Med dejlig smålighed – og kage til!

Af Amalie Lyhne 74

I disse timer bliver et festligt billede delt på de sociale medier igen og igen: En storsmilende Inger Støjberg, som står med en lagkage i hånden med påskriften ”50”. Af den ledsagende tekst kan man forstå, at integrationsministeren fejrer sin udlændingestramning nummer 50, som er blevet vedtaget i dag. Hvilken stramning der er tale om – og hvorfor den er fornuftig – fortæller Støjberg ikke noget om. Det vigtige er, at regeringen nu har strammet hele 50 gange. Hurra!

Ét er at føre en stram udlændingepolitik, fordi man mener, at det er fornuftigt og nødvendigt. Noget andet er at nyde det. Når Inger Støjberg fejrer sin halvtredsindstyvende udlændingestramning med en flot kage og et stort smil, så signalerer hun netop glæde og højt humør – i forbindelse med en dybt ulykkelig situation, som handler om et asylsystem, der reelt er brudt sammen, en politisk krise, der destabiliserer Europa, og ikke mindst millioner af mennesker, som lever under så kummerlige forhold, at de vil risikere at miste deres liv for at komme herop. Og mange af dem gør det – mister livet.

Inger Støjberg topper gang på gang regeringens popularitetsmålinger. Når man laver den slags målinger, vil en minister, som appellerer til vælgere fra hele det politiske spektrum typisk klare sig bedst. Det var derfor, at Connie Hedegaard i sin tid altid toppede listerne – man kunne også godt lide hende i rød blok.

Nu er Inger Støjberg måske så langt væk fra Connie Hedegaard, som man overhovedet kan komme, men de to borgerlige kvinder deler evnen til at favne vælgere, som ellers stemmer på partier i rød blok. Hvor Hedegaard appellerede til akademikere og Politiken-læsere, står Støjberg typisk stærkt hos de ufaglærte og de anti-elitære. Det er en meget stor del af rød blok, og det er da også netop på grund af dém, at Socialdemokraterne stort set har kopieret regeringens udlændingepolitik.

Inger Støjberg er en dygtig minister, og hun gennemfører naturligvis dén politik, som regeringen samlet set ønsker. Det er i det store og hele en fornuftig politik, for tilstrømningen af asylansøgere og migranter til Europa og til Danmark er et meget stort problem, som vi er nødt til at løse, hvis vi vil bevare Danmark som et åbent, demokratisk og velstående land med frihedsrettighederne i behold. Jeg mener endda, at et egentligt asylstop kunne være en god idé. 

Nej, jeg har faktisk ikke noget imod regeringens udlændingepolitik som sådan. Men jeg har noget imod den smålighed, som man gang på gang præsenterer sin politik med – og som Inger Støjberg i dén grad er bannerfører for.

Et godt eksempel er den forkætrede smykkelov. Der var stort set ingen rationel begrundelse for forslaget, da det handlede om meget få mennesker og dermed meget få penge. Og så kunne man også bare have sagt, at asylansøgere med formue skal forsørge sig selv, og at asylansøgere skal underlægges samme regler som kontanthjælpsmodtagere. Men det gjorde regeringen ikke. Man skulle absolut tale om smykker, fordi man på den måde fremstod så barsk som muligt.

Både de borgerlige partier og Socialdemokraterne er så utrolig bange for at virke svage i udlændingepolitikken, at man vil sige nærmest hvad som helst.

Det handler ikke kun om at begrænse antallet af asylansøgere, at forbedre integrationen og forebygge terror. Det handler i høj grad også om følelser, mavefornemmelse og signaler.

Inger Støjbergs kage-billede er usmageligt. Men hun har naturligvis delt det med fuldt overlæg for at opnå synlighed og provokation. Hun sender et stærkt signal om, at regeringens udlændingepolitik ikke bare er stram, men også lige præcis så smålig, som et flertal af danskerne gerne vil have, at den skal være.

Tillykke med det!

74 kommentarer RSS

 1. Af Jesper E Skade

  -

  Sådan så der vel ud i Kommandantboligen i Auschwitz den rekord-dag, hvor man havde henrettet og afbrændt flest jøder, og bjerget af smykker og guldtænder var højest, sikken en fest – med kage til…. Det er vist langt fra det Venstre, man troede, man vidste, hvor man havde….?

 2. Af Lars Rasmussen

  -

  Hvis jeg ikke husker meget galt har Amalie Lyhne en dunkel fortid som medlem af Radikal Ungdom, hvor ordet “smålighed” ofte blev taget i anvendelse, når nogle tænksomme individer tillod sig at stille spørgsmålstegn ved denne nu heldigvis diminutive sekts multikulturalistiske utopi . Jeg kan kun opfordre Amalie Lyhne til at sende sin gamle partifælle, Morten Østergaard, en pink kage med lilla glace med følgende tekst “45” 🙂

  http://www.b.dk/politiko/oestergaard-vi-har-lempet-udlaendingepolitikken-45-gange

 3. Af Niels O

  -

  Dannebrog i kagen kunne lige så godt have været designet som ((DF))’s symbol.

