Skandalerne i SKAT er netop et argument for at slanke den offentlige sektor

Af Amalie Lyhne 51

Det står efterhånden klart, at de mange skandaler i SKAT til dels skyldes manglende kompetencer og ressourcer som følge af dårligt udførte sparerunder. Der var et politisk ønske om at skære i SKATs budgetter, og det endte som bekendt fatalt.

Denne erkendelse har fået mangen en venstredrejet velfærdsven til at juble: Der kan man bare se! Det kan altså ikke betale sig at slanke den offentlige sektor. Det er dumt, det er forkert, det er ultraliberalistisk vrøvl, og det rammer os i nakken som en boomerang. Der kan ikke spares i det offentlige!

Analysen er besnærende enkel, men den er altså også fuldstændig forfejlet.

Problemet er nemlig ikke, at man har skåret i antallet af medarbejdere. Problemet er, at man har skåret i antallet af medarbejdere uden først at skære i antallet af love og regler.

Det egentlige problem med vores skattesystem – og den egentlige baggrund for skandalerne – er kompleksiteten. Vi har skabt et regelkompleks, som hverken mennesker eller computere tilsyneladende kan finde rundt i.

240.000 regler skulle det nu skandaleramte it-system EFI for eksempel håndtere.

Og vi ser lignende astronomiske regel-antal andre steder i den offentlige sektor, for eksempel på beskæftigelsesområdet.

Skattesystemet udgør selve blodbanerne i velfærdssamfundet, og derfor skal det bare fungere. Borgerne skal have tillid til, at den skat, de betaler, er korrekt og bliver brugt på fornuftig vis, og de skal have tillid til, at snyd bliver opdaget og straffet.

Sådan er det ikke i dag. Skandalerne har givet tilliden varige mén. Det ved politikerne godt, og man er derfor i fuld gang med at ansætte nye medarbejdere i SKAT. Det er muligvis nødvendigt her og nu, men det gør bare ikke noget ved grundproblemet – nemlig kompleksiteten.

Et enkelt skattesystem er fornuftigt i både et økonomisk-rationelt perspektiv og i et moralsk perspektiv.

Det moralske først: Når man kan regne sin egen skat ud på bagsiden af en konvolut, så har man overblik over sit økonomiske bidrag til samfundet, og man er uanset uddannelsesniveau godt rustet i mødet med den store stat. Risikoen for snyd og fejl bliver langt mindre.

Samtidig er det naturligvis langt billigere for staten og dermed for skatteyderne at administrere et enkelt system. Og igen: Risikoen for snyd og fejl bliver langt mindre, hvilket igen reducerer omkostningerne.

Nu får vi så en kommission, der skal kortlægge skandalernes forløb. Det bliver efter alt at dømme spørgsmålet om personer og ansvar, der kommer til at fylde det meste i den offentlige debat, men for skatteborgernes skyld burde diskussionen i stedet handle om årsager og løsninger.

51 kommentarer RSS

 1. Af Helge Nørager

  -

  Hvis det kunne udregnes på bagsiden af en konvolut ville titusinder af skatterådgivnings eksperter blive ledige.
  Virksomheder ville ikke kunne rotere og flytte rundt med deres penge i skattely.

  Så det vil aldrig aldrig ske.

  Og at Staten er ved at gå fallit pga. liberale visioner om borgeres og virksomhederes egenkontrol, er da helt klart en så stor succes at den skal gentages i andre etater.

 2. Af Niels Larsen

  -

  Så længe multinationale selskaber kan flytte overskud til andre lande før skatteligningen er der behov for at styrke SKAT.

  Men vi kunne reducere slyngelantallet i Folketinget betragteligt. I gamle dage kunne 6-8 mand håndtere sagerne i en kommune. Og Folketinget er allerede reduceret til at være gummistempel for EU.

  Ingen grund til at spilde penge på mere end højst 10 MFere – og deres ævl vil reduceres tilsvarende.

 3. Af I. Hansen

  -

  Den der maniske ide med at, BARE alt er på private hænder, SÅ funger alt bedre, ….er jo absurd !!!!

  INGEN overgår de private, kapitalfonde, finansmarkedet, stor-erhvervet mf i skattefiflerier, svindel, magtmanipulation , skandaler ommmmma !!!!

  OG det simple regnestykke er, at INTET bliver billigere af at indsætte et mellemled (ydelsen/varen skal jo købes tilbage til staten, infrastrukturen) og slet ikke når mellemleddet ydermere har tusinder af aktionærer……..ALLE disse SKAL have en fortjeneste = ergo sætteS prisen OP !!!!!…….OG deres fortjeneste forsvinder i uendeligheden af det privates skattefiflerier !!!

  Hvordan nogen kan tro, at DET er smart eller klogt, er mig uforståeligt.

  …….og nej – jeg er ikke glødende rød……blot til “nede på jorden logik”.

 4. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  For det gode borgerlige menneske findes der intet argument, der ikke kan bruges som argument for at slanke den offentlige sektor – dvs. som påskud for at mindske velfærden. Det er selveste kerne-Dna’en for en højrefløj. Statens slankning er et must og står ikke til diskussion.

  Gode borgere tillader ikke engang sig selv at tænke tanken, at det i nogle tilfælde skulle være anderledes. Det siger sig selv, at det umuliggør egentlig debat, og det er faktisk imponerende, at nogle optimister på venstrefløjen prøver, selv om de ved bedre. Det er skønne spildte kræfter.

  Det siger sig selv, at demokratiet har umulige betingelser, når argumentresistente holdninger dyrkes af et højresegment, der reelt sidder på magten, mens de klynkende hævder det modsatte og konsekvent lægger skylden for al elendighed på en magtesløs venstrefløj.

