Den lille liberale sejr midt i ydmygelserne

Af Amalie Lyhne 18

Der er (desværre) kun to partier i Folketinget, som sætter frihedsrettighederne så højt, at de ikke kun nævner dem i fine taler, men også arbejder aktivt for at fremme dem og værne om dem via det konkrete lovgivningsarbejde. Det er Enhedslisten og Liberal Alliance. Der har i årevis været et tæt samarbejde mellem de to partier, når det gælder lige præcis beskyttelsen af frihedsrettighederne.

Der er en insisteren på det grundlæggende og det principielle hos begge partier, og det er nok også derfor, at både de blodrøde revolutionære og de knaldblå statskritikere appellerer så kraftigt til de yngste vælgere.

I denne uge bar samarbejdet en særdeles tung frugt: Straffelovens paragraf 140, den såkaldte blasfemiparagraf, bliver afskaffet.

Forslaget er stillet af Enhedslisten, og det er i høj grad på grund af Liberal Alliances interne lobbyarbejde, at Venstre nu skifter holdning og dermed endelig gør flertallet til en realitet.

Det kan måske synes ligegyldigt at afskaffe en paragraf, som alligevel kun har ført til dom to gange, siden den blev indført i dens nuværende form i 1933.

Men det er langt fra ligegyldigt. Vi lever i en tid, hvor de vestlige frihedsrettigheder er under pres både fra morderiske islamister, som hader vores frihed, og hysteriske højrepopulister, som er villige til at ofre den til gengæld for lidt ekstra tryghed.

Derfor er det i dag vigtigere end nogensinde at forsvare frihedsrettighederne, heriblandt ytringsfriheden, og lovgivning imod blasfemi er naturligvis en indskrænkning af ytringsfriheden. Det behøver man hverken at være munkemarxist eller ultraliberal for at mene: Det er også holdningen hos EU, FN, Europarådet og Amnesty International.

Blasfemiparagraffens afskaffelse er i dét lys en ganske vigtig sejr, hvilket især Liberal Alliance da også forsøger at markedsføre den som. Det kan man ikke fortænke den liberale regeringspartner i – det er mildt sagt småt med liberale sejre, og selvfølgelig skal man glæde sig over dem, der trods alt er.

Men man kan heller ikke fortænke nogen i at betragte afskaffelsen i et andet perspektiv, nemlig som en undseelig undtagelse fra den totale handlingslammelse, som den borgerlige regering ellers lider under.

Man har måttet droppe den ene store mærkesag efter den anden, og regeringens økonomiske politik er ved at blive sparket sønder og sammen af den reaktionære alliance mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Små sejre kan godt være vigtige sejre, og sådan en sejr er afskaffelsen af paragraf 140.

Men det ændrer desværre ikke på billedet af en regering, som er så svag, at man må spørge sig selv, om det ikke ville være bedre for den borgerlige sag at sætte en stopper for ydmygelserne og udskrive valg.

 

For grundproblemet – for regeringen og for os borgerlige vælgere – er jo, at den folkelige opbakning til det borgerlige projekt simpelthen er for beskeden i øjeblikket. Løser man det ved at stille sig tilfreds med små liberale sejre, mens resten sejler? Jeg tvivler.

18 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  Hvis I virkelig går ind for ytringsfrihed, så bør I arbejde på at få afskaffet §266 b i Straffeloven.

  Det er IKKE statens opgave at agere løftet pegefinger på vegne af mere eller mindre tilfældige befolkningsgrupper.

  Føler nogen sig truffet af en udtalelse, har vi injurielovgivningen, hvorefter enhver kan anlægge civil sag.

 2. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Vi fejrer dagen her med at afbrænde lemches samlede religiøse værker..

  Samarbejdet mellem LA og Ø mht. Frihedsrettigheder er baseret på modsatte interesser generelt. LA ønsker frihed til økonomisk kriminalitet via mindre overvågning, ø for personlig frihed for alle borgere og ikke kun i eliten i La.

  Man kan altid regne med at LA kun interessere sig for politik der gavner top 1%.

 3. Af Lisb.eth Søren.sen

  -

  Vi fejrer dagen her med at afbrænde lemches samlede religiøse værker..