  Det symbol med, at DF hamrer løs midt i Mor Danmarks rød/hvide skød, der har en klitoris både for oven og for neden, så nydelsen for Mor Danmark bliver dobbelt så stor.

  Altså ifølge ((DF))’s egen forståelse.

  For er det ikke netop for at please det mest primitive nationalistiske segment, at vi skal høre om den 50’ende stramning?

 4. Af Niels Poulsen

  -

  Hvad er de sidste to stramninger, som fejres med kage? …

  “Der er med de to nye stramninger tale om skærpede krav til religiøse forkyndere – altså personer, der får opholds- og arbejdstilladelse i Danmark for arbejde i religiøse samfund.

  Stramningerne betyder også, at religiøse forkyndere skal igennem et obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre samt et krav om, at religiøse forkyndere underskriver en erklæring om at ville overholde dansk lovgivning.”

  Er det småligt? …

  I øvrigt er det altid en fornøjelse, når liberale slås indbyrdes, og dermed mindsker deres indflydelse,

  Men ellers mener jeg, at kagen også skal ses som en del af den interne magtkamp om posten som Løkkes efterfølger. Kristian Jensen går ind for masseindvandring fra de arabiske og nordafrikanske lande. Pind taber alle sine sager, er degraderet og selvudnævnt depressiv dinosaur for bederum til muslimer.

  Kage er lidt mere overskudsagtigt som ny leder af et decimeret og fraktioneret Venstre.

 5. Af Egon Jensen

  -

  Det er et kendt fænomen, at mennesker med lav IQ ikke ved, hvornår de dummer sig. De gør tårekrummend pinlige ting, men tror selv, at det er smart.
  Har lige læst, at den nu afdøde prins Richard ved brylluppet fik tilbudt dansk statsborgerskab, som han pænt takkede nej til. Når man ser billeder som det her, kan man godt forstå manden.

 6. Af Flemming Lau

  -

  Lyhne tror at Islam er mangfoldighed, det er bare det modsatte “monoteisme!” Det mærkede grønlænderne på egen krop i Gjellerup parken, da de blev “etnisk udrenset”.

 7. Af Flemming Lau

  -

  Så kom Lyhnes ideologiske søster Marstrand, til undsætning “tillykke!”

 8. Af Niels Lemche

  -

  Lau, forhindrer kristen monoteisme mangfoldighed?

  Dit mørke had til andre mennesker med andre religioner gør dig fuldstændig blind. Du ser ikke bjælken i dit eget øje, men plaprer gladelig løs uden først at tænke dig om.

 9. Af Niels Lemche

  -

  Lau, forhindrer kristen monoteisme mangfoldighed?

  Dit mørke had til andre mennesker med andre religioner gør dig fuldstændig blind. Du ser ikke bjælken i dit eget øje, men plaprer gladelig løs uden først at tænke dig om.

 10. Af Niels Christensen

  -

  Hvor er det ynkeligt at opleve, hvor dybt en minister kan synke.
  Men det er måske udmærket. For det viser jo, hvor nationen er på vej hen !

 11. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  Godt brølt løve. Jeg har dog en sjæl selvom den er kulsort. Kan du svare for din sjælige status..?

 12. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  “Nej, jeg har faktisk ikke noget imod regeringens udlændingepolitik som sådan. Men jeg har noget imod den smålighed, som man gang på gang præsenterer sin politik med – og som Inger Støjberg i dén grad er bannerfører for.”

  Man ihukommer salige Marie Antoinette, der som bekendt foreslog de sultende parisere, at de bare skulle spise kage, hvis de ikke havde noget brød.

  Men vi har kun råd til at hjælpe meget få, hvis de sultende skal herop og have “kage”.

  Hvis de bliver hjemme, så har vi råd til at give rigtigt brød til mange flere; og dét er alt andet, end småligt – det er realistisk, og gør det muligt at hjælpe langt flere, end vi ville være i stand til, hvis alle de sultende skulle have “kage”, dvs. komme herop og få andel i vores velfærd.

 13. Af J Nielsen

  -

  Ikke af nød, men af lyst.

 14. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  “…man (kunne) også bare have sagt, at asylansøgere med formue skal forsørge sig selv, og at asylansøgere skal underlægges samme regler som kontanthjælpsmodtagere. ”

  Nemlig!

  Derfor er oppositionens og de lyseblå hattedamers reaktion rent hykleri!!

  Oppositionen spiller helligt forarget over, at flygtninge skal følge nøjagtigt de samme regler, som oppositionen mener, at danske kontanthjælpsmodtagere skal følge!

 15. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Det er alt andet end småligt, at være en ansvarlig økonom, for ellers er der jo ikke råd til, at hjælpe de svageste, når kassen er tom, på grund af uansvarlighed.