 5. Af Niels Juul Hansen

  -

  Ja, Liberal Alliance har altid et let svar på alle problemer.

  Hvad med at give alle skatteydere en Bailey? Så ville de falde til ro og sove bedre om natten.

  Bare spørg Thyra Frank.

 6. Af Helge Nørager

  -

  Nu har LA øget beskæftigelsen voldsomt for en gruppe mennesker, ja med langt over 5 % af denne gruppe mennesker har fundet fast arbejde og fordelagtige pensioner.

  For nu få et folketingsmedlem fra en lille liberalt parti lov til ved udnævnelse som minister at sikre en af deres tætte venners pensions forhold og sikrer dem en ganske god løn med fryns.

  De bliver nemlig folketingsmedlemmer.

  Den nye regering har dermed sikret at antallet af liberale igler i folketinget som suger penge ud af systemet er øget med næsten 8 %.

  Det er da en guldmedalje værdi forøgelse af beskæftigelsen for en faggruppe.

  Folketingsmedlemmer og pensionsberettigede politikkere.

  Og helt i tråd med liberal grådighed og deres dobbeltmoral.

 7. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Problemet er nemlig ikke, at man har skåret i antallet af medarbejdere. Problemet er, at man har skåret i antallet af medarbejdere uden først at skære i antallet af love og regler.”

  Totalt liberalistiskkvaksalveri.

  Falskt så det batter. Problemet er ikke blot venstretossernes beskæring, man også at de har udflyttet dem til udkants v bonderøver kommuner. Der har de naturligvis ingen idé om at udføre et stykke anstændigt job korrekt mht. Skatter.

  Når man sætter vbonder til at bestride så vigtigt et job, segner det hele v penge egen griskhed. Folket betaler for alle liberalist spekulanterne med andre ord. Ikke kønt.

 8. Af Helge Nørager

  -

  Og antallet af LA,er med stor eksponering i alle media, med ret til som politiske beslutnings tager at ytre sig om vigtige samfundsemner.

  Er da øget med hele 80 %, det er da en forøgelse af beskæftigelsen som helt klart beviser at liberale er de allerbedste til at skabe nye arbejdspladser.

  Så stop at det negative socialist ævl, det er topskatten som skal ned og lavere priser på alkohol og tobak så vi kan spare på fremtidens pensioner.

 9. Af Helge Nørager

  -

  Og afskaf hastighedsbegrænsninger for automobiler, og afskaf sikkerhedssele tvang, og airbags.

  Der er organdonor mangel.

  Det er med hastigheden har de fattet og den er langsomt på vej op.

 10. Af Hr. J Hans en

  -

  Problemet er nemlig ikke, at man har skåret i antallet af medarbejdere. Problemet er, at man har skåret i antallet af medarbejdere uden først at skære i antallet af love og regler.
  Skriver Amalie Lyhne

  Så er Amalie Lyhne igen på banen for at agitere for hendes liberale røverstat.
  Hvor de allerrigeste kan begærde sig som de vil.
  Uden nogen kontrol.
  Foghs prject med at gøre Danmark til en bananstat, er endnu ikke gennemført.
  Mener Amalie Lyhne.

 11. Af Tom Erne

  -

  AL har naturligvis aldeles ret. Men det kommer aldrig til at ske.
  70-80% af den danske befolkning lider af Stockholm syndrom. Tror vitterligt paa tanken om at flere regler og hoejere skatter er godt for velfaerden, og dermed for den enkelte.
  langt stoerstedelen af danskerne vil ikke laengere vare frie mennesker. Som en skoedehund der bliver sluppet loes I naturen, og som ingen anelse har om hvordan den skal klare sig.
  Frihed er noget skraemmende stads, da der foelger et personligt ansvar med. Lidt sorgeligt naar man taenker over det

 12. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Come on – sig sandheden! Vi mangler 80 milliarder!

  Skattefar går altid som sædvanligt efter de almindelige borgere, som i forvejen betaler deres skat til tiden, men skat går desværre ikke efter eliten og de rige…! Det er ikke retfærdigt, ligeligt og solidarisk!

  Danmarks allerstørste indtægtskilde er skatteindtægter. Men uforståeligt nok har VK-regeringen med statsminister Anders Fogh Rasmussen i spidsen skåret gevaldigt ned på mandskab hos skat…? Hvorfor svække en guld-givende statsinstitution spørger jeg?!

  Skat er skrøbelig. Skat giver ikke den fornødne og rigtige hjælp og støtte. Folk aner ikke, hvad de skal taste ind ift. forskudsopgørelse, årsopgørelse og anden selvangivelse osv.

  Hvem har suget de 80 milliarder? Det er etniske danske borgere med rødbefarvede dansk pas! Men hvem er disse danskere? Er det eliten? Kongefamilien? Er det medlemmer af dansk erhverv (Dansk Industri)? Og m.m.?

  Eller er det typer som Lars Seier Christensen, Stein Bagger, Karsten Ree, Kasi Jesper og m.m., der medvirkede til tab af 80 milliarder skattekroner?

 13. Af Frank Wulff

  -

  AL glemmer at EFI skandalen består af 2 dele der ikke har så meget at gøre med lovgivning.

  Del 1: En politisk beslutning om at centralisere inddrivelse på trods af anbefalinger om at det var en dårlig ide.
  Del 2: Hjemtagelse af gevinsten ved at centralisere før at EFI var fuldt oppe at køre.

  Del 1 er efter min mening den værste, da det var et bevidst politisk valg.
  Del 2 er desværre noget man ser ofte ved indførelse af nye systemer, både offentligt som privat.