  Samarbejdet mellem LA og Ø mht. Frihedsrettigheder er baseret på modsatte interesser generelt. LA ønsker frihed til økonomisk kriminalitet via mindre overvågning, ø for personlig frihed for alle borgere og ikke kun i eliten i La.

  Man kan altid regne med at LA kun interessere sig for politik der gavner top 1%……..

 4. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “regeringens økonomiske politik er ved at blive sparket sønder og sammen af den reaktionære alliance mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti”

  Vi har defacto allerede en s-regering. Og det er da sådant set meget godt!
  Derfor giver det heller ingen mening, hvorledes Løkke holder på magten og ikke udskriver valg. Især da folket ønsker en rød regering uden R. De borgerlige partier er nu i frit fald.. Og heldigvis har de en 3 stk nye partier ved næste valg, således at stemmmespildet bliver Max.

  Men Løkke skriver aldrig valg før ministrene og vennerne er sikret deres livslange ministrepensioner, børneministrepenge mv. Ikke nok med at de går ud på arbejdsmarkedet med fuld løn 2 år efter, altså årligt 1 million kr. Plus bare for disse grådige blå.

 5. Af jan hansen

  -

  Uden ytringsfrihed intet demokrati, og i længden ingen frihed, sikkerhed eller velfærd. Her er der vist en vis respekt for ytringsfriheden, men de fleste blog-debatter manipuleres, så at li s be th, j. hansen, bjørn danh og lignende favoriseres, mens dansksindede, aktuelle, oplysende, kritiske og seriøse indlæg undertrykkes. Det betyder at en lang række af de alvorligste samfundsproblemer kun belyses på overfladiske og til dels misvisende måder. Problemer og trusler der angår millioner af danskere bagatelliseres eller skjules på den måde. Det er meget skadeligt og udemokratisk. Redigeringen bør på mange blogs ændres, så det bliver lettere at komme til orde for dem som fortæller om deres oplevelser af systemerne og bureaukratierne osv.

 6. Af J. Hans en

  -

  Blasfemiparagraffens afskaffelse er i dét lys en ganske vigtig sejr.
  Skriver Amalie Lyhne.

  Måske vigtig for den yderste højrefløj.
  Almindelige pæne mennesker overtræder ikke denne paragraf.
  Ligesom vi ikke kommer med racistiske udtalelser.
  For 98 procent af befolkningen er afskaffelsen helt ligegyldigt.
  Men for den yderste højrefløj som helt mangler socisle kompetancer er det nok en stor sejr.

 7. Af hans andersen

  -

  §266 b der beskytter hovedafskærene mod kritik er stadig i kraft og bliver flittig brugt mod folk der ikke forstår at de ikke må udtrykke sig bramfrit 🙁

 8. Af M Jørgensen

  -

  Nok er nok blev der i sin tid sagt da flere borgelige og radikale politikere valgte at stifte et parti med navnet Ny Alliance i protest mod DF,s indflydelse på den politik som VK regeringen førte- man ønskede at der blev ført en mere borgerlig orienteret politik.
  Ny alliance er idag blevet til Liberal alliance og man må bare stilfærdigt konstaterer at det stadig er DF der dikterer hvilken politik en borgerlig regering skal føre.
  Det er muligt det giver en dårlig smag i munden hos flere af borgerlig observans, men det er prisen der betales for en statsminister der ikke ville være det for enhver pris.

 9. Af Niels Juul Hansen

  -

  Helt enig, Amalie Lyhne.

  Kan man ikke få gennemført noget af sin politik, så kan man da altid stemme for Enhedslistens forslag om afskaffelse af blasfemiparagraffen.

  Lad os håbe, at Enhedslisten finder på nye, gode ideer.

  Til glæde for Liberal Alliance.

 10. Af John jensen

  -

  Men hvor er de danske borgeres sejr? Nåååå jaaaa, det handler KUN om partierne selv. Dét havde jeg glemt. Super undskyld. Tak fordi du er politiker. Du er på en piedestal. Du har en sølvske så langt oppe i din røv, at selv din tale er af sølv.

 11. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Det er muligt det giver en dårlig smag i munden hos flere af borgerlig observans, men det er prisen der betales for en statsminister der ikke ville være det for enhver pris.”