  Uddrag fra “Indvandring er en kæmpe underskudsforretning” af Anders Vistisen, JP 13.03.2017:

  “I tre år har vi alle hængt fast i, at indvandringen fra ikke-vestlige lande kostede os 16,6 milliarder kroner om året, det var tal fra Rockwoolfonden, men de dækkede kun udgifterne ved, at indvandrerne ikke bestilte noget.

  Nu har vi imidlertid fået en håndsrækning fra Norge. Den hedder Brochmann-rapporten, og den blev omtalt i Weekend Avisen den 10. februar under overskriften ”Prisen for et liv”.

  Og jeg er mildt sagt stærkt forundret over, at den norske udredning ikke har vakt større opsigt i dansk presse, som åbenbart er mere optaget af at skrige og stønne over Donald Trump.

  I 2015 vedtog et flertal i Stortinget, at Norge skulle have en pålidelig undersøgelse, og den foreligger nu. Det er nogle af de bedste talknusere fra Norges Statistiske Bureau og embedsværket, som har foretaget beregningerne.

  De viser, at ikke-vestlig indvandring, altså arabere, afrikanere o.lign. koster nordmændene 62 mia. norske kroner om året.”

  “Professor og tidligere overvismand Niels Kærgård udtalte, at ”en lignende rapport ville have været utænkelig i Danmark på grund af det polariserede klima”.

  ”Er tallene, som udvalget arbejder med, gode og rigtige? Ja, det er sandsynligvis de bedste, som nogensinde er produceret i Europa”, skriver Weekendavisen.

  Tallene viser, at en indvandrer fra f.eks. Somalia, Syrien eller Pakistan, som ankommer til Norge i en alder af 25 år og når 91 år, koster Norge 94.000 n.kr. om året, altså et minus på 6,2 millioner. Men en kvinde fra de samme lande koster Norge 11,6 millioner norske kroner. I alt når undersøgelsen frem til, at indvandringen belaster Norge med 62 milliarder norske kroner om året.

  Og det er endda en forsigtig underdrivelse. F.eks. går rapporten ud fra, at enhver andengenerationsindvandrer vil blive fuldtud integreret, og det ved vi jo nu er umuligt. Desuden er udgifterne til indvandrernes langt større behov for behandling i sundhedsvæsenet heller ikke medtaget.”

  “Et stort flertal af de europæiske landes borgere vil ikke gå med til EU’s krav om, at fordele hundredtusinder af migranter, fordi de ikke vil have løbet deres egen kultur over ende.

  Nu viser den økonomiske rapport fra Norge, at deres lande oven i købet bliver ruineret, hvis de ikke – mens der endnu er tid – sætter eliten på plads og stopper galskaben. “

 16. Af o hansen

  -

  Vores eget land kan hurtigt blive lagt øde eller løbet over ende på især to måder: 1: Man lader kommunistisk familiepolitik fortsætte med at ødelægge familierne. 2: Man lader invasionen fortsætte. Ang. det første se hvid pe der sens artikel om at kvindesagen destruerer kernefamilierne. Ang. det andet se 180g/den korte/snapha og you tube ang. merkels migrant crisis.

 17. Af th jensen

  -

  Overfor kernefamiliernes mænd og børn samt mange af kvinderne, er Danmark ikke en rets- og velfærdsstat, men en groft manipulerende rød DDR – og bananstat der udnytter, tyranniserer og terroriserer utallige børn og forældre/fraskilte fædre.

 18. Af Arvid Holm

  -

  Amalie Lyhne accepterer, at en stram udlændingepolitik er nødvendig for at undgå kaos.
  Men hun tager afstand fra at fejre vedtagelse af politikken.
  Tilsyneladende tager hun for givet, at man fejrer det stramme i politikken.
  Men måske fejrer man, at det lykkes at styre uden om kaos trods modstandere, der ignorerer risikoen for nationalstatens sammenbrud.

 19. Af Arvid Holm

  -

  Amalie Lyhne accepterer, at en stram udlændingepolitik er nødvendig for at undgå kaos.
  Men hun tager afstand fra at fejre vedtagelse af politikken.
  Tilsyneladen tager hun for givet, at man fejrer det stramme i politikken.
  Men måske fejrer man, at det lykkes at styre uden om kaos trods modstandere, der ignorerer risikoen for nationalstatens sammenbrud.

 20. Af Ole H

  -

  Godt man fik meldt sig ud afdet parti.
  Hun er da det mest afskyelige menneske.
  Selv grisen Henriksen virker normal i sammenligning.

 21. Af martin sørensen

  -

  Sandheden bag ingers stramninger,

  jeg har i min nære familie og venner, rigtigt mange der er ramt af ingers stramninger, som Dansk thailandsk familie, der er vel integreret. er der rigtigt mange af vores familie og venner. som der er ramt.

  især ramte stramningerne om permanent opholdstilladelse rigtigt hårdt. mange var igang med at tage sig en uddannelse som der nu tæller nul i beskæftigelses øje med.

