstre det anderledes svært med Dansk Folkeparti. Det forvoksede støtteparti spænder i stigende grad ben og blokerer reelt for enhver borgerlig tanke, som regeringen måtte have.

Det nye samarbejde mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er åbenlyst til begge partiers fordel. Socialdemokratiet får dækket sin udlændingeflanke, og Dansk Folkeparti får dækket sin velfærdsflanke. Den borgerlige regering er ikke populær blandt DF’s vælgere, og Kristian Thulesen Dahl har brug for at signalere, at han mener det med velfærd alvorligt. Mette Frederiksen vil på sin side gøre alt for ikke at stå i en partilederrunde to dage før valget og virke slap på udlændingeområdet. Venstre vil nemlig gøre den stramme udlændingepolitik til deres trumf i en kommende valgkamp, og dén trumf vil hun naturligvis gerne træde godt og grundigt på.

Men hvis flirten med tiden udvikler sig til et forpligtende samarbejde – enten et regeringssamarbejde eller en situation, hvor Dansk Folkeparti vil være en del af en S-ledet regerings parlamentariske grundlag – så vil Mette Frederiksens smil nok stivne. For Dansk Folkeparti er alle regeringers hovedpine uanset farve og konstellation.

Dansk Folkeparti er nemlig meget svær at holde fast på en politisk kurs, fordi Dansk Folkeparti først og fremmest er et populistisk parti uden ideologisk eller værdimæssigt anker. Partiets principprogram er blot en beskrivelse af Danmark, som det er, og en besværgelse af indvandring og EU – der er absolut ingen positive fremadskuende tanker, og der er ingen ønsker om udvikling, om andet og mere end det bestående. Og googler man ”Dansk Folkeparti vision”, bliver man vist ind på denne side:

DF vision

Det kan ikke på nogen måde betegnes som et borgerligt parti, men det betyder heller ikke, at det er et socialistisk parti blot med en stram udlændingepolitik.

Nej, Dansk Folkeparti har – på trods af partiets besættelse af danskhed – ingen reelle visioner for Danmarks fremtid. Til gengæld har man haft enorm succes ved at være de første til at opfange de udlændingeskeptiske vinde, ved at topstyre partiet stramt og professionelt og ved at være i besiddelse af et meget præcist blik for vælgernes mavefornemmelse: Dét, som en meget stor vælgergruppe umiddelbart tænker, når aftenens tv-nyheder beretter om nye bandeskyderier, manglende udvisninger til Somalia eller maden på plejehjemmene, det siger en politiker fra Dansk Folkeparti næste morgen.

Sådan kan man blive et meget stort parti. Og indflydelsesrigt også: Dansk Folkeparti kan tage æren for både konkrete udlændingestramninger og for den generelle højredrejning af udlændingepolitikken, som alle partier har foretaget. Desuden er det som nævnt Dansk Folkepartis fortjeneste, at borgerlige regeringer de sidste 20 år har gennemført meget lidt borgerlig politik.

Det kan man naturligvis godte sig over, hvis man sidder ovre i rød blok, men man risikerer at arve hovedpinen.

For ender Kristian Thulesen Dahl med at gøre Mette Frederiksen til statsminister, vil han tage præcis den samme pris, som Venstre har betalt gennem tiden: Ingen store skridt. Ingen modige reformer. Ingen ærlig og positiv snak om EU. Ingen visioner om et nyt og bedre Danmark. Forestillingen om et trygt og uforanderligt Danmark i sin egen tidslomme skal være intakt.

Jovist, Dansk Folkeparti har gennem tiden lagt stemmer til økonomiske reformer. Men det har altid været med den udtalte effekt at udvande og dæmpe. Dansk Folkeparti mangler nemlig ikke kun visioner – man har heller ikke rigtig nogen økonomisk politik. DF’erne ønsker blot at holde Danmark kørende her og nu uden at genere eller oprøre deres vælgere – hvad denne stilstand vil gøre ved Danmark om 10 og 20 år, det bekymrer man sig ikke om. Det er næste måneds meningsmålinger, der tæller.