  Selvfølgelig vil forenkling af lovgivning gøre det nemmere at lave systemer der kan administere det.
  Problemet her er manglende politisk mod til at foretage disse ændringer.

  Bare se på hele snakken om ejendomsskatter, hvor enkel løsning vil være at fjerne alle fradrag og fjerne næsten alle skatter.
  Der skal være en skat på 1% af en fastsat ejendomsværdi. Denne værdi er også den der sætter grænserne for hvor store lån der må gives i ejendommen.
  Skatprovenue deles 75/25 mellem kommune og stat. Der skal ikke være skat på gevinst salg af ejendom.

 14. Af Hans Sørensen

  -

  De kvikke ved godt at reglerne er komplicerede, fordi politikere der indfører millimeterretfærdighed, er nidkære, er jantelovstilhængere og som skjuler de reelle konsekvenser for borgerne, er dem der bliver valgt/genvalgt. Det er den sørgelige sandhed om det store flertal af VÆLGERNE.

  På bagsiden af en serviet siger du: Udregn bidraget til fælleskassen fra en single der tjener en million og som har parcelhus i Kbh, sommerhus og nyere bil til 500tkr, optager realkreditlån, betaler moms og afgifter af forbruget mv. Det kræver rigtig god tid til de komplicerede beregninger over topskat, 2xgrundskyld, 2xboligskat evt boligtopskat, værditab på bil og dermed afskrevet betalt registreringsafgift, låneafgifter, energiafgifter, fradragsregler mv.

  Det er jo idioti med mindre formålet er at skjule noget og at holde revisorer, advokater og kontrollanter beskæftiget, samtidig med at den naive lønslave afleverer næsten alt han tjener til fælleskassen. Stuur nummer. Stuuuur, stuuuur nuuummer.

 15. Af Bjørn Sørensen

  -

  Problemet med den offentlige sektor er at den sover tornerosesøvn.
  Produktiviteten er i følge DKs Statistik uforandret fra 1948-2008 i den offentlige administration. I samme periode er den 3-doblet i det private erhvervsliv. I gennemsnit arbejder fuldtidsansatte under 30 timer om ugen og har et meget højt sygefravær.

  Med den globale udfordring kan vi have så mange af vores veluddannede til at beskæftige sig med simple administrative opgaver.
  Det er i erhvervslivet at der er behov de velkvalificerede.

  Derfor skal vi satse på at uddanne folk til erhvervslivet og ikke spilde deres uddannede til
  simple administrative opgaver i det offentlige, som alt for længe har fået lov til at knobskyde med en masse overflødige tiltag.

 16. Af bo vestergaard

  -

  Udviklingen i vores land er skræmmende. Christiansborg virker som en destruktiv kraft, og oveni er der et totalitært EU som trækker i trådene. Af velfærden og infrastrukturen er der kun halvdelen tilbage, og i sundhedsvæsnet har man nået og overskredet smertetærsklen pga. umenneskelige nedskæringer og sparekrav. Både patienterne og de pårørende påføres frygtelige tab og lidelser pga. nedlagte sengepladser, masseafskedigelser, forringede standarder, centraliseringer og lukninger af skadestuer og sygehuse. Døden er blevet meget nærværende både i psykiatrien og på de fysiske hospitaler, fordi partierne og regeringen betragter vi danskere som stemmekvæg og 5. rangs borgere. Respekten for det danske folk er helt væk. Vi underkues, udplyndres og forrådes i eet væk. Alle vores værdier og fremtidsmuligheder er på vej ned i et sort og bundløst hul.

 17. Af Niels Larsen

  -

  Åbent brev til vore politikere.

  Kender I til skam?

  Hvis I gør, så bør I skamme jer særdeles meget over i løbet af 40 år at have ødelagt vores før så fredelige og homogene tillidssamfund gennem på den mest naive og historieforglemmende måde at have ladet millioner af muslimer invadere Europa. For I burde vide, at gennem 1400 år har islam – og dermed muslimerne – været vore svorne fjender.

  Beklageligvis ved vi alle udmærket godt, at skam er en helt ukendt følelse for parnassets naive flok. Gad vide, om det skyldes dumhed eller ligegyldighed overfor jeres befolkninger?

  Kender I til skyldfølelse?

  Næppe. For gjorde I det, så ville I krybe i det nærmeste musehul og holde lav profil fremfor at blamere jer yderligere gennem jeres komplet tåbelige udsagn som ”Nu må vi stå sammen!”, ”I dag er vi alle englændere!”, ”Lad ikke terroristerne vinde!”, ”Vi må fortsætte vore liv uændrede!” og hvad I ellers kan finde på at bræge af ordgylle.

  Har I handlekraft?

  Nej. Det har I så tydeligt vist, at det har I ikke på mindste måde. For havde I det, så ville samtlige forældede og dybt skadelige FN-konventioner brænde på bålet – og en massehjemsendelse af muslimer og afrikanere være under planlægning. Støttet af militær magt.

  Men I er en flok uduelige, hovedløse får, som tænker mere på jeres anseelse i udlandet end på jeres egne befolkningers sikkerhed. Og som er mere angste for Mutter Merkeligs og drukkenbolt Junckers løftede øjenbryn end for jeres vælgeres dom.

  Min foragt for jer er afgrundsdyb!

 18. Af Per Torbensen

  -

  De fleste politikere på Borgen er tidligere elevrådsformænd og forkvinder fra
  uddannelsessystemet og andre organisationer.Hvor mange af disse politikere har egentlig et cv hvor de kan dokumentere erhvervserfaring ? nok under 20 procent. eller endnu lavere.
  Føler også kvalme og lede ved vores politikere på tværs af de politiske partier, er hjemløs i den forstand,tager nok stemmesedlen med hjem og bruger den som dart skive til næste valg.