  Gebyrene kærlighedes skatten rammer naturligvis pengepungen og nej det er ikke. primært flygtninge som inger støjberg solgte den som om at være , som der er ramt af denne stramning, jeg savner seriøs journalistik inger støjberg har fået lov til at stramme stramme og stramme løs.

  ja mens ingen gentager INGEN har set på hvem det FAKTISK rammer og hvordan det FAKTISK rammer. ude i virkeligheden. nu vil støjbergs glasbillede krakelere. for hendes politik tåler ikke mødet med virkeligheden den er precist som den er sat op til at være stramninger der kosmetisk skal forgive handling. og ja man rammer da mange, men de tal man vil vise frem, fortæller så en lidt anden historie hvis man kikker på skæbnerne bag. tallene.

  Tag. Nit og Rene og deres datter sandy. Nit ramt af gebyret for opholdstilladelse, og alle stramningerne, om permanent opholdstilladelse. Nit har en balcherler uddannelse som korrespondent, som hun ikke kan bruge i danmark. hun taler perfekt dansk. og er nu 29 år gammel. hun var igang med at tage sig en dansk uddannelse som der nu tæller som nul hun vil være ca 35-36 år gammel når hun har tjent nok points sammen til hendes. permanente opholdstilladelse. Til den tid er sandy ca 10 år gammel- og nit vil ha været i danmark i ca 14 år. nit kommer til danmark som 24 årig. og har boet her nu i 5 år-.

  jeg har mange ligende eksempler fra min nære familie. og venner. dette her er et konkret eksembel. .

  i Danmark fejre vi racisme ,med kage. .

 22. Af Arvid Holm

  -

  Når en stram udlændingepolitik er nødvendig for at undgå kaos, som Amalie Lyhne indrømmer, må det være berettiget at feste, når man med vedtagelse af politikken undgår kaos.
  Når Lyhne opfinder den påstand, at man fester, fordi udlændingepolitikken er stram, er det ikke nødvendigvis sandt.

 23. Af Svend Petersen

  -

  Selvfølgelig er det en jyde (angle sakser) som er så ubehagelig.
  En dag går det op for konen at hun selv er indvandrer
  Smid hende ud af danernes land.

 24. Af Svend Jensen

  -

  Smålighed betyder bare, at djævelen ligger i detaljen. Det har den kloge Inger Støjberg forstået og i hvert fald de fleste af de tilrejsende overflødigheder, som altid præcist ved hvor det nærmeste socialkontor befinder sig.
  Når et land bliver dødeligt angrebet, må dets indbyggere gerne forsvare sig med alle til rådighed stående midler. Udviser de ikke rettidig omhu, vil VORT land om føje år ende som kalifat. Hvem ønsker det foruden den skyld- og kommentarfri fru Jørgensen.

 25. Af N O Nielsen

  -

  Hvad er der med Venstre og deres kagestunts? Hvergang de har trang til at udstille deres smålighed overfor andres ulykke skal det markeres med kage.
  Hvorfor dette pjat? De fleste af os er da godt klar over nødvendigheden af en stram indvandringspolitik,det behøver man ikke markerer med lagkage og Dannebrogflag på kagen.
  Det samme så man da Løkke storsmilende i sin tid kunne konstaterer at betalingsringen om København var droppet, også det blev markeret med kage, uden skelen til at tusindvis af københavnere døjer med støj og luftvejsproblemer på grund af forureningen fra den stigende trafik ind og ud af byen.

 26. Af Claus Nelvad

  -

  Lad de radikale bekæmpe smålighed, mens vi andre bekæmper indvandring.
  Jeg håber, Inger Støjberg får anledning til at spise mange flere stykker kage.

 27. Af Henrik S

  -

  Inger Støjberg har rigtig god grund til at feste.
  De 50 stramninger er med til at redde vores børn og børnebørn fra øget kriminalitet , islamiske særregler , børneflygtninge på 25 år , øget antal voldtægter , udnyttelse af sociale regler osv osv.
  Der er rigtig god grund til at feste over at venstre eneste fornuftige minister har fået overtalt et flertal til 50 fornuftige stramninger.
  Een stramning ville dog være tilstrækkelig , hvis politikerne brugte hovedet:
  Forbud mod al muslimsk indvandring.
  Så kunne man lette reglerne for alle andre.
  Heldigvis er befolkningen ved at indse dette : 2/3 er imod muslimsk indvandring og tallet stiger.
  Og jeg gentager , det har intet med racisme at gøre.
  Det har noget med holdninger og kultur at gøre.
  Så Lemche , du kan holde dine tilsvininger hjemme I din egen svinesti.

 28. Af Henrik S

  -

  Hvor ville det være dejligt , hvis man kunne vedtage regler , der sagde , at der ikke kan tildeles opholdstilladelse til mennesker , der modarbejder landets demokratiske og kulturelle regler.
  Det mindste pip om at afskaffe demokrati og at Danmark er et ludderland osv –
  Så inddrages opholdstilladelse for alle udefrakommende .
  Udover selvfølgelig at alle tilvandrere , smides ud ved første kriminelle handling.
  Ingen pardon her.
  Sådanne regler modarbejdes desværre af de såkaldte hjælpeorganisationer , hvis eneste mål er at hjælpe sig selv.