Derfor er et populistisk parti som Dansk Folkeparti en pine at arbejde sammen med, og det gælder uanset hvor meget man måtte hygge sig i selskab med Kristian Thulesen Dahl; det gælder uanset om man hedder Lars Løkke eller Mette Frederiksen.

13 kommentarer RSS

 1. Af Jørgen F.

  -

  De Radikale – alle regeringers fald.
  Så hellere en Panodil.

 2. Af Jan Petersen

  -

  Endnu en gang høvedløs ævl om DF og populisme. Så vidt jeg kan se, er DF ikke mere populistisk end alle andre politiske partier. Eller sagt lidt mere firkantet – hvis et parti ikke var populært, havde det heller ingen vælgere !

 3. Af Martin Hansen

  -

  Ja. det bliver sq mere og mere hult, når vi gang på gang, skal høre prædikanter fortælle hvem der er populister, og hvem der tilsyneladende ikke er det.
  Gaaaaaaab

 4. Af Martin Hansen

  -

  Ja. det bliver sq mere og mere hult, når vi gang på gang, skal høre endnu en medieprædikant fortælle hvem der er populister, og hvem der tilsyneladende ikke er det.
  Gaaaaaaab

 5. Af Niels Poulsen

  -

  Et tegn på, at liberalismen er i krise, er, at liberalisternes udmeldingerer er så negative. Søren Pind, Lars Krarup, Amalie Lyhne. Samme sure opstød.

  Men negativitet har aldrig solgt billetter.

  Tænk på Reagan. Han kunne sige en vittighed om sine modstandere. For derpå at lægge vægten på egne polititiske tiltag.

  Det er også der, at kritikerne af Trump går galt i byen. Han vil det positive: Make America great again. Hans kritikere ønsker kun at nedgøre. De fremstår negative og destruktive.

  Jeg har heller aldrig hørt Thulesen Dahl være negativ og angribe sine modstandere. Det giver point i min bog.

  Og apropos visioner. Hvis det er en vision, at mennesker skal blive på arbejdsmarkedet så længe, at de kommer til at dø uden at opleve pensionens arbejdsløse sidste tid, så siger jeg: til helvede med visioner.

 6. Af Tom Erne

  -

  DF er nemlig helt praecist et komplet indholdsloest og i bedste fald status quo bevarende parti. I vaeste fald evigt tilbageskuende imod en tid som aldrig har eksisteret.

  Og det link, til DF’s vision…det er sgu noget af det sjoveste jeg har set laenge!!

 7. Af r. vangkilde

  -

  DF VIL HELST LEVE PÅ POLSK, – i et uforpligtende politisk partnerskab, og hvem vi hoppe på den, når man i et borgerligt ægteskab deles om det fælles ansvar, ELLER er DF kun på jagt efter
  de røde værdier til et nationalt velfærds fællesskab.

 8. Af - Niller

  -

  At nå til enighed med de radikale er som at sømme en budding fast på væggen- citat fra salig Svend Auken .

  Og om DF – bortset fra udlændingeområdet aner jeg ikke hvad de vil, de peger på en borgerlig regering der er gået til valg på at føre en borgerlig politik- men gør alt for modarbejde dette politiske mål.

  Hvad skal vi med en borgerlig regering , hvis den ikke fører en borgerlig politik-citat fra Pape Poulsen før valget i 2015.? Ja svaret blæser i vinden.

  Men det er da rigtigt at Thulesen Dahl er en nydelig mand der taler pænt om og til folk-men i mine øjne er han en folkeforfører der sælger billetter på at love en masse uden at kunne redegøre for hvordan , løfterne skal indfries.
  Og når så pressen en sjælden gang går tæt på ham , bliver de spist af med at det ikke skal forståes som løfter, men mere som hensigtserklæringer – og nu må vi se og derefter fulgt op med en gang -bla bla bla osv.

  Men det er åbenbart vilkårene uanset om man er blå eller rød statsministerkandidat, i dagens Danmark .