 19. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  I Danmark og andre steder er problemet, at den private sektor er blevet alt for stor. Der findes formentlig ikke en eneste privat virksomhed, der ikke har et eller flere sugerør nede i offentlige kasser. Den private sektors behov for erhvervsstøtteordninger øges i et om fang, hvor vor begrænsede offentlige sektor ikke kan følge med.

  Samtidig med at den private sektor stiller stadig større krav til det offentlige undlader den at betale skat. De 100 milliarder der mangler er et resultat af den private sektor har dygtige folk til at regne ud, hvordan man malker mest muligt ud af det offentlige og betaler mindst muligt – helst intet i skat.

  Vi har en liberal regering, der har fuld forståelse for erhvervslivets behov for at profitten vækster. De liberale er i gang med at skære helt ind til benet af velfærden og derudover belåne Danmark til op over skorstenen for at glæde den private sektor. Vore politikere kopierer USA ned til mindste detalje, og det er kun et spørgsmål om tid før vi erklæres konkurs – takket være den private sektor.

 20. Af M Jørgensen

  -

  Den sang om at slanke den offentlige sektor har vi hørt før- her tænker jeg ikke på skat og den katastrofale beslutning der blev taget om at effektivisere.
  Nej jeg tænker på politireformen fra 2006 hvor man besluttede at 54 politikredse skulle ændres til at være 12 storpolitikredse.
  Argumenterne var at der kunne frigøres resourcer så flere betjente kunne komme ud på gaderne og være synlige og tryghedsskabende.
  Men virkeligheden blev en helt andet reelt var der tale om en stor spareøvelse der ikke gav flere betjente på gadeplan , idag må vi konstatere at også dette har været et fejlskud fra Fogh periodens liberale drømme om en minimalstat .

 21. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Problemet for Danmark er, at den private sektor er blevet så stor. Der findes formentlig ikke en eneste privat virksomhed, der ikke har et eller flere sugerør nede i de offentlige kasser., og der suges kraftigt. Den private sektors behov for erhvervsstøtteordninger og bedre rammebetingelser øges i et om fang, hvor den offentlige sektor ikke kan følge med.

  Samtidig med at den private sektor stiller stadig større krav til det offentlige, undlader den at betale skat. De 100 milliarder der mangler er resultatet af, at den private sektor har dygtige folk til at regne ud, hvordan man får mest muligt ud af det offentlige og betaler mindst muligt i skat.

  En liberal regering har fuld forståelse for erhvervslivets behov for profit. Den er i gang med at skære ind til benet for at skaffe ressourcer til den private sektor, der vokser og vokser med stadigt øgede krav til den offentlige sektor. Det må gå galt, og det gør det.

 22. Af I. Hansen

  -

  LA med deres enøjede do-egoist-fanskare er reelt uden evne til sammenhængstænkning og viden om blot grundlæggende psykologi, når de ævler om “det frie menneske” og “eget ansvar” osv.

  ALT og ALLE agerer i relationer…..og i relation til noget. TOTAL frihed for den enkelte findes simpelthen ikke – for intet har værdi, idet værdi findes i relation til noget og til nogen.

  Kære LA med fanskare.
  Find jer en øde ø…
  DER kan I være HELT frie 🙂 …
  Helt uden at være belastet af helt almindelige mennesker, syge, andres opvækst-og levevilkår osv.
  – bagsiden af medaljen er desværre så, at I ikke har andre end jer selv at udnytte :)..
  …surt show :)……..lige som ledernes organisation ikke kunne finde ud af at lede sig selv:) …….og lige som millionærbanken ikke kunne finde ud af det, da de kun havde hinanden at plukke:).

  Lidt sjovt – og faktisk ret sørgeligt.

 23. Af j nielsen

  -

  “Skandalerne i SKAT er netop et argument for at slanke den offentlige sektor”

  Lur mig om ikke en succeshistorie i decimeringen af SKAT havde ført til den samme konklusion.

  Dermed er der – som vi alle ved – igen som helst sammenhæng mellem Mrs. Premise og Mrs. Conclusion. Hvordan det end går, er det et argument i samme retning. Den offentlige sektor skal slankes. Skatten skal ned.

  Skandalerne í SKAT er blot en anledning. Der kunne lige så godt have stået: Denne blog er 427 ord lang. Den er skrevet med Times New Roman. Derfor skal den offentlige sektor slankes.

  Det er den klassiske CEPOS-måde at “argumentere” på. Hvor end man starter, ender man samme sted.

  Tænketank er en falsk betegnelse. Der tænkes ingen tanker. Det er en liberal meningsmaskine.

  Nærværende blog lider under samme problem. Man starter med konklusionen, og opfinder en virkelighed der bare har at passe ind.

 24. Af Lars Petersen

  -

  @ Niels Larsen.

  “Ingen grund til at spilde penge på mere end højst 10 MFere”.

  KOMMENTAR:
  1. Med udgangspunkt i både de tidl. mindre partier, (samt nuværende), kan 4,8 – 5,4 mandater
  håndtere samtlige 26 udvalg, hvilket vil sige det almene folketingsarbejde, da man skal huske
  at fratrække ministrene, idet disse ikke deltager i nævnte udvalg (matematisk dokumenteret)

  2. Tillæg hertil en svinsk, provokerende, og dybt demoraliserende ferielængde oven i hatten,
  stammende fra bønderne skulle passe marken, hvilket vil sige, at folketinget, kun har officielt
  åbent 7 af årets 12 måneder, hvortil manddags-fri i restende 5 måneder, levere. 6 måneder 🙁

  3. Dvs. sættes mandattallet ned fra nuværende 179 stk. af fulde hjemmelavede gager + goder,
  til 39 stk., svarer det rundt regnet til 50 mandater, blot ved at disse får normativ ferielængde,
  samt daglig arbejdsgang af 7,5 time, 5X ugentligt, og hvis samme skal være LEAN evalueret.