 29. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt burde de 50 stramninger samles i én lov. Total stop for det iscenesatte gemene svindel, humbug og bedrageri der kaldes asyl-flygtninge. For Danmarks vedkommende er der ikke én eneste udlænding, der legalt kan påberåbe sig asyl i Danmark. Alle uden undtagelse kan kun komme til Danmark fra et allerede sikkert land. Altså ingen ret til asyl her!

 30. Af r. vangkilde

  -

  FØDT I FISKENS TEGN, — INGER og politik er som en fisk i vandet, og god til at svømme imod
  strømmen, men ingen har endnu fået Inger på krogen.ELLER er demokrati mest feminin politik.

 31. Af Niels Lemche

  -

  ANNE LISE MARSTRAND-JØRGENSENs blog er naturligvis lukket for kommentater som sædvanligt. Men det er heller ikke nødvendigt,, når man samtidigt har denne blog.

  Det er klart, at Irma Grese — undskyld Inger Støjberg jubler. Hun havde passet fint der, hvor Irma gjorde tjeneste. Hun er en skændsel for enhver, bortset fra hendes heppekor af nationalkonservative.

 32. Af Niels Lemche

  -

  ANNE LISE MARSTRAND-JØRGENSENs blog er naturligvis lukket for kommentater som sædvanligt. Men det er heller ikke nødvendigt,, når man samtidigt har denne blog.

  Det er klart, at Irma Grese — undskyld Inger Støjberg jubler. Hun havde passet fint der, hvor Irma gjorde tjeneste. Hun er en skændsel for enhver, bortset fra hendes heppekor af nationalkonservative.

 33. Af Uffe Staulund

  -

  Kære Amalie Lyhne,

  Der er ikke meget kvindesags kvinde i dig, siden du rakker ned på Danmarks dygtige minister.
  Foretrækker du hellere typer som Signe Bosse?

  Du har ondt i din kvindesjæls dybeste, fordi der er en venstreminister, som har succes.
  Vil du have hende mobbet ud, sådan som Kjer Hansen blev?

  Så ring til Søren Pape eller DR, de er gode til at mobbe kvinder somer så uheldige at være dygtige ministere.

  Er det KVINFO som hepper på dig, eller er det din specielle variant af Kvindernes Kampdag?

 34. Af r. vangkilde

  -

  Er Marstrand-Jørgensen en kone med speciale i envejs kommunikation , som i DF hvor envejs
  populisme er en ideologi, ELLER et lukket selskab med trykkefrihed for personlige ytringer uden ansvar.

 35. Af Niels Lemche

  -

  Og så spiller hun så nydeligt rollen som den nyttige idiot. Når Løkke ikke kan bruge hende længere, dumper han hende som ubrugelig i en eller anden skraldespand,og så er den politiske karriere over. Hun kommer til at tage skraldet, og Løkke kan stå med “rene” hænder.

 36. Af Niels Helmø

  -

  Mærkeligt fokus. Det svarer til at mit eneste mål som chef var at fyre folk i virksomheden, ikke at hjælpe dem, ikke at opkvalificere dem, ikke at få dem til at føle sig værdsat osv…. 48, 49, 50 bingo. Du er slået hjem. Start forfra.

 37. Af Uffe Staulund

  -

  @ Niels Lemche,

  Jeg er enig med dig om at ANNE LISE MARSTRAND-JØRGENSENs blog er gammelmands fælde for skrivelystne ældre abonnenter, men der skal være noget, som vi kan reagere på, og Berlingeren sælger vore IT-spor til Big-Data brugere, der kan annoncere for varer og tjenesteydelser, som de tror sælger til de skrivelystne.

  Derimod hører jeg til i den nationalkonservative gruppe efter din mening. Kan du venligst bruge dit skrive talent på at forklare mig, hvad en nationalkonservativ er for en starut!
  PS. Jeg håber at Berlingske investerer i en hurtigere robot til gennemlæsning af indlæg fra sure gamle mænd og kvinder.

 38. Af Niels Peter Lemche

  -

  UFFE STAULUND, i gamle dage kaldte man dem for nationalsocialister, men socialister var de ikke. Håber ikke, at du føler dig hjemme der. Men prøv at se på argumentationen dengang og i dag. Se på de emner, der tages op, og den måde de kommenteres. Se på den måde, man dehumaniserede bestemte befolkningsgrupper, og den måde, man gør det i dag. Så forstår du måske, hvorfor et anstændigt menneske må reagere.

 39. Af Niels Peter Lemche

  -

  UFFE STAULUND, i gamle dage kaldte man dem for nationalsocialister, men socialister var de ikke. Håber ikke, at du føler dig hjemme der. Men prøv at se på argumentationen dengang og i dag. Se på de emner, der tages op, og den måde de kommenteres. Se på den måde, man dehumaniserede bestemte befolkningsgrupper, og den måde, man gør det i dag. Så forstår du måske, hvorfor et anstændigt menneske må reagere.