 9. Af Finn Bjerrehave

  -

  Eller det parti som svigter deres vælgere mest, efter valgsejr ikke danne regering, og hvorfor spilde sin stemme på ikke stuerene rotter, som endda elsker Putin, svindler med EU midler samt fortæller EU sløser med pengene.
  Blæse med uld i munden. Finn Vig

 10. Af Kim Kaos

  -

  S og DF vil nok kunne repræsentere omkring de holdninger ca. 60% af befolkningen har og kan de få det til at spille så vil de kunne holde de ultra-liberale – de radikale og klovneriet væk fra magten i et par årtier og det er vist ikke så ringe endda.

  Det vil give ro på og tid til at skabe visioner for fremtidens Danmark og endnu bedre sikker velfærden for de svageste i vores samfund.

 11. Af Arne Nielsen

  -

  Hvis ikke vi havde haft Dansk Folkeparti, var udlændingområdet aldrig blevet en sag, alle andre politiske partier er nødt til at beskæftige sig med, og dette, at partiet har appelleret til så betydelige vælgergrupper, har bevirket en insisteren på, at dette område betragtes med stor alvor i vide kredse. Partiets store kunststykke har været, at det er lykkedes dem ikke at blive viklet ind i ideologiske diskussioner, ved hvilke de kunne risikere at blive karaktermyrdede. Det forhold, at DFerne i så vidt omfang rummer sympatiske mennesker, har bidraget til partiets troværdighed. Uden Dansk Folkeparti havde Danmarks udvikling nøje parallelliseret den svenske situation, hvor enhver omtale af problemer med uslænding med stor ihærdighed bliver fortiet, eller aktivt bekæmpet gennem trusler om berufsverbot eller det der er værre. Dansk Folkeparti er et udtalt synptom på, at det danske demokrati, i modsætning til mange andre landes, er velfungerende, og i stand til hurtigt at opfange nye beværgelser i den danske befolkning – uanset hvad Søren Pinds latterlige lamentationer så går ud på. De borgerliges demokratiske sindelag har jo langtfra altid været éntydigt – men egentligt er det jo af verdenshistorisk betydning, at netop i Danmark giver den demokratiske tanke så meget mening, hvilket jo ikke mindst skyldes befolkningens høje grad af oplysthed.

 12. Af Lis Sørensen

  -

  Vrøvl lyhne . Håbet er s-df.

  Fornuftigt sagt af tesfaye. En mand der forstår hvad er nødvendigt i dk.

  Mange indlæg i dine seneste indlæg donbæk?

  Det reneste liberalist ævl fra ash mod venstrefløjen som altid.

  Samtidigt mdd at hun frasortere venstrefløjens ytringsfrihed i sine blogs som undertegnede. 5 indlæg mindst fra undertegnede i ash’s seneste indlæg fra undertegnede. I er hyklere på højrefløjen. Anti demokrater hele bundtet. Og hunderæd mht næste df-s røde regering.

 13. Af P Christensen

  -

  Når AL nu kritiserer DF, kan man jo også se på,
  hvilke “resultater” de andre partier har skabt for Danmark de seneste 50 år:

  -Vore skatter er steget markant, og kvaliteten er som regel gået den anden vej. Altså nedad.

  -Antallet af folk i den arbejdsdygtige alder på overførselsindkomst er eksploderet.
  En markant andel udgøres af velfærdsturister hentet udenfor landets grænser.
  I Danmark kan udlændinge sidde hele livet og leve som i hjemlandet – dog på fuld forsørgelse.
  Alt dette medfører en stor off.administration.

  – Vi har afgivet enhver indflydelse – helt nede fra kommunalt hold – til et projekt EU,
  hvis endemål er Europas Forenede Stater. Et dødsdømt projekt som senest var oppe og
  vende for 70 år siden.

  -Vore produktionsarbejderpladser er for en stor dels vedkommende forsvundet.
  Udflyttet med tilskud fra EU – dvs os selv “Tyveri” betalt med egen hale.

  -Højere uddannelse har betydet mere djøfisering: Mere måleri har afløst kvalitet.

Kommentarer er lukket.