  4. Endelig har vi antallet af atter engang, hjemmelavede ministerier, hvortil kan nævnes, at en
  simpel baby LEAN gennemgang, vil vise, at 8 ministerier er nok, men ses ikke bare ignoreret af
  pressen system-købte, = inhabile sataner… næe nej.. “man direkte understøtter korruptionen”
  ved at holde mikrofonen op, for at spørge: “hvad mener ministeren”.. åh gud.. ryd det lort ud.

 25. Af Lars Petersen

  -

  rettelse.. mente naturligvis: mandags-fri i de syv åbne måneder,
  da det er en kende svært at holde fri mens evigheds-ferien køre.

 26. Af ib jensen

  -

  Hvis man ikke kan se at Danmark…. i forhold til udgangspunktet i 1960-68…. er ved at være et af verdens mest perverse, tyranniske, uretfærdige og menneskefjendske samfund, må man være både blind og dum. Eller yderst uvidende. På få årtier er vi gået fra et herligt samfund til et samfund gennemsyret af politisk løgn, hykleri, vanvid og ondskab. Den ene skøre reform efter den anden, et mylder af kæmpestore skandaler og en uendelig række af asociale, korrupte og forbryderiske indgreb/overgreb/udskejelser har sendt frustration, fortvivlelse, død og ulykke ind i millioner af danskeres tilværelse. Politikernes flertal skader langt mere end de gavner. Man kunne fylde en tyk bog, og stadig ville kun en brøkdel af Christiansborgs svinestreger være blevet beskrevet. Utallige svigt og rædsler hærger nu i sundhedsvæsnet, hvor tusinder af patienter allerede er omkommet unødvendigt, som følge af økonomisk nedslagtning og moralsk forfald. Også den sociale velfærds efterhånden ynkelige tilstand har sendt mange danskere i døden. Hertil kommer kommunisternes, feministernes og de radikales bekrigelse af familierne, mændene og børnene. Skilsmissetallet er vokset fra 1-2 % til 75%. Antallet af splittede familier, tabermænd og taberbørn betegner en verdensrekord! Oveni er partierne i gang med at forære landet og byerne osv. væk til migranter fra fjerne lande. Når man ser hvor travlt politikerne har med befolkningsudskiftningen og med sundhedsforringelser mv., kan man få det indtryk at vi danskere efterhånden kun er på tålt ophold i vores eget land. Ønsker man at afskaffe os helt. Ønsker man Danmarks undergang og udslettelse?

  Man må spørge sig selv om hvilket foretagende Christiansborg i grunden er? Og hvem er det egentlig politikerne repræsenterer?

  Se den korte avis , snaphanen og you tube om merkels migrant krise.

 27. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Ib Jensen
  Du synger de samme syge sange som Preben Jensen under forskellige aliasser sang i årevis her på bloggen. Han er forhåbentlig under kærlig behandling på en lukket afdeling, hvis du ikke er ham.

  Det er svært at forestille sig. at to forskellige personer kan have det samme syge sind og de samme handikap, men alt er muligt. Hvis du ikke er Preben, så søg læge. Det haster. Du er meget tæt på grænsen til det abnorme.

 28. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Nærværende blog lider under samme problem. Man starter med konklusionen, og opfinder en virkelighed der bare har at passe ind.”

  Ca 50% af B’s bloggere er nu fra LA. Helt til grin. Og en parodi på en avis.der påstår at være seriøs og saglig. Hver af dem bruger samme fremgangsmåde som Lyhne her.

  Påpeger at mediestøtten må ændres. 85% af medierne er borgerlige. Deres statsstøtte skal beskæres med mindst 70%. Og nye røde medier skal støttes til opstart af staten, for folkets saglige og oprigtig information.

  De blå medier er blevet rent billedblad litteratur alle.
  Den næste røde regering må sørge for store omvæltninger her.

  De arbejder også alle i radio 24-7. Der får de 7000 kr. Pr. Rune de er i æteren. Svineri. Ingen ligeledes rød statsbetalt radiostation. Hvorledes har det overhovedet kunnet lade sig gøre?

  Næste røde regering skal nedlægge radio 27/7.

 29. Af Thomas Rasmussen

  -

  Kære Amalie

  240.000. Imponerende. Men mest, fordi du blander skatteregler og IT-“regler” sammen.

  Velfærdsstaten bygger blandt andet på den tankegang, at det ikke skal være (familiens dårlige) økonomi, som forhindrer en dansk borger i at udvikle, uddanne og udfolde sig. Foruden progressiv skatteligning har vi også afgifter og fradrag, som fungerer adfærdsregulerende og tilgodeser dem, der passer på miljøet eller dem med handicap, bare for at nævne nogle stykker. Ja, det er komplekst, fordi virkeligheden er kompleks. Heldigvis er der dygtige folk i SKAT til at sørge for det. Du kan fx læse Peter Lofts “Hvorfor skal det være så indviklet”, som vil tilflyde dig basal viden om vores skattesystem, før du udtaler dig skråsikkert om det.

  At SKAT blev plyndret for milliarder er en konsekvens af skatteministeren dengang, Kristian Jensens mantra “mere tillid, mindre kontrol”. Pudsigt, at han er vores minister for finansen. Der kan man tale om at sætte ulven til at vogte får!