 40. Af Svend Jensen

  -

  Det er utroligt vigtigt at Inger Støjberg tager de mindste sko på og bliver rasende pedantisk med overholdelse af reglerne. Alle etnisk ikke-danske personer uden papirer skal eksempelvis afvises ved alle grænser til Danmark. Ingen uden asyl må arbejde, undervises, eller bo udenfor en lejr for asylansøgere.
  Den dag i Danmark hvor kalifatet etableres og søndag flyttes til fredag, vil alle rettroendes nyttige danske idioter fejre anledningen med halalkaffe til halalkage med halalflødeskum. Alle de som ikke til den tid er blevet rettroende vil få besked om, at de kan vælge mellem konvertering, underkastelse, udvisning eller henrettelse – det er sådan at kalifater fungerer. Svineproduktion og ølbrygning ophører omgående – al musik forbydes..
  Godhedssegmentet samt de radikale venstre vil fralægge sig ethvert ansvar med den begrundelse, at vi andre bare skulle have stoppet dem i tide!

 41. Af Niels Poulsen

  -

  Som jeg gjorde opmærksom på tidligere:

  “De to nye stramninger er en del af udlændingestramningernes afsnit H, der omhandler religiøse forkyndere. Den ene stramning betyder, at religiøse forkyndere skal igennem obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre, mens den anden stramning sætter krav til, at religiøse forkyndere underskriver en løfteerklæring om at ville overholde dansk lovgivning.”

  Hvem kan være imod det?

  Det er for øvrigt rart at læse, at Lyhne går ind for asylstop. Lad os håbe vi ender der, før Erdogan åbner for sluserne.

 42. Af Allan Hansen

  -

  Kære Inger Støjberg.
  Tak for din store indsats for, at beskytte Danmark
  imod terrororganisationen islam!

  Inger Støjberg statsminister næste gang!

 43. Af Niels Peter Lemche

  -

  Statsminister … hun kommer ikke engang i nærheden af jobbet. Hun er simpelthen for dum. Hun minder mest om en høne, der løber forvirret rundt uden hoved.

 44. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jeg skulle have tilføjet: Pludre pludre kage! pludre pludre kage!

 45. Af Henrik S

  -

  Lemche – hvordan kan du tillade dig at kalde Inger Støjberg for dum!
  Hvad har du drevet det til !
  Professor i fri fantasi – kan man synke dybere?
  Professor Tribinni var også professor i svindel og humbuk som du , men han kunne i det mindste underholde.

 46. Af Uffe Staulund

  -

  @ Niels Peter Lemche,

  Jeg blev smidt ud af Nazist partiet, fordi min skulder blev slået i stykker for 3 år siden, jeg er forment adgang til strikkeklubben, fordi jeg hele tiden taber tråden.

  Spøg til side, jeg har aldrig være tilhænger af socialister, kommunister og andre partier, som har hang til massesuggestion, støvle tramp og armsving, medens kampsange afsynges.

  Jeg holder meget af Svantes viser og klassisk musik, og nu skal vi til at skrive om DR’s musikhus, som er for kostbart til at smide ud.

 47. Af Allan Hansen

  -

  Glem alt om Niels Peter Fladfisk
  han er dummere end et dørslag!!!

 48. Af Niels Peter Lemche

  -

  HENRIK S, jeg har sagt utalige gange, hvad jeg mener om det, du står for.

  I BT i går blev der opstillet ti ting man skal se efter, hvis man mener at stå over for en intelligent menneske:

  1. Du lærer af dine fejl
  2. Du kan argumentere intelligent
  3. Du synes ikke selv, du er intelligent
  4. Du elsker syg humor
  5. Du elsker at være alene
  6. Du er fysisk doven
  7. Du har taget ulovlige stoffer
  8. Du tror ikke på Gud
  9. Du poster ikke ‘inspirational quotes’ på Facebook
  10. Du er det første barn i familien

  Hvor mange af disse kan du matche? Sig det, og jeg vil fortælle dig mine tal.

 49. Af Maria Due

  -

  Uffe Staulund: ” Kan du venligst bruge dit skrive talent på at forklare mig, hvad en nationalkonservativ er for en starut!”

  Det er vi flere, der har efterlyst igennem lang tid. Men det er noget i retning af den blonderede Geert Wilders, hvis partiprogram højst fylder et A4-ark, og som helt bevidst ikke har en økonomisk politik, for det mener han ikke, at hans vælgere interesserer sig for.

  Ang. vores integrationsminister befinder hun sig på en udsat post, hvor hun dagligt svines til med sprogets værste gloser. Jeg synes heller ikke om kagen, men jeg synes endnu mindre om de politiske gribbe, der med mundvandet silende af fryd kaster sig over deres modstandere ved hver en lejlighed, hvor lille og tåbelig den end er. Faktisk er jeg ved at opgive, at de nogensinde kommer til at samarbejde og interessere sig for andet end de gensidige verbale myrderier.