  Uanset hvad fadbamsen havet gjort, var resultatet blevet som det er. Ingen ønsker V og K og La alene. Ikke mere end 30% jo.

  Han vil så afgjort være statsminister for enhver pris. Ellers ville han jo repræsentere danskernes ønske og udskrive valg så vi kunne få en S-DF regering med opbakning af SF, Ø og alternativet? En af dem ender vel med at være nok? Det katastrofale ville være med R. De er også begyndt på indvandrestramninger da de er i frit fald på deres løse politik her.

  Jeg spår en S-DF regering som bliver langtidsholdbar.

 12. Af Gert Hansen

  -

  Afskaffelsen af denne udemokratiske blasfemiparagraf er vigtig. Der er intet logisk argument for, at religiøse grupper skal friholdes for kritik. En kritik som politiske grupper er udsat for. At ideologier skal friholdes fra kritik, med ‘undskyldning’ i at de er en religion, er helt absurd.

  Derfor forstår man visse udemokatiske uliberale religiøse gruppers modstand mod ophævelsen, grupper der går ind for en udemokratisk ideologi med usekulært tilsnit. Det er helt OK, det er deres ret, men den skal ikke gælde i dagens Danmark og må derfor bekæmpes politisk. At andre samfundsformer andre steder går ind for teokratisk diktatur er deres sag. Lovens praktiske betydning og anvendelse i Danmark har heldigvis har været minimal. Det behøvede den i disse tider ikke at blive ved med at være, og afskaffelsen er derfor vigtig.

  PS: At Enhedslisten skulle befinde sig på ‘de yderste højrefløj’, som een skriver ovenfor, er nyt for mig.

 13. Af P Christensen

  -

  Det er er skridt på vejen.
  Så mangler vi bare globalt at fjerne retten til at være
  barbar under påberåbelse af gammel fascistisk overtro.

  Men det bliver ikke med den vestlige venstrefløj.
  De vatnisser er stadig så ræd for at være “racister”,
  at de er endt med kronisk at være det.

 14. Af Ali Baba

  -

  En vestlig venstrefløjs vatnisse der er endt med at være en kronisk racist !!!!
  Den danske sprog er en sjov ting som vi siger her i bazaren.

 15. Af Lars Petersen

  -

  @ AMALIE LYHNE. (1-2)

  DU IGNORER DESVÆRRE AL FORM FOR BASIS, VEDRØRENDE DISSE FORENINGS-AMATØRER.

  1. Der er absolut intet frihedesorienteret over de partier du nævner, eller øvrige i folketinget.

  2. Ingen partiforeninger i Danmark, har nogensinde evnet at producere en detaljeret plan for
  opnåelse af international konkurrence-lighed, da man misbruger skatterne for eget genvalg,
  hvormed man netop opnår det diametralt stik modsatte resultat, (evigt ignoreret af pressen)

  3. Når det først er gået galt, og man dernæst kværner rundt i at ville begå “centralt fastsatte”
  lettelser på skatten, vil flertallet af vælgerne, (som lever af skatterne), indlysende være mod.

  4. Alene denne overdokumenterede historiske logik, afsløre endvidere, at såfremt man reelt
  havde til sinds af ville regulere skatterne over i frihedsbaseret niveau, skulle man indlysende
  agitere for “dynamisk skat”, (altså individuel tilpasset skat efter behov mv.), men man vil ikke.

  4. Endelig.. skulle det lykkes at sætte skatterne ned, vil de gå op, da hovedparten af diverse
  aktiviteter, netop basere sig på tvangens indkommende, (altså skatter), hvad enten vi taler:
  klassisk offentlig virksomhed, dets utallige leverandører, + underleverandører,.(i op til 5-led),
  hvortil utallige skatte-subsidierede, samt anden skatte-generet salg skal tillægges, tællende
  alt fra: lændmænd, medica branchen, rådgivende ingeniører, journalister, håndværkere, mv.,
  hvis hele, halve, og kvartvise skatteudløste aktiviteter, igen forgrener sig til nye led-niveauer.