  Lige pludselig er det ikke så komplekst længere, vel?

  Særligt Anders Fogh Rasmussen vil takke dig for dit indlæg. Hvorfor forenklede han ikke bare de komplekse regler? Fordi han grundlæggende heller ikke fatter vores skattesystem. Du var nok ikke født, da han blev skatteminister, men han blev altså fyret fra jobbet. Da han efter sin minimalstatsbog fandt ud af, at ingen i dette land gad bakke ham op i hans liberalistiske galmandssamfund, fandt han på en plan B, da han blev statsminister : I stedet kunne han jo bare erodere det offentlige system indefra ved at kalde det effektivisering, så det til sidst ville falde fra hinanden i vilkårlighed, og alle danskere ville vende deres had mod det offentlige. Et rent 12-tal. Lidt synd, at det nye Venstre-kuld skal rydde op efter ham. Men der er masser af internationale topposter derude, så man kan undgå at blive straffet for sin inkompetence som folkevalgt.

 30. Af Thomas Rasmussen

  -

  Kære Amalie

  240.000. Imponerende. Men mest, fordi du blander skatteregler og IT-“regler” sammen.

  Velfærdsstaten bygger blandt andet på den tankegang, at det ikke skal være (familiens dårlige) økonomi, som forhindrer en dansk borger i at udvikle, uddanne og udfolde sig. Foruden progressiv skatteligning har vi også afgifter og fradrag, som fungerer adfærdsregulerende og tilgodeser dem, der passer på miljøet eller dem med handicap, bare for at nævne nogle stykker. Ja, det er komplekst, fordi virkeligheden er kompleks. Heldigvis er der dygtige folk i SKAT til at sørge for det. Du kan fx læse Peter Lofts “Hvorfor skal det være så indviklet”, som vil tilflyde dig basal viden om vores skattesystem, før du udtaler dig skråsikkert om det.

  At SKAT blev plyndret for milliarder er en konsekvens af skatteministeren dengang, Kristian Jensens mantra “mere tillid, mindre kontrol”. Pudsigt, at han er vores minister for finansen. Der kan man tale om at sætte ulven til at vogte får!

  Lige pludselig er det ikke så komplekst længere, vel?

  Særligt Anders Fogh Rasmussen vil takke dig for dit indlæg. Hvorfor forenklede han ikke bare de komplekse regler? Fordi han grundlæggende heller ikke fatter vores skattesystem. Du var nok ikke født, da han blev skatteminister, men han blev altså fyret fra jobbet. Da han efter sin minimalstatsbog fandt ud af, at ingen i dette land gad bakke ham op i hans liberalistiske galmandssamfund, fandt han på en plan B, da han blev statsminister : I stedet kunne han jo bare erodere det offentlige system indefra ved at kalde det effektivisering, så det til sidst ville falde fra hinanden i vilkårlighed, og alle danskere ville vende deres had mod det offentlige.

 31. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Samtidig er det naturligvis langt billigere for staten og dermed for skatteyderne at administrere et enkelt system. Og igen: Risikoen for snyd og fejl bliver langt mindre, hvilket igen reducerer omkostningerne.”

  CEPOS sprog for “flat rate skatter” ..25% linien over, uanset om indtjeningen er en milliard eller en kr.

  Og dette selv om folket har tjent milliærdærens penge via sin sved. USA er der næsten. Altid målet for liberalister.

  Lyhne naturligvis aflønnet af disse, for at påstå noget så monstrøs som dette indlæg er baseret på i interesser.

 32. Af Henrik Thor Christensen

  -

  EFI led som altid af det sædvanlige syndrom der rammer alle offentlige IT-systemer – de skal håndtere myriader af regler, erstatte al menneskelig kontrol og så skal de virke uden fejl på ingen tid – man kunne lige så godt købe guldbarrer for pengene og smide dem i havet.

 33. Af Bjørn Sørensen

  -

  I GB har the Local Government Association beregnet at fra 2020 vil der være et stort hul i finansieringen af plejen af de ældre i størrelsesordenen £ 5,8 milliarder.
  Så selvom kommunen holdt op med at lappe vejene, vedligeholde parker og pladser, lukkede alle børnecentre, biblioteker, museer, sports centre, slukkede gadebelysning og stoppede busture, så ville det stadigvæk ikke være nok til at dække hullet.

  Er der nogen der er i tvivl om at det samme gælder her?

  Når 60% er offentligt forsørget og befolkningen lever længere, så vil vi i de kommende år stå overfor at ældrebyrden vil blive ubærlig med mindre den offentlige sektor bliver kraftigt reduceret.
  De sædvanlige sparerunder hvor man klipper en hæl og en tå, er ved at gøre servicen til en skal uden indhold.

  Så de politiske partier må tage sig sammen nu de har så megen tid, til at reducere den offentlige sektor til en sund og betalbar størrelse, når nu EU laver det meste lovarbejde.

  Vi har god tid lige nu, så se at få begyndt, for når den næste finanskrise ramler ned over os så bliver der nok at se til, og så er der ikke tid til i ro og mag til at prioritere de nødvendige reformer, som allerede er påkrævet, eftersom vi længe har kørt med underskudsøkonomi.

 34. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Når 60% er offentligt forsørget og befolkningen lever længere, så vil vi i de kommende år stå overfor at ældrebyrden vil blive ubærlig med mindre den offentlige sektor bliver kraftigt reduceret”

  Vrøvl. Blot mere af den liberalistiske grund for mere ulighed, baseret på løgne.

  Ældrebyrden bliver løst via indtoget af robotter og nytænkning.

  At halvdelen er inaktive på arbejdsmarkedet er lig alle andre vestlige lande også.
  DK har flere ansatte i udlandet end hjemme.