 50. Af Jan Petersen

  -

  Internet trolls – debat sabotører – er altid et ubehageligt bekendtskab. De er meget nemme at spotte, men uendelig svære at undgå. Som andre psykopater bruger de alle midler – incl hån, spot og latterliggørelse – til at fremme egen narcissistiske selvforståelse. Bedste selvforsvar er at negligere dem, men enig – psykopater virker mærkværdig dragende. Vel en rimelig valid forklaring på afvigerne i Folketinget!

 51. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Regeringens hykleri er til grin

  Aldrig er sp mange indvandrer og flygtninge kommet som under de sidste 2 år. 200.000 ialt faktisk..

  Under VKO fordoblet de også løndumper og velfærdsforringernes antal.

  50 indvandrer lempelser repræsentere kagen.

 52. Af Lis Sørensen

  -

  Regeringens hykleri er til grin

  Aldrig er sp mange indvandrer og flygtninge kommet som under de sidste 2 år. 200.000 ialt faktisk..

  Under VKO fordoblet de også løndumper og velfærdsforringernes antal.

  50 indvandrer lempelser repræsentere kagen….

 53. Af Johann Walizscki

  -

  Hvorledes kan det hænde, at enhver kriminel muslims værste mareridt er at blive udvist fra Danmark; det selv om den kriminelle muslim hader og afskyr dansk kultur ?
  Kan nogen muslim eller kuffar tilbyde en rimeligt logisk sammenhængende forklaring på det, kan han vinde en stram spadseretur fra Danmark igennem Tyskland, Østrig, Ungarn, Serbien, Makedonien, Tyrkiet til Raqqa i Syrien – med ret til at blive der!

 54. Af Niels Poulsen

  -

  Dagens godmodigt sjove:

  Lemche: “Se på den måde, man dehumaniserede bestemte befolkningsgrupper, og den måde, man gør det i dag. Så forstår du måske, hvorfor et anstændigt menneske må reagere.”

  Lemche nogle timer senere: “Hun minder mest om en høne, der løber forvirret rundt uden hoved.” (Læsehjælp: Lemche dehumaniserer Støjberg).

  Tegn på, at du er intelligent ifølge en tabloidavis: 2. Du kan argumentere intelligent.

  Lemche: “Hun er simpelthen for dum (…) Pludre pludre kage! pludre pludre kage!”

 55. Af Niels Lemche

  -

  NIELS POULSEN, OK, hun er uhyggelig i sin arrogante mangel på empati. Værre er det selvfølgelig, at så mange her åbenbart har sympati for hende. Jeg forstår godt, at Berlingeren, der giver plads for sådanne holdninger, har vanskeligt ved at klare sig i konkurrencen med Politiken.

  At hun kunne finde på at sende det billede ud, ja, bare hele menageriet i den forbindelse er rigelig med vidnesbyrd for det korrekte i min bedømmelse af hende. Det er fuldstændig uhørt.

 56. Af Jan Petersen

  -

  Måske en fessor troll på debatten 🙁

 57. Af Allan Hansen

  -

  @ Fladfisk

  “Hvor mange af disse kan du matche? Sig det, og jeg vil fortælle dig mine tal,,
  Vi alle dine tal en IQ på 0,24

  KLOVN!!!.

 58. Af Allan Hansen

  -

  @ Fladfisk

  “Hvor mange af disse kan du matche? Sig det, og jeg vil fortælle dig mine tal,,
  Vi kender alle dine tal en IQ på 0,24
  . KLOVN!!

 59. Af P Christensen

  -

  Det eneste mandfolk i Venstre er ironisk nok en kvinde.
  Resten er krejlere.

 60. Af Niels Larsen

  -

  Niels Lemche: “At hun kunne finde på at sende det billede ud, ja, bare hele menageriet i den forbindelse er rigelig med vidnesbyrd for det korrekte i min bedømmelse af hende. Det er fuldstændig uhørt.”

  Det må være hårdt for dig at vide, at hun – så vidt jeg husker – er regeringens mest populære minister – det var hun da i december: http://www.b.dk/politiko/danskernes-dom-inger-stoejberg-er-regeringens-mest-populaere-minister

 61. Af r. vangkilde

  -

  SMAGLØS POLITIK, – Inger som populist, eller var kagen et forskud på 50 års fødselsdagen.

 62. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er popularitet målinger total irrelevant for repræsentanter for – politisk korrekthed. De repræsentanter jo den – vedtagne eviggyldige sandhed. Sjovt nok hævder andre trossamfund også at repræsentere hver deres version af sandheden. Gu’ hvor mange – og hvem af dem – der er fyldt med løgn?

 63. Af Niels Poulsen

  -

  Den største effekt af Støjbergs facebook-opdatering bliver nok, at caffe latte-segmentet fremover nægter at spise othellokage, symbol på regeringens stramme udlændingepolitik som den er blevet.

