Nej, kære gymnasieelever – stress er ikke en undskyldning for at snyde

Af Amalie Lyhne 0

 

I den seneste tid er det blevet dokumenteret, hvordan gymnasieelever i stigende grad snyder til eksamen, mens lærere og censorer ser magtesløse til. Der findes programmer, der kan afsløre decideret plagiat, men det er meget svært at opdage det, når elever under den skriftlige eksamen får hjælp af en anden person via netforbindelsen.

I foråret viste en rundspørge, som TV2 foretog, at 40 procent af gymnasieeleverne mener, at det er nemt at snyde til eksamen.

Eksamenssnyd er naturligvis forkert, og det er helt uholdbart, når eleverne tilsyneladende har fundet måder at snyde på, som er meget vanskelige at afsløre. Derfor lægger undervisningsminister Merete Riisager nu op til at lukke for internetadgang under eksaminer – noget hun orienterer forligskredsen bag gymnasiereformen om i dag.

Det er en dejlig håndfast og konkret politisk beslutning, som værner om de retskafne elever og tilliden til systemet som sådan.

Men hvad siger gymnasieeleverne så selv? Ja, formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Jens Philip Yazdani, er lodret imod. Han synes i stedet, at man skal se på, hvad der får eleverne til at snyde:

”Elever snyder, fordi de føler sig pressede, og måske bør vi i stedet forsøge at undgå, at de unge føler sig stressede af karakterræset,” sagde han til DR for et par dage siden og fortsætter i dag: ”Der er et stort fokus på karakterer og på at præstere, og hvis man fjerner det fokus, så er der også færre, der vil snyde.”

Yazdani har naturligvis ret i, at alting har en årsag – også snyd. Men der er altså ikke en god undskyldning for alt.

Jeg anerkender, at unge mennesker kan føle sig pressede og stressede, men for det første har det altid været svært at være ung, og det er i dén grad et åbent spørgsmål, om det er blevet sværere end tidligere. For det andet gør vi da de stressede gymnasieelever en bjørnetjeneste, hvis vi ser igennem fingre med deres snyderi. Har de det virkelig så svært, er det netop vigtigt, at de kan stole på, at uddannelsessystemet er retfærdigt, og at flid betaler sig og snyd straffes. Et dårligt fungerende system fyldt med vilkårlighed, uretfærdighed og snyd kan da kun øge stressniveauet.

Gymnasieelevernes formand står dog ikke alene med sin kritik. Også oppositionen er vrede over ministerens beslutning.

Den radikale undervisningsordfører Lotte Rod henviser til, at ”internettet er kommet for at blive”, og at prøveformerne skal afspejle virkeligheden. De andre røde partier kommer med lignende argumenter.

Og ja, internettet er kommet for at blive, men det er mobiltelefoner, kæledyr og rødvin også, men derfor behøver man jo ikke at have disse ting med ind i eksamenslokalet.

Vi skal ikke mange år tilbage, før skriftlige eksaminer fungerede fint uden internettet, så det kan de naturligvis igen. Så kan man selvfølgelig ikke lige google, hvornår den russiske revolution var, men det er måske også meget sundt. Man vil naturligvis tilpasse eksamensspørgsmålene til en situation uden netadgang.

I de lande, der omgiver os, er der i øvrigt også lukket for netadgang under eksamen, og så vidt jeg ved, lider hverken svenske, norske, finske eller hollandske gymnasieelever nogen nød.

Kommentarer er lukket.