  DK har verdens mest aktive front mht. Kvinder på arbejdsmarkedet.de få fremtidige job påpeger at en stram indvandringpolitik må til. Såvel som borgerløn.

 35. Af arne christensen

  -

  Det er da utroligt så megen tid og energi de røde debatsabotører investerer i at fylde debatterne med nonsens og personangreb. Kommunisten jør gen vil ly leverer et eksempel på en kommentar blottet for argumenter. Ren nedrakning af en anden blogger som vil ly er uenig med. Så er der lis be th fra enheds listen eller islamisk parti, som fremsender den ene skøre kommentar efter den anden. Oveni skal vi læsere også døje med den radikale og fanatiske tilhænger af EU og svenske tilstande le m che, samt diverse andre ignoranter, tågehorn og støjsendere.

 36. Af A Jensen

  -

  Problemet i SKAT er ikke skatteligningen af lønmodtagere.
  Problemet i skat er UDBYTTE skat, kontrol af MOMS samt inddrivelse af
  restance til det offentlige.
  Når inddrivelse er ikke eksisterende, så er det da klart at det giver problemer
  med voksende restancer.
  Når ikke de der ikke betaler bliver truet med at det offentlige vil bruge
  de midler som står i lovgivningen, så betaler de da ikke godvillig.
  Når man har fyret 600 revisorer i skatte forvaltningen, så mangler der
  ekspertise i de forskellige kontrol instanser.
  Når ikke man har kontrol muligheder i udbytteskatten, så er det et tag selv bord.
  Hvis ikke bøde og afgifter bliver fulgt til dørs, så stopper betalingen.
  Partiet Venstre vil i skattekommisionen få det største forklarings problem.
  Da de har været ansvarlig da problemerne opstod, og manglede handlekraft.

 37. Af arne christensen

  -

  Er uenig med bj ørn sørensen i at “ældrebyrden” bliver ubærlig. Det er politikerbyrden, indvandrings-, kriminalitets-, sygdoms- og terrorbyrden som vil nå et utåleligt omfang. Politikernes rødbrune dumheder og korrupte udskejelser er allerede en tonstung byrde som har forringet, forpestet eller helt ødelagt tilværelsen for hundredtusindvis af danskere. Spar os for mere sludder om “ældrebyrden”. Hvis ikke politikerne ødslede og fjollede milliarder og atter milliarder væk på skøre projekter, ville der være råd til at alle danskere kunne få en velfærd og et sundhedsvæsen i topklasse.
  At alting , fra postvæsnet til infrastrukturen og familiernes trivsel, bliver ringere og ringere, er ved Gud ikke de gamle danskeres skyld. Uduelige politikere og røde journalister bærer langt den største del af skylden.

 38. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Så i dag hedder tossen Preben f1 Arne. Nogle gæt på hvor mange navne han kommer igennem før dagen er over? Læg især mærke til de indlæg hvor han roser sig selv i andet navn. 🙂

 39. Af Bjørn Sørensen

  -

  Vil den Sørensen venligst komme med argumenter frem for floskler og påstande.

  En forudsætning for at man kan indfører robotter og anden teknologi, er at man har folk til at betjene udstyret.
  De 25% af arbejdstyrken, som er ufaglært, vil de kunne betjene moderne teknologi, for det er blandt dem plejepersonalet findes.
  Er der overhovedet megen teknologi inden for plejesektoren?
  Hvad så når teknologien ikke fungerer, kommer der så straks en teknikker farende og fikser problemet, eller skal man vente flere uger inden det er i orden.
  En forudsætning for at kunne indføre robotter og computerstyret produktionsanlæg, er at man har personale der kan betjene og problemløse når det fejler, på stedet, og det indebærer ofte at anlægget skal have en vis størrelse for at være rentabelt.
  Det offentlige har haft rigeligt med computerskandaler, og den offentlige administrative produktivitet har været uforandret i over 60år.
  Plejesektoren er tidskrævende og derfor meget dyr, ja 24/7/365 det koster.

  Dengang man lavede vores velfærdsmodel var den gens. levealder 65år. I dag er levealderen for 65 årige 10-20 år, det koster.

 40. Af Steen Kjeltoft

  -

  Der er nogen politikere og debattører som er så liberale at hvis de kunne, ville de privatisere månen.

 41. Af p hansen

  -

  filter-koks igen – – ??

 42. Af p hansen

  -

  filter-koks igen – – ?? Hvorfor favoriserer av isen debat-tumper som lis beth osv.?? Det virker besynderligt.

 43. Af Helge Nørager

  -

  Når nu Dansk Olie og Natur Gas, nu har solgt alle deres olie og naturgas interesser til udenlandske firmaer, er deres navn så ikke falsk varebetegnelse ?.

  Men de liberale profithajer fik deres bonusser og 110 – 135 Dansker mister arbejdet da Dansk Olie og Natur gas, ikke mere handler med olie og naturgas.

  Ret liberalt og fedt de direktører som fik mange millioner i belønning.

  Og lige så typisk som med skats skandaler, skringer liberale vindere af skattefri milliard gevinster hele vejen i fly på 1 klasse til deres skattely.

  Og de fattige må høre at landets økonomi er så hårdt belastet at der nødvendighedens politik som kræver kontanthjælpsloft og udskydelser af pensionsalder.

  Meget liberalt.

 44. Af Helge Nørager

  -

  Og Steen Kjeltoft, det er det et firma i USA som har gjort, du kan købe din egen sommerhus grund deroppe ved dem.

  Og det er ikke løgn, dog er der mange som mener at de ikke kan holde deres løfter i tilfælde af en planetar voldgift 🙂

  Men et fint skøde fra et firma i USA, får du og de ved godt hvad de skal tage i pris det er ikke billigt .)