 64. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er – politisk korrekthed – vel den mest åbenlyse udgave af politisk populisme, man overhovedet kan drømme om? Vis de billedsprogede tomhjerner et par foto – og hele banden falder bagover i ren forbavselse. Billeder er vel reelt det eneste sprog, de forstår.

 65. Af Uffe Staulund

  -

  Kære Maria Due,

  Undskyld mit sene svar, men jeg har været optaget af andre gøremål.
  Svartiderne på Bloggenes filtre er så lange, at jeg kan nå at lufte hunde indimellem.
  Jeg har friviligt fravalgt at se DR tv, selv om det er tilgængeligt. Derfor er jeg ikke Wilders kyndig.
  Jeg er for doven til at lede efter Bavn Sørensens klassisk musik udsendelser, som jeg holder meget af at lytte til.

  Derimod lytter jeg til Radio Swiss Classic og Minnesota Classical Radio. De er 7 timer bagud for vores DK tid. Minnesota radioen er helt fantastisk, de samler f.ex. brugte musikinstrumenter ind, som de så fordeler til skoler, der kan bruge dem til undervisning.

  Stationen lever af sponsore, som betaler for nogle timers udsendelser og frivillige bidrag, programmedarbejdere er ikke politiske, der er ikke en enste, som har hakket på Trump.
  Det er utroligt hvad man kan få uden for DR og deres tvangslicens land.
  Undskyld jeg kom væk fra Geert Wilders, jeg ved ikke noget om ham, men alle som svines til af pressen i Danmark, skal man holde øje med, de har noget som de røde lejesvende ikke kan lide.

  Undskyld, men jeg har vist brugt min taletid på mine kæpheste.

 66. Af Tom Erne

  -

  Som altid er Amalie Lyhne spot on!
  Indhold og form er begge vaesentlige og uadskillelige stoerrelser, som tilsammen udgoer politikken.
  Som paastaaet liberalt parti spiller Venstre fuldstaendigt fallit med den her platte form for poebel leflen. Jeg forestiller mig, at Kristian Jensen krummer taer….

 67. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ja ja, det hollandske valg har vist vist, at højrepopolismen er blevet gennemskuet hos de fleste vælgere. Hvor mange procent fik Blondie? 20 vist, altså noget i stil med DF. Han vil sikkert larme videre, men har mistet meget af sin fremdrift. Han kan kun håbe på et totalt sammenbrud af flygtningepolitikken i Europa.

  Og én ting er sikkert, hollænderne bryder ikke ud af EU. Der er vigtigere ting at tage stilling til.

  Men Jan Petersen, jeg er helt enig i dine ord om politisk korrekthed. Det er noget fanden, har skabt. Men du skal nok se over Atlanterhavet for at finde dens rødder, noget vi som har publiceret på amerikanske forlag har oplevet mange gange. Det er helt ned i det groteske som, at man ikke længere må skrive “mankind”, men det hedder “humankind”. Men husk, at Guds største fejltragelsen var, at han (uha, den var ikke politisk korrekt: han/hun) skabte den amerikanske kvinde, der forvandlede jægeren (manden) til byttet.

 68. Af Arne Hornborg

  -

  Jeg glæder mig til når kagen bliver dobbelt så stor.
  Godt gået Støjberg. Fortsæt endelig.
  Glæder mig også til Englands endelige brexit.
  Forhåbentlig følger Danmark England.
  Så er det ikke første gang at England medvirker til at Danmark bliver befriet for ,,det tyske åg”.
  Arne Hornborg
  Typograf/mediegrafiker, forfatter.

 69. Af J Nielsen

  -

  Andre milepæle der bør fejres med kage og flag.

  Ubevæbnet sort mand nr. 50 skudt og dræbt.
  Folkeskole nr. 100 lukket.
  SKAT medarbejder nr. 500 fyret.
  Fange nr. 1000 overgivet til tortur.
  Kontanthjælpsmodtager nr. 5000 sat på gaden.
  Migrant nr. 10.000 druknet.

  Mand hvor skal der smovses. Og der er mandler i. Uhm, masser af mandler.

 70. Af Lis Sørensen

  -

  Lemche er jo jø de via schweiz og tysk katoffelplukker og slet ikke dansker guys?

 71. Af georg christensen

  -

  Jeg vil også gerne være med til at bage en kage til “Inger”: Den bør så bestå af brun chokolade med et sort hagekors i midten, sammen et hvidt dødningehoved., og forneden i midten ordene: Tillykke Inger, husk “NOK er NOK”.

  Det du forsøger, bør selv også for DF være for meget. Et sådant overdrev passer ikke til den danske kultur , derfor har jeg også overdrevet i ovennævnte kommentar. At dine partifæller åbenlyst støtter dig , ser jeg som forfald hos hele venstrepartiet.

 72. Af Niels Lemche

  -

  GEORG CHRISTENSEN, god idé, men indskriften skal være “Gott mit uns!”

 73. Af Niels Lemche

  -

  GEORG CHRISTENSEN, god idé, men indskriften skal være “Gott mit uns!”

Kommentarer er lukket.