  5. ERGO.. Sættes skatterne ned fra centralt hold, vil skatternes returbetaling til selv samme
  skattekasse, indlysende gå ned, og dermed overføres til markedets egentlige underlagte,
  som nu må kompensere yderligere, ved at købe billigere, eller få lort i hovedet for overpriser.

 16. Af Lars Petersen

  -

  @ AMALIE LYHNE. (2-2)

  ALENE JERES PERSONBILPARK ER CA. 860.000 MIO. KRONER MINDRE VÆRD END DEN SVENSKE
  i er med andre ord, langt fattigere end i dels går og bilder jer selv ind, samt bliver bildt ind.. tak.

  Tilbage til folke-amatørene, som du/andre købte sataner, dyrker som guder, hvor andre griner:

  * Den Danske styreform, (reelt IKKE-styreform), kaldes “FOLKE” foran styre og Tinget.
  * FOLKE, betyder “legmand”, altså det jævne, det almene, det amatøristiske.
  * Her er NUL CV krav til folketinget.. ergo er CV kravet for en rengøringsassistent større.

  * Hovedparten af de som betræder folke = legmandens ting, har aldrig haft en stabil voksen
  indtægt som har beroet på den frie viljes kraft til at købe eller lade være, hvilket igen danner
  grundlaget for dette underskudsgivende skatte-overlap, (da den økonomiske føling er væk),
  hvorpå sygen overgår til ignoreret system-konsekvens, som kompenseres op via borgerne.

  * Gennemsnitsindkomsten i Danmark, udgør 300.000 kroner, hvilket vil sige, at legmanden i
  folke = legmandens ting, indlysende skal have en basisløn som svare overens hermed, og evt
  tillæg. men naturligvis ALDRIG det nuværende “hjemmelavede” demoraliserende pro niveau.

  Men igen.. spærre den evigt samme, (ikke valgte) snævre flok idioter med en mikrofon vejen,
  hvorfor legmands-amatørene (uden CV krav overhovedet), kan pjatte lænse videre som altid.

  AFSLUTNING:
  Som jeg har sagt det mange gange før.. så snart de nye “demokratiske medier” ser dagens lys,
  og derpå konverterer nuværende passiviserede medie-brugere, til aktiverede medie-borgere,
  (så det er borgerne, og ej en tilfældig snæver flok idioter med en mikrofon som bestemmer),
  så er det helt slut med at korrumpere og tale uden om for egen korrumperede lommes vel..

 17. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Majbritt censurerer…

  Uddrag fra “Hidsig kamp om Erdogan-støttet lovforslag, der vil legalisere tyrkiske barnebrude” af Sultan Coban, Berlingske 21.11. 16:

  “Præsident Erdogans AKP-parti har underskrevet en tilføjelse til paragraf 103 i den tyrkiske straffelov. Lovforslaget vil med tilbagevirkende kraft betyde, at folk, der inden 16. november 2016 er blevet dømt for seksuelle overgreb, enten kan slippe helt for eller få udsat deres dom, hvis offeret indvilger i et ægteskab med den sigtede.”

  “Paragraf 103 handler om straf i forbindelse med seksuelle overgreb mod børn…”

  “I juli forsøgte regeringen under samme paragraf 103 at sænke den seksuelle lavalder til 12 år, men forfatningsdomstolen forkastede forslaget med den begrundelse, at der var sjusk i formuleringen.”

  Det er med andre ord kun nødvendigt, at vi tillader mindreårige barnebrude, hvis vi virkeligt ønsker, at Tyrkiet skal blive medlem af EU, for Tyrkiet regeres af et islamistisk parti, der sætter sharia over menneskerettighederne, og sharia tillader som bekendt tvangsægteskaber mellem granvoksne mænd og mindreårige piger, samt efterfølgende, systematisk voldtægt af barnebrudene.

 18. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Danske borgerlige medier har altid fulgt blasfemi paragraffen mht. Jøder og kristne i aviserne. Der har altid været fri krænkelseskultur af muslimer, men ikke af disse sidste 2 små grupper som aviserne har mange læsere af. Derfor bliver alt kritik mod disse-og især jøder- fjernet med det samme. Den jødiske lobby i aviserne-både som ejer og ansatte og menigmand der klager- er titusinder gange større end for andre grupper.

Kommentarer er lukket.