 45. Af Per Torbensen

  -

  Liberalisme og Neoliberalisme er vores dages pariaer sammen med globalisme ,de smadrer samfund og kulturer og forarmer befolkninger ,nedbryder fællesskaber og solidaritet for egen vindings skyld-se på dem, selv promoverende narcisister af værste psykopatiske skuffe,stjæler alt efterlader intet,samtidig med at de har kleptomaniske pølsefingre dybt nede i fællesskabets pengekasse.,blog ejeren her fatter intet-forventer det heller ikke.

 46. Af M Jørgensen

  -

  Kristoffer Stensbo- Smidt som er forsker ved Københavns universitet forudser at der om 20 år vil være 900000 færre job herhjemme på grund af disruption hvor teknik og software overtager jobfunktionerne.
  Ifølge en rapport som Århus universitet og Mckinsey har udsendt ville det allerede i dag være muligt at erstatte 40% af vores arbejdstid med robotter og software.

  Så derfor er det også helt på månen at tale om og forhøje pensionsalderen på grund af et stigende antal ældre.
  Nej det vores politikere burde beskæftige sig med er hvordan vi tilpasser vores samfund til denne udvikling som med garanti vil få stor indflydelse på vores hverdag.

  Vi mennesker havde jo i sin tid også svært ved at se at at bilen kunne erstatte hesten som transportmiddel ,men udviklingen lod sig som bekendt ikke standse.

 47. Af M Jørgensen

  -

  Lyhne mens jeg venter på at få et tidligere indlæg vist her på,bloggen.
  Kan jeg da underholde med en lille fortælling fra den virkelige verden.
  For et stykke tid siden før hun blev minister måtte Mette Borch vente på indkørselssignal til Odense banegård.
  Ventetiden brugte hun på at kigge ud af vinduet på toget her får hun øje på tre DSB medarbejdere der er igang med at slå græsset på det omkringliggende sporområde.
  Det vil sige det er kun de to der er beskæftiget med græsslåning den tredje bærer efter Mette Borch opfattelse på en orangefarvet benzindunk med brændstof til græsslåmakinerne .
  Denne historie deler hun med sine omgivelser på Tweet og kommenterer den med at så påstår de at de ikke kan spare.
  Men den virkelige historie er at manden med den orangedunk som ikke var en dunk med brændstof,men et kompressor advarselshorn han skulle advisere sine kollegaer med hvis der skulle komme et tog imod dem- helt efter reglerne og sikkerhedsforskrifterne for at arbejde i og ved spor.i

 48. Af M Jørgensen

  -

  Ja og så venter jeg stadig på at få vist det indlæg fra ca 16.30 som var mit egentlige ærinde her på bloggen

 49. Af Finn Bjerrehave

  -

  Skandalerne i skat fortæller ønsket om færre offentlige ansatte, nok går for hurtigt, men lønnen alligevel fylder hullet der efterlades, og som på andre offentlige arbejdspladser, er de ansatte kun til for deres egen skyld, og lederne er en del af problemet.
  Sådan opfatter vores politikere den offentlige arbejdsplads, hvor 179 folketingsmedlemmer keder sig bravt og se selv folketingets formand fra Rottepartiet keder sig så meget at daglige bloks i Berlingske er beviset, og hvorfor ikke som i Alpelandet Schweiz 7 ministre til at klare disse 8 Mill. vælgere.
  Bliv ikke syg, læger / sygeplejersker er en mangelvare, undgå ildebrand , brandmænd er nemlig sparet væk, kun fartkontrollen består.
  Offentlig fortid – digital fremtid. Finn Vig

 50. Af Thomas Zimmermann

  -

  Jeg vil mene, at man bør skelne mellem nødig og unødig kompleksitet.
  Grunden er, at de borgere og virksomheder, som SKAT interagerer med, selv befinder sig i en kompleks virkelighed. Og hvis man så har et oversimplificeret skattesystem, der ikke afspejler forståelse for den kompleksitet, så bliver resultatet et system, der blot trumler hen over borgere og virksomheder.
  Et eksempel kunne (så vidt jeg har forstået) være den måde, hvorpå man inddriver gæld fra en tidligere alkoholiker, der nu er ved at komme på fode igen. Alle har en forventning om, at der skal tages visse hensyn, så gældsinddrivelsen ikke står i vejen for, at personen kan komme tilbage til et normalt liv. Og bl.a. den slags hensyn afspejler sig i lovgivningen (og i systemer som EFI) og bidrager til kompleksiteten.
  Noget kompleksitet er ønskværdigt, men meget afhænger også af, hvordan man ønsker at organisere SKATs arbejde. Foregår arbejdet tæt på borgerne, og kan skattemedarbejderen foretage skøn, så kan lovgivningen være enklere, end hvis det hele skal programmeres ind i et stort centralt system.

 51. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Thomas Zimmermann,

  Enig!
  Men pointen er stadigvæk at skatteforenklinger på liberalistmåde altid betyder mere skattesvindel og uretfærdige skatter.

  Giver naturligvis ingen samfundsmening at holde nedtrådte samfundsborgere nedtrådte. I længden koster det os alle. Samfundet i DK er ikke villig til at hjælpe disse under borgerlige og R ledet S regeringer.. S-DF burde gøre det en mærkesag under den næste S-DF regering. Og vise at de er på folkets side, og ser helheden i skatteopkrævninger mv.

  R skal ud af rød blok. En ny s-r regering ville være katastrofalt.. lad os se hvor borgerlige S-DF virkelig er!

Kommentarer er lukket.